Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Masłowice  www.maslowice.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-05-28 12:02:56

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2018 rok

Ewa Stypa-Wodo
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 12:02
Przebudowa drogi w miejscowoś
Dodano ogłoszenie_o_zamówieniu_Kraszewice.pdf  więcej >
2018-05-28 12:02:30

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2018 rok

Ewa Stypa-Wodo
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 12:02
Przebudowa drogi w miejscowoś
Dodano Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia-Kraszewice.pdf  więcej >
2018-05-28 12:02:11

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2018 rok

Ewa Stypa-Wodo
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 12:02
Przebudowa drogi w miejscowoś
Dodano Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany -
opis.pdf  więcej >
2018-05-28 12:01:54

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2018 rok

Ewa Stypa-Wodo
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 12:01
Przebudowa drogi w miejscowoś
Dodano Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Rys
D-1 - plan orjentacyjny.pdf  więcej >
2018-05-28 12:01:35

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2018 rok

Ewa Stypa-Wodo
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 12:01
Przebudowa drogi w miejscowoś
Dodano Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Rys
D-2 - plan sytuacyjny.pdf  więcej >
2018-05-28 12:00:41

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2018 rok

Ewa Stypa-Wodo
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 12:00
Przebudowa drogi w miejscowoś
Dodano Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Rys
D-3 - przekrój poprzeczny.pdf  więcej >
2018-05-28 12:00:08

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2018 rok

Ewa Stypa-Wodo
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 12:00
Przebudowa drogi w miejscowoś
Dodano Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja
Techniczna-Kraszewice.pdf  więcej >
2018-05-28 11:59:47

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2018 rok

Ewa Stypa-Wodo
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 11:59
Przebudowa drogi w miejscowoś
Dodano Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar-Kraszewice.pdf  więcej >
2018-05-28 11:59:27

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2018 rok

Ewa Stypa-Wodo
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 11:59
Przebudowa drogi w miejscowoś
Dodano ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ - Projekt
umowyKraszewice.pdf  więcej >
2018-05-28 11:59:05

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2018 rok

Ewa Stypa-Wodo
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 11:59
Przebudowa drogi w miejscowoś
Dodano ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ - Wzor formularza
ofertowego-Kraszewice.pdf  więcej >
2018-05-28 11:58:45

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2018 rok

Ewa Stypa-Wodo
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 11:58
Przebudowa drogi w miejscowoś
Dodano ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ - Wzor oświadczenia o
spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu-Kraszewice.pdf  więcej >
2018-05-28 11:56:56

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2018 rok

Ewa Stypa-Wodo
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 11:56
Przebudowa drogi w miejscowoś
Dodano ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ - Wzor oświadczenia o braku
podstaw do wykluczenia-Kraszewice.pdf  więcej >
2018-05-28 11:56:28

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2018 rok

Ewa Stypa-Wodo
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 11:56
Przebudowa drogi w miejscowoś
Dodano ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ - Wzor informacji, ze
wykonawca nie należy-należy do grupy
kapitalowej-Kraszewice.pdf  więcej >
2018-05-28 11:55:18

Dodanie informacji do działu:
Przetargi 2018 rok

Ewa Stypa-Wodo
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 11:55
Przebudowa drogi w miejscowoś
  więcej >
2018-05-23 13:29:44

Dodanie informacji do działu:
2018 rok

Ewa Stypa-Wodo
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-23 13:29
Obwieszczenie o wydaniu decyzj
  więcej >
2018-05-23 12:31:07

Dodanie informacji do działu:
2018 rok

Ewa Stypa-Wodo
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-23 12:31
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzj
  więcej >
2018-05-22 13:29:44

Dodanie informacji do działu:
2018 r.

Ewa Stypa-Wodo
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-22 13:29
ZARZĄDZENIE NR 25/2018 WÓJTA
  więcej >
2018-05-22 13:22:30

Dodanie informacji do działu:
2018 rok

Ewa Stypa-Wodo
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-22 13:22
Kwartalna informacja z wykona
  więcej >
2018-05-22 13:17:53

Dodanie informacji do działu:
2018 rok

Ewa Stypa-Wodo
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-22 13:17
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzj
decyzja Nr 1/2018, znak: UG.B.6733.1.2018 dotycząca
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedsięwzięcia polegającego na: budowi  więcej >
2018-05-18 15:20:39

Dodanie informacji do działu:
2018 rok

Ewa Stypa-Wodo
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-18 15:20
SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULT
  więcej >

Pokazano 101 - 120 z 6225
<< 100     < poprzednie     następne >     100>>     300>>