Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Masłowice
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 2023 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2023 rok, bieżące, menu 121 - BIP - Urząd Gminy w Masłowicach”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023 rok

2023 rok

Zarządzenie nr 1/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 2 stycznia 2023 r. (tajemnica służbowa)

 

Zarządzenie nr 2/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w 2023 r. oraz wysokości dotacji

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 3/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 4/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 19 stycznia 2023 r. ww sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków na realizację zadań związanych z finansowaniem wypłat i obsługi Dodatku Węglowego i Dodatku Energetycznego Dla Gospodarstw Domowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 5/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 6/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla przedszkoli, szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 7/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach Małych

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 8/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 9/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 10/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Masłowicach

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 11/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 14 luty 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 12/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 13/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 27 luty 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków na realizację zadań związanych z finansowaniem wypłat i obsługi Dodatku Węglowego, Dodatku Elektrycznego Dla Gospodarstw Domowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Gminy Masłowice na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie  nr 14/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 27 luty 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w Gminie Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 15/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 16/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wartości godziwej nieruchomości

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie  nr 17/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku OSP Bartodzieje”

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 18/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 19/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w Gminie Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie  nr 20/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 21/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 22/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wartości godziwej nieruchomości

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 23/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 24/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. księgowości podatkowej i obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

Załącznik nr 1

 

Zarządzenie nr 25/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 26/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 27/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie kosztów 1 godziny pracy ciągnika Zetor Proxima CL100 stanowiącego własność Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 28/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 29/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w Gminie Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 30/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury na wolne stanowisko urzędnicze ’’Inspektor ds. księgowości podatkowej i obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy Masłowice”

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 31/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 32/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 33/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 34/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w Gminie Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 35/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie powierzenia pracownikowi obowiązków i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości na czas nieobecności Skarbnika Gminy

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 36/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 12 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 37/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za 2022 r. instytucji kultury podległych Radzie Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 38/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 39/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Masłowicach

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 40/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2023-2027

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 41/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 42/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 43/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 30 czerwca 2023 r. w prawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w Gminie Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 44/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wartości godziwej nieruchomości

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 45/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 46/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 47/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w Gminie Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 48/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 49/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 50/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w Gminie Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 51/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą na terenie gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 52/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn. „Doposażenie budynków OSP w Strzelcach Małych, Masłowicach i Woli Przerębskiej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 53/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 54/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 1 sierpnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 55/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dia wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)


Zarządzenie nr 56/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Masłowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)


Zarządzenie nr 57/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)


Zarządzenie nr 58/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 59/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w Gminie Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 60/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 61/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn. „Zakup sceny mobilnej wraz z wyposażeniem w miejscowości Masłowice” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie:
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 62/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 6 września 2023 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 63/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 6 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 64/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Publicznego Samorządowego Przedszkola w Masłowicach w przypadku jego nieobecności

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 65/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 66/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 67/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dia wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w Gminie Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 68/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 69/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 6 października 2023 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 70/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 71/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 72/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 18 października 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 73/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 19 października 2023 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 74/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 75/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 76/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w Gminie Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 77/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 3 listopada 2023 r. w w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 78/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 79/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2024-2028

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 80/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Masłowice na 2024 rok

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 81/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 82/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w Gminie Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 83/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 84/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia końcowego odbioru technicznego i odbioru końcowego inwestycji pn.: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kawęczynie”

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 85/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Masłowice na lata 2023-2030

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 86/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 87/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 79/2023 z dnia 10 listopada 2023 r. dotyczącego wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłowice na lata 2024-2028

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 88/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/2023 z dnia 10 listopada 2023 r. dotyczącego projektu budżetu gminy Masłowice na 2024 rok

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 89/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 90/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 91/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wartości godziwej nieruchomości

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 92/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 93/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 94/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 95/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 96/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 19 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zbiorników bezodpływowych ścieków bytowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, eksploatacji palenisk domowych oraz realizacji obowiązku w zakresie zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 97/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 79/2023 z dnia 10 listopada 2023 r. dotyczącego wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłowice na lata 2024-2028 zmienionego zarządzeniem Nr 87/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 24 listopada 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 98/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/2023 z dnia 10 listopada 2023 r. dotyczącego projektu budżetu gminy Masłowice na 2024 rok, zmienionego zarządzeniem Nr 88/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 24 listopada 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 99/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 100/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 101/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 102/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Zarządzenie nr 103/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2023-2027

Treść zarządzenia (PDF)

Metryka

sporządzono
2023-02-01 przez Edyta Majchrowska
udostępniono
2023-02-01 10:07 przez Chlebosz Piotr
zmodyfikowano
2024-01-22 14:11 przez Chlebosz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1469
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.