za 2018 rok

Roman Janiec - Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Strzelcach Małych

Roman Janiec..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-01 08:25:04.
Sławomira Krawczyk- Ślusarczyk - Dyrektor SPZOZ
w Masłowicach

Sławomira Krawczyk-Ślusarczyk.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-06-07 08:40:21.
Małgorzata Dendek - Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Strzelcach Małych

Dendek Małgorzata.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-06-07 08:32:45.
Barbara Słowińska - Starszy Pracownik Socjalny w
GOPS w Masłowicach

Barbara Słowińska.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-06-07 08:30:32.
Krystyna Drzewowska - Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Masłowicach

Drzewowska Krystyna.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-06-07 08:29:10.
Elżbieta Bienias - Dyrektor Publicznego
Samorządowego Przedszkola w Masłowicach

Elżbieta Bienias- 2018 r..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-06-07 08:25:43.

Zobacz:
 Za 2012 r. .  Za 2013 r. .  Za 2014 r. .  Korekty za 2014 r. .  Za 2015 r. .  Za 2016 r. .  za 2017 rok .  korekta za 2016-2017 .  za 2018 rok .  Korekta za 2018 rok . 
Data wprowadzenia: 2019-06-07 08:25:43
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo