2019 rok

Zarządzenie Nr 120/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zasad ( polityki) rachunkowości dla projektu
"Magia Pilica-ochrona przyrody obszaru
funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy"
dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V
Ocgrona środowiska, działania V.4 Ochrona
przyrody i poddziałania V.4.2. Przeciwdziałanie
degradacji środowiska objetego Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020

Zarządzenie_120_2019..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-29 13:12:27.
Zarządzenie Nr 119/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2019 r.

Zarządzenie.119.2019.2019-12-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-09 15:16:06.
Zarządzenie Nr 118/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany planu
finansowanego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie.118.2019.2019-12-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-09 15:14:41.
Zarządzenie Nr 117/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 27 grudnia 2019 r.w sprawie upoważnienia
pracownika Urzędu Gminy Masłowice do sprawowania
kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Masłowicach

Zarządzenie.117.2019.2019-12-27.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-09 15:13:10.
Zarządzenie Nr 116/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży w drodze ustnych przetargów
nieograniczonych nieruchomości stanowiących
własność Gminy Masłowice, położonych w
obrębie Bartodzieje Przerębskie, Kolonia
Przerąb, Wola Przerębska, Przerąb, Kawęczyn,
Borki oraz ogłoszenia wykazu tych
nierchuchomości

Zarządzenie.116.2019.2019-12-27.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-09 15:11:22.
Zarządzenie Nr 115/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o
wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30
000,00 euro

Zarządzenie.115.2019.2019-12-23.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-09 14:25:39.
Zarządzenie Nr 114/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji

Zarządzenie.114.2019.2019-12-16.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-12-20 09:45:27.
Zarządzenie Nr 113/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2019 r.

Zarządzenie.113.2019.2019-12-16.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-12-20 09:44:13.
Zarzadzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie.112.2019.2019-12-16.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-12-20 09:42:59.
Zarządzenie Nr 111/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany
zarządzenia Nr 99/2019 z dnia 14 listopada 2019
r. dotyczącego projektu budżetu gminy Masłowice
na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2020-2024

Zarządzenie.111.2019.2019-12-16.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-12-20 09:41:38.
Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2019 r.

Zarządzenie.110.2019.2019-12-06.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-12-17 08:09:37.
Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie.109.2019.2019-12-06.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-12-17 08:07:38.
Zarządzenie Nr 108/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 r.

Zarządzenie.108.2019.2019-12-06.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-12-17 08:06:06.
Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany
zarządzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Gminy Masłowice

Zarządzenie.107.2019.2019-11-28.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-12-10 08:10:33 | Data modyfikacji: 2019-12-10 08:11:07.
Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie.106.2019.2019-11-28.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-12-02 08:32:38.
Zarządzenie nr 105/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2019 r.

Zarządzenie.105.2019.2019-11-28.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-12-02 08:31:22.
Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2019 r.

Zarządzenie.104.2019.2019-11-20.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-12-02 08:29:57.
Zarządzenie Nr 103//2019 Wójta Gminy Masłowice
z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie: zmiany
planu finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok
2019

Zarządzenie.103.2019.2019-11-20.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-12-02 08:28:37.
Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie.102.2019.2019-11-20.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-12-02 08:12:47 | Data modyfikacji: 2019-12-02 08:12:58.
Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie: informacji
dla podległych jednostek o zmianie kwot wydatków
w 2019 r.

Zarządzenie.101.2019.2019-11-15.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-11-21 08:41:20.
Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta gminy Masłowice z
dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie.100.2019.2019-11-15.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-11-21 08:39:15.
Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: projektu
budżetu gminy Masłowice na 2020 rok oraz
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2024

Zarządzenie.99.2019.2019-11-14.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-11-21 08:38:25.
Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2019 r.

Zarządzenie.98.2019.2019-11-07.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-11-13 07:54:36.
Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie: zmiany planu
finansowanego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie.97.2019.2019-11-07.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-11-13 07:52:20.
Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 października 2019 r. w sprawie:
informacji dia podległych jednostek o zmianie
kwot wydatków w 2019 r.

Zarządzenie.96.2019.2019-10-31.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-11-07 12:13:12.
Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 października 2019 r.

Zarządzenie.95.2019.2019-10-31.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-11-07 12:12:04.
ZARZĄDZENIE Nr 94/2019 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z
dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie.94.2019.2019-10-31.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-11-07 12:08:22.
Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 października 2019 r. w sprawie stosowania
i weryfikacji wykazu podatników VAT przy
dokonywaniu płatności dla podatników VAT za
nabyte towary i usługi - biała lista podatników

Zarządzenie.93.2019.2019-10-31.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-11-07 12:04:48.
ZARZĄDZENIE NR 92/2019 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z
dnia 31 października 2019 r. w sprawie
wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności
(MPP) w Gminie Masłowice i jej jednostkach
organizacyjnych

Zarządzenie.92.2019.2019-10-31.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-11-07 12:03:15.
Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28 października 2019 r. w sprawie: zmiany
planu finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok
2019

Zarządzenie.91.2019.2019-10-28.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-11-04 08:35:43.
Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 22 października 2019 r. w sprawie:
informacji dla podległych jednostek o zmianie
kwot wydatków w 2019 r.

Zarządzenie.90.2019.2019-10-22.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-11-04 08:34:26.
Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 22 października 2019 r. w sprawie: zmiany
planu finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok
2019

Zarządzenie.89.2019.2019-10-22.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-11-04 08:32:40.
Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie.88.2019.2019-10-22.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-11-04 08:26:00.
Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 9 października 2019 r. w sprawie: informacji
dla podległych jednostek o zmianie kwot wydatków
w 2019 r.

Zarządzenie.87.2019.2019-10-09.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-10-17 15:20:10.
Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 9 października 2019 r. w sprawie: zmiany
planu finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok
2019

Zarządzenie.86.2019.2019-10-09.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-10-17 15:06:49.
Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie.85.2019.2019-10-09.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-10-17 15:01:26.
Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Masłowice w
sprawie informacji dla podległych jednostek o
zmianie kwot wydatków w 2019 r.

Zarządzenie.84.2019.2019-09-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-10-02 15:19:36.
Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 września 2019 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie.83.2019.2019-09-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-10-02 15:17:36.
Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania
koordynatora gminnego ds. informatyki
odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie
operatorów obsługi informatycznej obowodowych
komisji wyborczych oraz realizację zadań na
terenie gminy i operatorów Obwodowych Komisji
Wyborczych na terenie Gminy

Zarządzenie.82.2019.2019-09-18.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-09-27 08:23:01.
Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 18 września 2019 r. w sprawie: informacji
dla podległych jednostek o zmianie kwot wydatków
w 2019 r.

Zarządzenie.81.2019.2019-09-18.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-09-23 11:05:08.
Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie.80.2019.2019-09-18.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-09-23 11:03:16.
Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie.79.2019.2019-09-18.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-09-23 11:02:24.
Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 3 września 2019 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie.78.2019.2019-09-03.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-09-16 07:46:12.
Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie.77.2019.2019-09-03.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-09-16 07:44:58.
Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 2 września 2019 r. w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2019 r.

Zarządzenie.76.2019.2019-09-02.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-09-10 08:44:05.
Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 2 września 2019 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019.

Zarządzenie.75.2019.2019-09-02.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-09-10 08:42:54.
Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019.

Zarządzenie.74.2019.2019-08-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-09-10 08:24:13.
ZARZĄDZENIE Nr 73/2019 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie.73.2019.2019-08-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-09-10 08:23:03.
ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z
dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania
Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej
w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w
Masłowicach

Zarządzenie.72.2019.2019-08-29.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-09-04 15:22:40.
ZARZĄDZENIE NR 71/2019 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z
dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w
Urzędzie Gminy w Masłowicach.

Zarządzenie.71.2019.2019-08-21-skan.pdf

Zarządzenie.71.2019.2019-08-21.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-09-04 15:21:06.
Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia
"Instrukcji postępowania w zakresie
przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz
o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu"

Zarządzenie.70.2019.2019-08-20.pdf

Zarządzenie.70.2019.2019-08-20-wersja pdf.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-09-04 12:58:04.
Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2019 r.

Zarządzenie.69.2019.2019-08-19..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-08-27 14:30:50.
Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie.68.2019.2019-08-19..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-08-27 14:29:44.
Zarządzenie Ne 67/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie.67.2019.2019-08-19.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-08-27 14:28:36.
ZARZĄDZENIE NR 66/2019 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z
dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
ubiegającego się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego

Zarządzenie.66.2019.2019-08-14.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-08-19 07:50:44.
Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2019 r.

Zarządzenie.65.2019.2019-08-05.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-08-19 07:49:54.
Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie:zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie.64.2019.2019-08-05.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-08-19 07:48:57.
Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie.63.2019.2019-08-05.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-08-19 07:48:07.
Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie.62.2019.2019-07-24.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-08-07 12:31:55.
Zarządzenie nr 61/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gmina na 2019 r.

Zarządzenie.61.2019.2019-07-24.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-08-07 12:29:09.
Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie.60.2019.2019-07-24.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-08-07 12:27:43.
Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2019 r.

Zarządzenie.59.2019.2019-07-10.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-22 08:48:37.
Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie.58.2019.2019-07-10..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-22 08:47:39.
Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 r.

Zarządzenie.57.2019.2019-07-10.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-22 08:46:49.
Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia imiennego
składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania
szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą
na terenie gminy Masłowice

Zarządzenie.56.2019.2019-07-08.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-11 13:40:36.
Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2019 r.

Zarządzenie.55.2019.2019-06-28.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-05 10:53:38.
Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta gminy Masłowice z
dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie.54.2019.2019-06-28.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-05 10:49:52.
Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznych sprawozdań finansowych za 2018 r.
instytucji kultury podległych Radzie Gminy
Masłowice
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-01 15:02:30.
Zarządzenie nr 52/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie.52.2019.2019-06-11.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-06-19 13:39:22.
Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie.51.2019.2019-06-11.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-06-17 17:22:24.
Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie.50.2019.2019-06-11.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-06-17 17:21:39.
Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 05 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
dokumentacji bezpieczeństwa systemu
teleinformatycznego w Urzędzie Gminy w
Masłowicach i udzielenia akredytacji
bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu
informatycznego przeznaczonego do przetwarzania
informacji niejawnych

Zarządzenie.49.2019.2019-06-05.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-06-06 15:39:27.
Zarządzenie nr 48/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 29 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia dnia 21
czerwca 2019 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie
Gminy w Masłowicach

Zarządzenie.48.2019.2019-05-29.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-06-03 09:23:37.
Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2019 r.

Zarządzenie.47.2019.2019-05-24.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-06-03 07:27:16.
Zarządzenie nr 46/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany palnu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie.46.2019.2019-05-24.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-06-03 07:26:26.
Zarządzenie nr 45/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 r.

Zarządzenie.45.2019.2019-05-24..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-06-03 07:25:41.
Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie regulaminu pracy

Zarządzenie.44.2019.2019-04.29.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-05-07 13:04:28.
Zarządzenie nr 43/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie.43.2019.2019-04-29.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-05-07 13:03:44.
Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie wdrożenia
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji w
Urzędzie Gminy Masłowice

Zarządzenie.42.2019.2019-04-29..pdf

Załącznik_nr_1_2019_do_Zarzadzenia_nr_42_2019.pdf

Załącznik_nr_2_2019_do_Zarzadzenia_nr_42_2019.pdf

Załącznik_nr_3_2019_do_Zarzadzenia_nr_42_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-05-07 13:03:01.
Zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 27 kwietnia 2019 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2019 roku

Zarządzenie.41.2019.2019-04-27.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-05-07 13:02:04.
Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 27 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie.40.2019.2019-04-27.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-05-07 13:01:09.
Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 27 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie.39.2019.2019-04.27.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-05-07 13:00:19.
Zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie.38.2019.2019-04-24.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-26 17:15:26.
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Masłowice

Zarządzenie.37.2019.2019-04-23.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-26 17:14:04.
Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania
koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej
wyborów do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie.36.2019.2019-04-16.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-17 10:24:19.
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia
2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie
Gminy w Masłowicach

Zarządzenie.35.2019.2019-04-16.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-17 10:23:20.
Zarządzenie nr 34/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie.34.2019.2019-04-11.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-17 10:22:25.
Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2019 r.

Zarządzenie.33.2019.2019-03-29.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-09 09:10:25.
Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie.32.2019.2019-03-29.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-09 09:09:38.
Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmian w budźecie
gminy na 2019 r.

Zarządzenie.31.2019.2019-03-29.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-09 09:08:29.
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 19 marca 2019Zmieniające zarządzenie w
sprawie regulaminu zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy
Masłowice

Zarządzenie.30.2019.2019-03-19.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-21 07:59:23.
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 18 marca 2019 r. w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2019 r.

Zarządzenie.29.2019.2019-03-18..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-21 07:53:58.
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 20119

Zarządzenie.28.2019.2019-03-18..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-21 07:52:27.
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 1 marca 2019 r. w sprawie planu dochodów
budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleconych gminie Masłowice na 2019 r. odrębnymi
ustawami.

Zarządzenie.27.2019.2019-03-01.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-06 12:49:58.
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 1 marca 2019 r. w sprawie planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie Masłowice na 2019
r. odrębnymi ustawami

Zarządzenie.26.2019.2019-03-01.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-06 12:48:48 | Data modyfikacji: 2019-03-06 12:54:08.
Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 1 marca 2019 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2019 r.

Zarządzenie.25.2019.2019-03-01.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-06 12:48:16 | Data modyfikacji: 2019-03-06 12:54:18.
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 01 marca 2019 r.w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie.24.2019.2019-03-01.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-06 12:42:16.
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 1 marca 2019 roku w sprawie zmian w budźecie
gminy na 2019 roku

Zarządzenie.23.2019.2019-03-01.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-06 12:37:04.
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Masłowicez
dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zasad ( polityki) rachunkowości dla projektu
"Odnawialne źródła energii w Gminie Masłowice"
dofinansowego w ramach Osi Priorytetowej IV
Gospodarka Niskoemisyjna, działania IV.1
Odnawialne źródła energii i poddziałania
IV.1.2 Odnawialne źródła energii objętego
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020

Zarządzenie.22.2019.2019-02-27..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-06 12:36:17.
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania
komisji naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie.21.2019.2019-02-27.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:41:55.
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Masłowice -
Szefa Obrony Cywilnej Gminy Masłowice z dnia 27
lutego 2019 r.

Zarządzenie.20.2019.2019-02-27.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:41:06.
Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Strzelcach
Małych

Zarządzenie.19.2019.2019-02-26.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-27 11:57:51.
Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2019 roku

Zarządzenie.18.2019.2019-02-25.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-27 11:35:43.
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie.17.2019.2019-02-25..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-27 11:34:44.
Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Strzelcach Małych

Zarządzenie.16.2019.2019-02-21.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-22 15:42:14.
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z
mieszkańcami konsultacji społecznych projektu
uchwały Rady Gminy Masłowice w sprawie
uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Masłowice

Treśc zarządzenia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-20 15:41:47.
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie: ogłoszenia
konkursu na wolne stanowisko urzednicze ds.
obsługi Rady Gminy jej organów, zdrowia,
pożytku publicznego w Urzędzie Gminy w
Masłowicach

Zarządzenie_nr_14_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-13 10:10:49.
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Gminy Masłowice

Zarządzenie_nr_13_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-13 10:09:08 | Data modyfikacji: 2019-02-13 10:09:19.
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 08.02.2019 rok w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Strzelcach
Małych

Zarządzenie_nr_12_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-13 10:06:09.
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2019 r.

Zarządzenie_nr_11_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-13 10:04:44.
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie_nr_10_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-13 10:03:19.
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok

Zarządzenie_nr_9_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-13 10:02:10.
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowychna rok szkolny 2019/2020 dla
których Gmina Masłowice jest organem
prowadzącym.

Zarządzenie_nr_8_2019..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-08 15:12:29.
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Masłowice w
sprawie terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
do klas I publicznych szkół podstawowych na rok
szkolny 2019/2020 dla których Gmina Masłowice
jest organem prowadzącym

Zarządzenie_nr_7_2019..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-08 15:10:06.
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwoty wydatków w
2019 r.

Zarządzenie_nr_6_2019..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-05 09:37:45.
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Masłowicez
dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie_nr_5_2019..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-05 09:36:52.
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie
przeprowadzenia konkursu na kandydata na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Strzelcach
Małych
 Zarządzenie_nr_4_2019.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-23 15:22:21.
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o ostatecznych kwotach
dochodów i wydatków w 2019 r. oraz wysokości
dotacji

Zarządzenie_Nr_3_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-15 09:59:03.
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie_Nr_2_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-15 09:56:12.
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia
stałego zapasu gotówki na wydatki bieżące

Zarządzenie_Nr_1_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-08 10:47:46.
Data wprowadzenia: 2019-01-08 10:47:46
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo