2019 rok

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Piotrkowie
Trybunalskim z dnia 25 września 2019 r. w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych

maslowice_informacja_o_pierwszym_posiedzeniu-sig.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-09-27 07:54:03.
Informacja nt. elektronicznych usług wyborczych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na platformie gov.pl dostępne są następujące, elektroniczne usługi wyborcze: 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-korespondencyjnego) – usługa aktywna do 30 września 2019 r. (23:59),
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (https://www.gov.pl/web/gov/dopisz-sie-do-spisu-wyborcow) – usługa aktywna do 8 października 2019 r. (23:59),
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (https://www.gov.pl/web/gov/wpisz-sie-do-rejestru-wyborcow) – usługa aktywna do 8 października 2019 r. (23:59) i ponownie uruchomiona w ciągu pięciu dni roboczych po zakończeniu wyborów parlamentarnych. Ograniczenie dostępności usługi ma na celu umożliwienie rozpatrzenia złożonych wniosków przed terminem głosowania.

Podobnie jak w poprzednich wyborach rekomendujemy Państwu przekazanie informacji o statusie procedowanych wniosków e-mailowo lub telefonicznie wnioskodawcy. Wysłanie takiej informacji wyeliminuje ewentualne nieporozumienia i pozwoli na zmniejszenie liczby zapytań ze strony użytkowników. Jest to szczególnie istotne w przypadku odmowy wpisu bądź konieczności uzupełnienia wniosku.

Jeżeli pojawią się dodatkowe pytania lub wątpliwości, bardzo prosimy o kontakt z Departamentem Rozwoju Usług Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji pod numerem telefonu:  +48 22 245 55 44  lub w kwestiach technicznych z Infolinią Centralnego Ośrodka Informatyki: + 48 (42) 253 54 50 (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc).

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem


Sekretariat
Departament Rozwoju Usług Cyfrowych
Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa 

 

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-09-10 15:59:31 | Data modyfikacji: 2019-09-10 16:01:53.
POSTANOWIENIE NR 111/2019 Komisarza Wyborczego w
Piotrkowie Trybunalskim z dnia 6 maja 2019 r. w
sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w
gminie Masłowice

Gmina_Maslowice_obwody_postanowienie_20190507_1027.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:40:02.
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie
Trybunalskim informuje, iż prowadzi nabór na
funkcję urzędnika wyborczego do miasta Piotrków
Trybunalski oraz do gminy Kamieńsk

https://piotrkow-trybunalski.kbw.gov.pl/

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-27 07:41:53.
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM Z dnia 26 kwietnia 2019 roku

maslowice.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-27 07:26:14.
Obwieszczenie Wójta Gminy Masłowice z dnia 17
kwietnia 2019 roku

Wójt Gminy Masłowice podaje do wiadomości wyborców informacj e o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz mozliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-25 08:16:45 | Data modyfikacji: 2019-04-25 08:17:09.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie
Trybunalskim z dnia 22 marca 2019 r. o
możliwości dokonywania przez wyborców
zgłoszeń na członków obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Komunikat.wyborcy.pdf

ZgłoszenieOKWwyborca.doc

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-22 14:53:46.
Obwieszczenie Wójta Gminy Masłowice z dnia 20
marca 2019 r. w sprawie wykazu miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie
obwieszczeń wyborczych i plakatów

Obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-21 07:57:38.
Komunikaty Komisarza Wyborczego w Piotrkowie
Trybunalskim

1. Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 marca 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych  w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


oraz załącznik do tego komunikatu tj. wzór zgłoszenia korespondencyjnego


2. Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim  z dnia 15 marca 2019 r. o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Komunikat.koresp.pdf

Komunikat.zgłaszanie.pdf

załącznik_Wzor_zgloszenia_-_glosowanie_korespondencyjne_I.doc

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-20 08:12:03.
Informacje Państwowej Komisji Wyborczej dot.
wyborów do Parlamentu Europejskiego

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim  w załączeniu przesyła Informacje Państwowej Komisji Wyborczej dot. wyborów do Parlamentu Europejskiego:

  1. Informację o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych 
  2. Informację o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  3. Informację o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  4. Informację Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi

1551282367_Informacja_o_uprawnieniach_osob_niepelnosprawnych.pdf

1551282611_Informacja_o_uplywie_terminow_zwiazanych_z_uprawnieniami_wyborcow_niepelnosprawnych__w_wyborach_do_Parlamentu_Europejskiego_zarzadzonych_na_dzien_26_maja_2019_r-1.pdf

1551282851_Informacja_o_warunkach_udzialu_obywateli_polskich_w_glosowaniu_w_obwodach_glosowania_utworzonych_w_kraju_w_wyborach_do_Parlamentu_Europejskiego_zarzadzonych_na_dzien_26_maja_2019_r.pdf

1551283179_Informacja_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_o_warunkach_udzialu_obywateli_Unii_Europejskiej_niebedacych_obywatelami_polskimi_w_wyborach_do_Parlamentu_Europejskiego_w_Rzeczypospolitej_Polskiej.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-06 14:00:00.
Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia
wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

1551112318_D2019000036501.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-06 13:57:57.

Zobacz:
 2014 rok .  2019 rok . 
Data wprowadzenia: 2019-03-06 13:57:57
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo