Komisje Rady

Skład Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów,
Planowania Przestrzennego, Ładu, Porządku,
Bezpieczeństwa Publicznego oraz Handlu i Usług

Przewodniczący:    
Sobieraj Jacek

Zastępca Przewodniczącego: 
Drąg Jacek 

Członkowie:    
Kołodziejczyk Dariusz
Leżańska Elżbieta
Macios Zbigniew
Smolarek Kazimierz
Sobiński Jan 

 

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2011-09-05 08:36:46 | Data modyfikacji: 2014-12-10 13:25:40.
Skład Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki
Żywnościowej i Ochrony Środowiska

Przewodniczący:    
Smolarek Kazimierz

Zastępca Przewodniczącego: 
Leżańska Elżbieta 

Członkowie:    
Dukalski Krzysztof
Grzegorczyk Sylwia
Ryszka Wiesław
Sobiński Jan
Wachowski Piotr

 

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2011-09-05 08:33:51 | Data modyfikacji: 2014-12-10 13:26:19.
Skład Komisji Spraw Obywatelskich, Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Przewodniczący:    
Dąbrowski Piotr 

Zastępca Przewodniczącego: 
Dukalski Krzysztof 

Członkowie:    
Bartnik Stanisław
Drzewowski Miłosz
Grzegorczyk Sylwia
Ryszka Wiesław
Sobieraj Jacek 

 

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2011-09-05 08:31:27 | Data modyfikacji: 2014-12-10 13:26:11.
Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący:    
Macios Zbigniew 

Zastępca Przewodniczącego: 
Bartnik Stanisław 

Członkowie:    
Dąbrowski Piotr
Drąg Jacek
Drzewowski Miłosz
Kołodziejczyk Dariusz
Wachowski Piotr 

 

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2011-09-02 08:35:33 | Data modyfikacji: 2014-12-10 13:26:02.
Data wprowadzenia: 2011-09-02 08:35:33
Data modyfikacji: 2014-12-10 13:26:02
Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske