2021 rok

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości
Strzelce Małe na działce nr ewid. 867 obręb
Strzelce Małe

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2021.06.-182021BZP 0008820001.pdf

SWZ_wraz_z_załacznikami-UG.IOŚ.271.9.2021.zip

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-06-18 16:20:30.
Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w
miejscowości Łączkowice na dz. nr ewid. 171

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2021-06-18_2021BZP 0008818301.pdf

SWZ_wraz_z_załacznikami-UG.IOŚ.271.8.2021.zip

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-06-18 15:44:51.
„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w
miejscowości: - Bartodzieje na dz. o nr ewid.
1003 ob. geod. Bartodzieje Przerębskie - Przerąb
na dz. o nr ewid. 650/1, 649, 648, 647, 646, 645,
644, 643, 637 ob. geod. Przerąb” oraz zakup i
montaż opraw ledowych na oświetlenie uliczne w
miejscowości Tworowice

2021.BZP 00088090.01.pdf

Przetarg do publikacji_UG.IOŚ.271.7.2021 r..zip

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-06-18 14:44:30.
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną w
Kawęczynie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_18.06.2021.pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert_17.06.2021.pdf

Informacja o kwocie jaka zamierza przeznaczyc Zamawiający_17.06.2021.pdf

Ogłoszenie nr 2021.BZP 00071234.01 z dnia 2021-06-01.pdf

SWZ_wraz_z_załącznikami_01.06.2021..zip

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-06-01 16:27:00.
Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości
Korytno na dz. o nr ewid. 602

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_5.pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert_14.06.2021.pdf

1.Informacja o kwocie jaka zamierza przeznaczyc Zamawiający.pdf

2021.BZP 00067965.01.pdf

SWZ_wraz_z_załacznikami-28.05.2021.zip

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-05-28 12:25:18.
Zakup kruszywa łamanego o granulacji 0-31,5 mm
dla potrzeb Gminy Masłowice

2021 BZP 00046775 01.pdf

Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf

Załączniki od nr 1 do 4 do SWZ.zip

Zmiana zapisów SWZ_z_dnia_06.05.2021.zip

Informacja o kwocie jaka zamierza przeznaczyc Zamawiający.pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert_14.05.2021.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert.pdf

Ogłoszenie nr 2021.BZP 00074556.01 z dnia 2021-06-07.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-05-05 15:06:35 | Data modyfikacji: 2021-05-06 16:18:10.
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
miejscowości Huta Przerębska na działce o nr
ewid. 30

Informacja z sesji otwarcia ofert_24.05.2021.pdf

3-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Ogłoszenie nr 2021.BZP 00072880.01 z dnia 2021-06-02.pdf

Ogłoszenie nr 2021BZP 0004675901.pdf

Specyfikacja_Warunków_Zamówienia_wraz z załącznikami.zip

2021-05-13 - gm. Masłowice - Wyjaśnienia treści SWZ.pdf

Informacja o kwocie jaka zamierza przeznaczyc Zamawiający_UG.271.3.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-05-05 15:02:26.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z
terenu Gminy Masłowice od 01 sierpnia 2021 do 31
lipca 2023”

Wyjasnienie SWZ _24.05.2021.pdf

Informacja o kwocie jaka zamierza przeznaczyc Zamawiający-10.06.2021.pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert_10.06.2021.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

2021-OJS087-225262-pl.pdf

Specyfikacja Warunków Zamówienia - gm. Masłowice.pdf

Załączniki od 1 do nr 10 do SWZ.zip

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-05-05 13:42:29.
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie
Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków i budowę sieci
wodociągowej w miejscowości Granice

2021_BZP 00043722_01.pdf

SWZ (tryb podstawowy) - gm. Masłowice - 2 części - 29.04.2021 r.pdf

Załącznik nr 1. 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna cz. 1.zip

Załącznik nr 1.2 do SIWZ - dokumentacja techniczna cz. 2.zip

Zalączniki od 2.1 do 9 do SWZ..zip

2021-05-11 - gm. Masłowice - Wyjaśnienia treści SWZ .pdf

Informacja o kwocie jaka zamierza przeznaczyc Zamawiający_17.05.2021.pdf

Informacja o kwocie_17_05_2021.pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert_17.05.2021.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_26.05.2021.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_08.06.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-04-29 14:56:30.

Zobacz:
 2018 rok .  2019 rok .  2020 rok .  2021 rok . 
Data wprowadzenia: 2021-04-29 14:56:30
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo