2010 r.- 2016 r.

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2017
(selektywna zbiórka, odpady zmieszane oraz
utrudniony dostęp do posesji).
 Harmonogramy wywozu-Gmina Masłowice 2017.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-06 10:35:18.
Informacja nt. przygotownia obiektów budowlanych
do okresu zimowego
 informacja_zima.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-25 11:03:06.
Informacja o realizacji zadania „Usunięcie i
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Masłowice w 2016 roku”
 informacja.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-10 11:35:14.
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów Uproszczonego Planu Urządzenia
Lasów nie będących własnością Skarbu
Państwa obrębów ewidencyjnych gminy Masłowice

Na podstawie art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2015 poz. 349, 671, 1322, 2100 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Masłowice od dnia 21.10.2016 r. do dnia 19.12.2016 r., w siedzibie Urzędu Gminy Masłowice, pierwsze piętro SALA POSIEDZEŃ w godzinach pracy Urzędu Gminy 7.30 – 15.30.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.
Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.11.2016 r.
Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowywać będzie "TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Płomyka 56A z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Geodezji w Radomsku.

 obwieszczenie_19_10_2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-19 12:24:08.
Konsultacje społeczne dokumentu „Prognoza
oddziaływania na środowisko dla Strategii
Rozwoju Gminy Masłowice na lata 2015 – 2020”

Wójt Gminy Masłowice ogłasza konsultacje społeczne dokumentu „Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Masłowice na lata 2015 – 2020”.
Konsultacje odbędą się w okresie od 25.08.2016 r. do 14.09.2016r. w formie zbierania pisemnych lub elektronicznych uwag mieszkańców za pomocą ankiety konsultacyjnej, która jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Masłowice w zakładce „Informacje bieżące”, na stronie internetowej http://www.maslowice.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Masłowice.
Ankietę konsultacyjną należy przesłać:
1. w wersji elektronicznej na adres: :  maslowice@zgwrp.org.pl ,w tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Masłowice”
lub
2. złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Masłowice, Masłowice 4, 97-515 Masłowice (lub przesłać na ten adres).

Do pobrania:

ankieta_konsultacyjnaprognoza.doc

ankieta__konsultacyjnaprognoza.pdf

 PROGNOZA_GMINA_MASŁOWICE.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-24 14:54:51 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:16:50.
Informacja o przystąpieniu do opracowania Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Masłowice

Gmina Masłowice przystąpiła do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”. Jest to strategiczny dokument, umożliwiający ubieganie się o zewnętrzne dofinansowanie inwestycji związanych z efektywnością energetyczną.

Realizacja projektu umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w Gminie Masłowice. Dodatkowo analizie zostanie poddana gospodarka energetyczna Gminy. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności energetycznej gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Masłowice.

W ramach pracy nad „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Masłowice” przeprowadzone zostaną ankiety, które dostępne są:

w siedzibie Urzędu Gminy,

na stronie internetowej www.maslowice.pl,

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Masłowice w zakładce Informacje bieżące.

Wypełnione ankiety należy:

złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, Masłowice 4, 97-515 Masłowice, bądź wysłać na ten adres;

lub

przesłać w wersji elektronicznej na adres ug@maslowice.pl w temacie wpisując „Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” terminie do 20.07.2016 r.

Ankiety dostępne są również w formie elektronicznej pod poniższymi linkami:

- Ankieta skierowana dla gospodarstw domowych
http://goo.gl/SHN6cb
- Ankieta skierowana dla przedsiębiorstw
http://goo.gl/RzmjyN

Ankieta_gospodarstwa_domowe.pdf

Ankieta_przedsiebiorcy_.xlsx

Ankieta_przedsiebiorcy.pdf

 Ankieta_gospodarstwa_domowe.xlsx

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-14 13:56:11 | Data modyfikacji: 2016-07-15 08:08:55.
Konsultacje społeczne dokumentu: Strategia
Rozwoju Gminy Masłowice na lata 2015-2020

Wójt gminy Masłowice ogłasza konsultacje społeczne dokumentu: Strategia Rozwoju Gminy Masłowice na lata 2015-2020.


Konsultacje odbędą się w okresie od 26.04.2016 r. do 30.05.2016r. w formie zbierania pisemnych lub elektronicznych uwag mieszkańców za pomocą ankiety konsultacyjnej, która jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Masłowice w zakładce „Informacje bieżące”, na stronie internetowej www.maslowice.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Masłowice.


Ankietę konsultacyjną należy przesłać:


1. w wersji elektronicznej na adres: maslowice@zgwrp.org.pl,w tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Masłowice na lata 2015-2020”


lub


2. złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Masłowice, Masłowice 4, 97-515 Masłowice (lub przesłać na ten adres).


 

Zarządzenie Nr23.pdf

Ankieta_konsultacyjna.doc

 Strategia Rozwoju Gminy Masłowice na lata 2015-2020.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-26 15:14:19 | Data modyfikacji: 2016-04-26 15:30:50.

Wójt Gminy Masłowice - Szef Obrony Cywilnej Gminy informuje, iż w dniu 29 września 2015 r. w ramach realizacji powiotowego ćwiczenia obronnego, zostaną uruchomione między godziną 9:00 a 10:00 syreny alarmowe na terenie Gminy Masłowice.


Wójt Gminy Masłowice

 

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-09-28 15:19:04.
Informacja dotycząca przyznawania stypendium
szkolego i wniosek na rok szkolny 2015 - 2016.
 skan.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-08-10 12:59:41.
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016 - 2019.
 Informacje o naborze ławników.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-06-03 13:24:36 | Data modyfikacji: 2015-06-22 08:48:52.
ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE. PUNKT INFORMACYNY
FUNDUSZU EUROPEJSKIEGO
 Punkt informacyjny.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-06-01 11:37:19.
Wybory do Izb Rolniczych

W dniu 31 maja 2015 roku (niedziela) od godziny 800 do 1800 w Urzędzie Gminy Masłowice odbędą się WYBORY do IZB ROLNICZYCH

 Kand..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-05-25 09:01:31.
Informacja w sprawie szóstej edycji
Radomszczańskiego Konkursu Przedsiębiorczości
 RKP_2015_BOst.zip

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-02-13 13:58:42.
Komunikat dla płatników skłądek w KRUS
 komunikat-dla-płatników-składek-za-I kw 2015.docx

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-01-30 13:00:19.
INFORMACJA o stypendiach
 I N F O R M A C J A-stypendium.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-07-31 12:56:30.
WZÓR WNIOSKU o przyznanie stypendium szkolnego
2014/2015
 wniosek o Stypendium szkolne.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-07-31 12:55:46 | Data modyfikacji: 2014-08-01 09:26:45.
Informacja o dniu wolnym od pracy
 INFORMACJA.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-04-16 13:39:31.
Wyniki o naborze na stanowisko referent ds.
organizacyjno-kancelaryjnych, kultury, sportu,
grobownictwa.
 org.kanc..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2013-12-13 08:25:49.
Wyniki o naborze na stanowisko referent ds.
gospodarki odpadami
 gosp.odpadami.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2013-12-13 08:23:53.
Informacja Komisji Rekrutacyjnej z dnia 3 grudnia
2913 r. na stanowisko referent ds.
organizacyjno-kancelaryjnej, kultury, sportu
grobownictwa.
 referent ds. organizacyjno-kancelaryjnej, kultury, sportu, grobownictwa.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2013-12-04 11:13:20.
Informacja Komisji Rekrutacyjnej z dnia 3 grudnia
2013 r. na stanowisko referent ds. gospodarki
odpadami
 referent ds. gospodarki odpadami.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2013-12-04 11:12:22.
Wyjaśnienie do zarządzenie Wójta Gminy
Masłowice Nr 66/2013 z dnia 15 listopada 2013 r.


 Wyjasnienie.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2013-11-22 10:27:53.
Zarządzenie Wójta Gminy o naborze na wolne
stanowisko urzędnicze - ref. ds.
organizacyjno-kancelaryjnych, kultury, sportu,
grobownictwa.


 Zarządzenie 66 o naborze.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2013-11-15 09:42:35.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia o naborze na
wolne stanowisko urzędnicze - referenta ds.
gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy w
Masłowicach.


 Nabór na wolne stanowisko 2013 r..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2013-11-14 13:02:15.
Informacja, stypendia szkolne 2013/2014 r.


 Informacja. Stypendia szkolne.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2013-08-05 11:07:34.
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Gminy w Masłowicach -
młodszy referent
 Informacja o wyborze.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2012-08-29 13:27:08.
Informacja Komisji Rekrutacyjnej
 Informacja komisji rekrutacyjnej.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2012-08-20 11:10:17.
Informacja o przyjmowaniu wniosków na stypendia
na rok szkolny 2012/2013
 kurenda - stypendia.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2012-08-06 13:46:22.
KONKURS NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 Konkurs na st.urzednicze.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2012-08-01 10:52:20.
UWAGA!!!
Od dnia 10 stycznia 2012 r. Urząd Stanu Cywilnego w Masłowicach mieści się w budynku po byłym GS-sie na I piętrze. Godziny pracy nie uległy zmianie. Tel. 44 787 46 57 Wójt Gminy Masłowice Bogusław Gontkowski  

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2012-01-10 09:44:30 | Data modyfikacji: 2012-02-28 12:15:36.
Informacja o wyniku naboru
 Wynik naboru.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2011-09-28 07:59:48.
Informacja Komisji Rekrutacyjnej
 Informacja Komisji .doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2011-09-23 11:15:32 | Data modyfikacji: 2011-09-23 13:06:01.
 Info.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2011-09-13 09:32:18.
konkurs na stanowisko Kierownika GOPS
 konkurs.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2011-09-09 12:21:20 | Data modyfikacji: 2011-09-09 12:22:08.
Do informacji o naborze na ławników sądowych
 Informacja po zmianie.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2011-06-03 07:48:43 | Data modyfikacji: 2011-06-03 07:58:35.
Informacja o naborze kandydatów na ławników do
Sądu Rejonowego w Radomsku
 Informacj1.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2011-05-25 09:44:44.
Projekt uchwały
 Projekt uchwały.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-10-29 16:49:46 | Data modyfikacji: 2010-10-29 16:50:08.
Ogłoszenie
 Ogłoszenie.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-10-29 16:48:42 | Data modyfikacji: 2010-10-29 16:49:00.
Informacja o naborze
 Informacja_o_wyniku.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-08-11 08:58:03 | Data modyfikacji: 2010-08-11 08:59:06.
Protokół z przeprowadzonego naboru
 Protokoł.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-08-11 08:57:46 | Data modyfikacji: 2010-08-11 08:58:49.
Ogłoszenie o konkursie
 Ogłoszenie o Konkursie Dok1.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-07-27 13:58:02 | Data modyfikacji: 2010-07-27 13:58:36.
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania
komisji rekrutacyjnej oraz Informacja Komisji
Rekrutacyjnej z dn. 26.07.2010 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy i Informacja Komisji Rekrutacyjnej..doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-07-27 08:41:32 | Data modyfikacji: 2010-07-27 08:43:00.
Ogłoszenie o wynikach konkursu.
 oGŁOSZENIE O WYNIKACH.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-07-16 09:54:57 | Data modyfikacji: 2010-07-16 09:56:10.
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
 Nabór kandydatów.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-07-08 12:20:42 | Data modyfikacji: 2010-07-08 12:21:22.
Zarządzenie Wójta w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych
 Zarządzenia Nr 30.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-06-09 08:05:00 | Data modyfikacji: 2010-06-09 08:05:48.
Informacja Wójta Gminy z dnia 6 maja 2010 r.
 Informacja Wójta.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-05-12 13:01:04 | Data modyfikacji: 2010-05-12 13:01:53.

Zobacz:
 Kontrole i zarządzenie pokontrolne .  Program POKL . 
Data wprowadzenia: 2010-05-12 13:01:04
Data modyfikacji: 2010-05-12 13:01:53
Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske