2019 rok

Obwieszczenie o przeprowadzeniu procedury oceny
oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni
słonecznej "PV Łączkowice" wraz z
infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami
transformatorowymi o mocy do 2 x 1 MW na
działkach nr 133, 134/3, 135/3, 136/3 o.
Łączkowice, gm. Masłowice"

UG.6220.5.10.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-10-14 15:33:14.
Obwieszczenie z dn. 29.07.2019 r. o rozpoczeciu
procedury oceny oddziaływania na środ. dla
przedsiewzięcia pn Budowa tuczarni wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną oraz
magazynem paszowym, kuchnią i garażami w m.
Tworowice

Obwieszczenie z dn. 29.07.2019 r. o rozpoczeciu procedury oceny oddziaływania na środ. dla przedsiewzięcia pn Budowa tuczarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem paszowym, kuchnią i garażami w m. Tworowice...pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-30 13:34:22.
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 30.07.2019 r.
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak
UG.6220.4.9.2019

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 30.07.2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG.6220.4.9.2019...pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-30 13:33:13.
Obwieszczenie- publiczne ogłoszenie o wydaniu
decyzji środowiskowej
 Obwieszczenie - podanie do publicznej wiadomości o wydanej decyzji środowiskowej UG.6220.8.13.2018 z dn. 15.07.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-16 07:52:47.
Obwieszczenie o przeprowadzeniu procedury oceny
oddziaływania na środowisko oraz rozpoczęcia
procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:
"Budowa farmy fotowoltaicznej "Masłowice I" o
mocy do 1 MW"

UG.6220.8.11.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-05-22 14:05:28.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 511/1, 511/2, 512 ( obręb 0014) w miejscowości Masłowice, gm. Masłowice

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:50:33.
Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:50:33
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo