Wniosek o wydanie zaświadczenia
2014-03-19 12:17:33
  ...więcej

Obniżenie średniej ceny skupu żyta
2013-01-10 09:57:07
  ...więcej

Numer konta do opłaty skarbowej i podatków
2012-05-09 09:34:09
    BSZP O/Wielgomłyny Filia Masłowice   24 8973 0003 0030 0030 1918 0002  ...więcej

``Zwrot podatku akcyzowego
2011-12-28 09:21:32
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJUNAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJWniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.Te dwa ok  ...więcej

2010-06-16 15:07:23
Nr konta na które można wpłacać opłaty skarbowe BSZP O/Wielgomłyny F/Masłowice 24 8973 0003 0030 0030 1918 0002  ...więcej

Pokazano 1 - 5 z 5