2022 rok

UCHWAŁA NR LVII.308.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
położonej w miejscowości Chełmo

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-06-07 15:47:19.
UCHWAŁA NR LVII.307.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia
petycji z dnia 8 marca 2022 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-06-07 15:47:06.
UCHWAŁA NR LVII.306.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2022 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-06-07 15:46:53.
UCHWAŁA NR LVII.305.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2022-2026

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-06-07 15:46:21.
UCHWAŁA NR LVI.304.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2022 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-05-16 08:46:54.
UCHWAŁA NR LVI.303.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2022-2026

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-05-16 08:46:26.
UCHWAŁA NR LVI.302.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 12 maja 2022 r. w sprawie pokrycia części
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z
dochodów własnych niepochodzących z pobranej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-05-13 14:06:09.
UCHWAŁA NR LVI.301.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
strażaków ratowników ochotniczej straży
pożarnej za udział w działaniu ratowniczym,
akcji ratowniczej, szkoleniu lub w ćwiczeniu

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-05-13 14:05:50.
UCHWAŁA NR LVI.300.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 12 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr
LIII.283.2022 Rady Gminy Masłowice z dnia 24
marca 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu
,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Masłowice”

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-05-13 14:05:36.
UCHWAŁA NR LVI.299.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 12 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia
petycji z dnia 13 lutego 2022 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-05-13 14:05:08.
UCHWAŁA NR LVI.298.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 12 maja 2022 r. w sprawie przekazania petycji
z dnia 9 kwietnia 2022 r. według właściwości

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-05-13 14:04:47.
UCHWAŁA NR LV.297.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr
LIII.280.2022 Rady Gminy Masłowice z dnia 24
marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłowice
w 2022 roku

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-05-13 14:03:00.
UCHWAŁA NR LIV.296.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr IX/47/2019 Rady Gminy Masłowice z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa od osób
fizycznych podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy
Masłowice

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-04-11 10:48:27.
UCHWAŁA NR LIV.295.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-04-11 10:46:44.
UCHWAŁA NR LIV.294.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania
petycji z dnia 23 marca 2022 r. według
właściwości

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-04-11 10:43:39.
UCHWAŁA NR LIV.293.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania
petycji z dnia 16 marca 2022 r. według
właściwości

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-04-11 10:42:34.
UCHWAŁA NR LIV.292.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie członkostwa
Gminy Masłowice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa
Działania „BUD-UJ RAZEM”

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-04-11 10:42:06.
UCHWAŁA NR LIII.291.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr
LII.275.2022 Rady Gminy Masłowice z dnia 4 marca
2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla strażaków ratowników
ochotniczej straży pożarnej za udział w
działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej,
szkoleniu lub w ćwiczeniu

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-28 12:23:13.
UCHWAŁA NR LIII.290.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2022 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-28 12:22:49.
UCHWAŁA NR LIII.289.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2022-2026

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-28 12:22:32.
UCHWAŁA NR LIII.288.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Komisji do spraw
skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Masłowice
za 2021 rok

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-28 12:22:03.
UCHWAŁA NR LIII.287.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa,
Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony
Środowiska Rady Gminy Masłowice za 2021 rok

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-28 12:21:42.
UCHWAŁA NR LIII.286.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Komisji Spraw
Obywatelskich, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki
Społecznej Rady Gminy Masłowice za 2021 rok

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-28 12:21:26.
UCHWAŁA NR LIII.285.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Finansów, Planowania
Przestrzennego, Ładu, Porządku, Bezpieczeństwa
Publicznego oraz Handlu i Usług Rady Gminy
Masłowice za 2021 rok

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-28 12:21:02.
UCHWAŁA NR LIII.284.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Masłowice za 2021 rok

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-28 12:20:43.
UCHWAŁA NR LIII.283.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia
projektu ,,Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Masłowice”

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-28 12:20:20.
UCHWAŁA NR LIII.282.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przekazania
petycji z dnia 1 marca 2022 r. według
właściwości

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-28 12:20:02.
UCHWAŁA NR LIII.281.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przekazania
petycji według właściwości

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-28 12:19:07.
UCHWAŁA NR LIII.280.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Masłowice w 2022 roku

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-28 12:09:42.
UCHWAŁA NR LIII.279.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi
do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej
przebiegu

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-28 12:08:09.
UCHWAŁA NR LII.278.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 4 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia
petycji z dnia 8 lutego 2022 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-07 15:07:09.
UCHWAŁA NR LII.277.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 4 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
na działania Wójta Gminy Masłowice

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-07 15:02:54.
UCHWAŁA NR LII.276.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 4 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia
petycji z dnia 21 grudnia 2021 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-07 15:01:43.
UCHWAŁA NR LII.275.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 4 marca 2022 r. w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
strażaków ratowników ochotniczej straży
pożarnej za udział w działaniu ratowniczym,
akcji ratowniczej, szkoleniu lub w ćwiczeniu

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-07 15:00:35.
UCHWAŁA NR LI.274.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie rozwiązania
Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-03-01 09:01:49 | Data modyfikacji: 2022-03-01 09:02:20.
UCHWAŁA NR L.273.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu gminy Masłowice na
2022 rok

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-02-02 09:08:42.
UCHWAŁA NR L.272.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Masłowice na lata 2022-2026

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-02-02 09:06:34.
UCHWAŁA NR L.271.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Gminy Masłowice na lata 2022 – 2025

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-02-02 09:05:15.
UCHWAŁA NR L.270.2022 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Masłowicach do prowadzenia postępowania w
sprawach świadczeń pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Masłowice

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Sonia Patek | Data wprowadzenia: 2022-02-02 09:03:24.
Data wprowadzenia: 2022-02-02 09:03:24
Autor: Sonia Patek
Opublikowane przez: Piotr Chlebosz