2020 rok

Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 24 marca 2020 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2020
 Zarządzenie.21.2020.2020-03-24.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-31 09:31:36.
Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 r.
 Zarządzenie.20.2020.2020-03-24.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-31 09:28:14.
Zarządzenie nr 19/2020 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 12 marca 2020 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2020 r.

Zarządzenie.19.2020.2020-03-12.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-17 14:47:09.
Zarządzenie nr 18/2020 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 12 marca 2020 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2020

Zarządzenie.18.2020.2020-03-12.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-17 14:45:58.
Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 r.

Zarządzenie.17.2020.2020-03-12.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-17 14:44:14.
Zarządzenie nr 16/2020 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 10 marca 2020 r. w sprawie powołania
koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej
i operatorów obsługi informatycznej Obwodowych
Komisji Wyborczych w Gminie Masłowice w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie.16.2020.2020-03-10.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-10 14:05:05.
Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2020

Zarządzenie.15.2020.2020-02-21.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-02-24 12:09:39.
Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 r.

Zarządzenie.14.2020.2020-02-21.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-02-24 12:07:34.
Zarządzenie nr 13/2020 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie powołania
Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej
( kategorii B) z wyborów do rad gmin, rad
powiatów i sejmiku Województwa Łódzkiego oraz
z wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów
miast przeprowadzonych w dniu 21 października
2018 roku z terenu Gminy Masłowice

Zarządzenie.13.2020.2020-02-20.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-02-21 09:09:41.
Zarządzenie nr 12/2020 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie: powołania
Komisji naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie.12.2020.2020-02-10.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-02-10 15:58:29.
Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wykazu miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszzczanie
obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych w związku z zarządzeniem wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zarządzenie.11.2020.2020-02-10.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-02-10 11:51:30.
Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalania maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Masłowice

Zarządzenie.10.2020.2020-01-31.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-02-10 11:49:43.
Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie terminów
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych na rok 2020/2021 dla
których Gmina Masłowice jest organem
prowadzącym.

Zarządzenie.9.2020.2020-01-31.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-02-04 10:47:38.
Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie terminów
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego do klas I
publicznych szkół podstawowych na rok 2020/2021
dla których Gmina Masłowice jest organem
prowadzącym

Zarządzenie.8.2020.2020-01-31.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-02-04 10:45:51.
Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie: zmiany planu
finansowanego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2020

Zarządzenie.7.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-02-04 10:43:34.
Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia
stawek opłat za zajęcie nieruchomości której
właścicielem jest Gmina Masłowice na cele nie
związane z budowa, przebudową, remontem,
utrzymaniem dróg wewnętrznych.

Zarządzenie.6.2020.2020-01-29.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-02-04 10:42:19.
Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na wolne stanowisko urzędnicze
INFORMATYK w Urzędzie Gminy w Masłowicach

Zarządzenie.5.2020.2020-01-27.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-27 10:46:23.
Zarządzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie powołania
komisji przetargowej

Zarządzenie.4.2020.2020-01-23-1.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-16 14:09:02 | Data modyfikacji: 2020-02-13 21:22:19.
Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie informacji dla
podlełych jednostek o ostatecznych kwotach
dochodów i wydatków w 2020 r. oraz wysokości
dotacji.

Zarządzenie.3.2020.2020-01-02.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-10 13:12:34.
Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Masłowice w
sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Masłowice
na rok 2020

Zarządzenie.2.2020.2020-01-02.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-10 13:09:44.
Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia
stałego zapasu gotówki na wydatki bieżące

Zarządzenie.1.2020.2020-01-02.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-10 13:08:23.
Data wprowadzenia: 2020-01-10 13:08:23
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo