2021 rok

Zarządzenie nr 42/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na wolne stanowisko urzędnicze
„Inspektor ds. gospodarki ziemią i
działalności gospodarczej” w Urzędzie Gminy
Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-09 10:54:25.
Zarządzenie nr 41/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planów
finansowych jednostek budżetowych na 2021 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-09 10:11:26.
Zarządzenie nr 40/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2021 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-09 10:11:00.
Zarządzenie nr 39/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy
Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-09 09:56:37.
Zarządzenie nr 38/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany planów
finansowych jednostek budżetowych na 2021 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-09 09:56:10.
Zarządzenie nr 37/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 18 maja 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zasad
(polityki) rachunkowości dla projektu grantowego
pn. „Wydanie kalendarza promującego Gminę
Masłowice” w ramach poddziałania „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-02 11:33:19.
Zarządzenie nr 36/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 17 maja 2021 r. w sprawie: ustalenia dni
wolnych od pracy w 2021 roku w zamian za święta
przypadające w sobotę

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-02 10:58:32.
Zarządzenie nr 35/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 13 maja 2021 r. w sprawie powołania stałej
komisji przetargowej

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-02 10:55:10.
Zarządzenie nr 34/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania zamówień publicznych w
Urzędzie Gminy w Masłowicach, których wartość
nie przekracza kwoty 130000 złotych netto

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-02 10:52:07.
Zarządzenie nr 33/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany planów
finansowych jednostek budżetowych na 2021 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-01 09:24:45.
Zarządzenie nr 32/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2021 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-01 09:23:26.
Zarządzenie nr 31/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie Regulaminu Pracy

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-01 09:21:50.
Zarządzenie nr 30/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planów
finansowych jednostek budżetowych na 2021 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-05-06 14:46:05.
Zarządzenie nr 29/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-05-06 14:39:25.
Zarządzenie nr 28/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie w sprawie
przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora
Publicznego Samorządowego Przedszkola w
Masłowicach

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-05-06 14:37:51.
Zarządzenie nr 27/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 marca 2021 r. w sprawie w sprawie
określenia formy przekazywania sprawozdań
budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji
finansowych przez dyrektorów/kierowników
jednostek organizacyjnych Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-04-28 13:42:22.
Zarządzenie nr 26/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad
(polityki) rachunkowości dla projektu "Poprawa
stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy
Masłowice poprzez budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków i budowę sieci
wodociągowej w miejscowości Granice" w ramach
działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-04-28 09:08:11 | Data modyfikacji: 2021-04-28 09:19:41.
Zarządzenie nr 25/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 15 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie regulaminu zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy
Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-04-14 10:15:21.
Zarządzenie nr 24/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmiany planów
finansowych jednostek budżetowych na 2021 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-04-08 12:05:45.
Zarządzenie nr 23/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2021 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-04-08 11:55:33.
Zarządzenie nr 22/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy
Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-03-23 07:58:20.
Zarządzenie nr 21/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zmiany planów
finansowych jednostek budżetowych na 2021 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-03-23 07:56:38.
Zarządzenie nr 20/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie regulaminu
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w
Urzędzie Gminy Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-03-03 08:30:47.
Zarządzenie nr 19/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planów
finansowych jednostek budżetowych na 2021 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-02-23 14:53:13.
Zarządzenie nr 18/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2021 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-02-23 14:50:55.
Zarządzenie nr 17/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wdrożenia
aktualizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa
Informacji
 Treść zarządzenia (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-02-05 12:10:42 | Data modyfikacji: 2021-02-05 12:11:10.
Zarządzenie nr 16/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planów
finansowych jednostek budżetowych na 2021 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-02-05 12:07:57.
Zarządzenie nr 15/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-02-05 12:01:59.
Zarządzenie nr 14/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-02-04 11:53:27.
Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia normy
zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki
RENAULT TRAFIĆ

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-02-04 11:25:22 | Data modyfikacji: 2021-02-04 11:50:35.
Zarządzenie nr 12/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia
Gminnego Biura Spisowego do wykonania na terenie
Gminy Masłowice prac spisowych podczas narodowego
spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-02-04 11:22:08.
Zarządzenie nr 11/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy
Masłowice

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-02-04 11:17:50.
Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planów
finansowych jednostek budżetowych na 2021 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-02-04 11:14:28.
Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania
Gminnego Biura Spisowego w Gminie Masłowice
utworzonego dla przeprowadzenia Powszechnego spisu
Rolnego w 2020 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-02-04 11:11:57.
Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkoli i szkół
podstawowych dla których organem prowadzącym
jest Gmina Masłowice

 Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-02-04 11:02:55 | Data modyfikacji: 2021-02-04 11:09:22.
Zarządzenie nr 7/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie powołania
gminnego koordynatora do spraw szczepień
przeciwko COVID-19

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-29 14:26:57.
Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-29 14:24:44.
Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Masłowicach

Treść zarządzenia (PDF)

Struktura organizacyjna (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-25 10:17:42 | Data modyfikacji: 2021-01-25 10:28:34.
Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie
Masłowice odrębnymi ustawami na 2021 r.

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-20 09:23:51.
Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania
informacji podległym jednostkom o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków w 2021 r. oraz
wysokości dotacji

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-20 09:21:19.
Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia
wysokości niezbędnego zapasu gotówki na 2021
rok

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-20 09:18:27.
Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia
instrukcji kasowej oraz ewidencji i kontroli
druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy
w Masłowicach

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-20 09:12:15.
Data wprowadzenia: 2021-01-20 09:12:15
Opublikowane przez: Piotr Chlebosz