Podatki i opłaty

``Zwrot podatku akcyzowego

W 2016 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:


od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,


od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.


Pieniądze wypłacane będą w terminach:


• 1 - 30 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,


1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi 86,00 zł x ilość ha użyków rolnych.  Stawka zwrotu wyniosi 1 zł PLN za 1 litr.  

 wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2011-12-28 09:21:32 | Data modyfikacji: 2016-01-14 12:44:44.

Zobacz:
 Obowiązujące wzory deklaracji i informacji .  Interpretacje podatkowe .  Wykaz udzielonych ulg podatkowych . 
Data wprowadzenia: 2011-12-28 09:21:32
Data modyfikacji: 2016-01-14 12:44:44
Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske
« powrót