Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Masłowice
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 2024 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2024 rok, bieżące, menu 394 - BIP - Urząd Gminy w Masłowicach”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2024 rok

2024 rok

ZARZĄDZENIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 3 stycznia 2024 r. (tajemnica służbowa)

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie: przekazania informacji podległym jednostkom o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w 2024 r. oraz wysokości dotacji

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Korytno

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Masłowice otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Masłowicach

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2024 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 dla przedszkoli, szkól podstawowych i oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 10/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 11/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 12/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 29 stycznia 2024 r. w w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2024 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 13/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Masłowice w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 14/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie analizy zagrożeń dla osób przebywających na obszarach wodnych Gminy Masłowice, w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 15/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Masłowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 16/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st, Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 17/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego należnego strażakom ratownikom OSP z terenu Gminy Masłowice za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 18/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 19/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2024 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 20/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 21/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2024 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 22/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 15 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 23/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Publicznego Samorządowego Przedszkola w Masłowicach w przypadku jego nieobecności

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 24/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Masłowice i jednostkach organizacyjnych Gminy

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 25/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 26/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2024 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 27/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 28/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 29/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Masłowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 30/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2024 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 31/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 32/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Masłowice w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 33/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 34/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2024 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 35/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru częściowego i odbioru końcowego inwestycji pn.: „Budowa budynku świetlicy środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Masłowicach ”

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 36/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 37/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2024 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 38/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew oraz usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 39/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 40/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2024 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 41/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn.: „Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Kolonia Przerąb na dz. o nr ewid. 242 i 386”

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 42/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2024 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 43/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 44/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 45/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2024 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

ZARZĄDZENIE NR 46/2024 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Treść zarządzenia (PDF)

Metryka

sporządzono
2024-02-01 przez Sambor Dorota
udostępniono
2024-02-01 11:49 przez Chlebosz Piotr
zmodyfikowano
2024-05-20 13:04 przez Chlebosz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
516
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.