2020 rok

UCHWAŁA NR XXIV.128.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zamiaru
likwidacji Szkoły Filialnej w Przerębie

Uchwała.XXIV.128.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 13:41:48.
UCHWAŁA NR XXIV.127.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zamiaru
likwidacji Szkoły Filialnej w Kraszewicach

Uchwała.XXIV.127.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 13:40:37.
UCHWAŁA NR XXIV.126.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie odrzucenia w
całości stanowiska związków zawodowych
dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady
Gminy Masłowice w sprawie zamiaru likwidacji
Szkoły Filialnej w Przerębie

Uchwała.XXIV.126.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 13:37:24.
UCHWAŁA NR XXIV.125.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie odrzucenia w
całości stanowiska związków zawodowych
dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady
Gminy Masłowice w sprawie zamiaru likwidacji
Szkoły Filialnej w Kraszewicach

Uchwała.XXIV.125.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 13:36:07.
UCHWAŁA NR XXIV.124.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2020 r

Uchwała.XXIV.124.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 13:34:52.
UCHWAŁA NR XXIV.123.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2020-2024

Uchwała.XXIV.123.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 13:33:34.
UCHWAŁA NR XXIV.122.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody
Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Będzyn na część składową wsi
Strzelce Małe

Uchwała.XXIV.122.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 13:32:20.
UCHWAŁA NR XXIV.121.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody
Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Cyganka na część składową wsi
Kawęczyn.

Uchwała.XXIV.121.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 13:30:41.
UCHWAŁA NR XXIV.120.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody
Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Dąbrowa Lipowska na część
składową wsi Borki.

Uchwała.XXIV.120.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 13:28:24.
UCHWAŁA NR XXIV.119.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody
Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Lipowczyce-Bór na część
składową wsi Borki.

Uchwała.XXIV.119.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:52:37.
UCHWAŁA NR XXIV.118.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody
Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Wymysłów na część składową
wsi Borki

Uchwała.XXIV.118.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:51:10.
UCHWAŁA NR XXIV.117.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody
Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Koń na cześć składową wsi
Kolonia Przerąb.

Uchwała.XXIV.117.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:49:25.
UCHWAŁA NR XXIV.116.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r.w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody
Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Psarki na część składową wsi
Kolonia Przerąb

Uchwała.XXIV.116.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:47:29.
UCHWAŁA NR XXIV.115.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody
Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Grabowiec na część składową wsi
Bartodzieje.

Uchwała.XXIV.115.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:45:26.
UCHWAŁA NR XXIV.114.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody
Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Podkrosno na część składową wsi
Bartodzieje

Uchwała.XXIV.114.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:43:05.
UCHWAŁA NR XXIV.113.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, zapośrednictwem Wojewody
Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Chaptyzów na część składową
wsi Tworowice

Uchwała.XXIV.113.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:41:20.
UCHWAŁA NR XXIV.112.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody
Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Chylczów na część składową wsi
Tworowice

Uchwała.XXIV.112.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:36:51.
UCHWAŁA NR XXIV.111.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Uchwała.XXIV.111.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:34:57.
Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:34:57
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo