2019 rok

Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania
koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej
wyborów do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie.36.2019.2019-04-16.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-17 10:24:19.
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia
2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie
Gminy w Masłowicach

Zarządzenie.35.2019.2019-04-16.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-17 10:23:20.
Zarządzenie nr 34/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie.34.2019.2019-04-11.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-17 10:22:25.
Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2019 r.

Zarządzenie.33.2019.2019-03-29.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-09 09:10:25.
Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie.32.2019.2019-03-29.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-09 09:09:38.
Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmian w budźecie
gminy na 2019 r.

Zarządzenie.31.2019.2019-03-29.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-09 09:08:29.
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 19 marca 2019Zmieniające zarządzenie w
sprawie regulaminu zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy
Masłowice

Zarządzenie.30.2019.2019-03-19.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-21 07:59:23.
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 18 marca 2019 r. w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2019 r.

Zarządzenie.29.2019.2019-03-18..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-21 07:53:58.
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 20119

Zarządzenie.28.2019.2019-03-18..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-21 07:52:27.
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 1 marca 2019 r. w sprawie planu dochodów
budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleconych gminie Masłowice na 2019 r. odrębnymi
ustawami.

Zarządzenie.27.2019.2019-03-01.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-06 12:49:58.
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 1 marca 2019 r. w sprawie planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie Masłowice na 2019
r. odrębnymi ustawami

Zarządzenie.26.2019.2019-03-01.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-06 12:48:48 | Data modyfikacji: 2019-03-06 12:54:08.
Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 1 marca 2019 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2019 r.

Zarządzenie.25.2019.2019-03-01.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-06 12:48:16 | Data modyfikacji: 2019-03-06 12:54:18.
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 01 marca 2019 r.w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie.24.2019.2019-03-01.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-06 12:42:16.
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 1 marca 2019 roku w sprawie zmian w budźecie
gminy na 2019 roku

Zarządzenie.23.2019.2019-03-01.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-06 12:37:04.
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Masłowicez
dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia
zasad ( polityki) rachunkowości dla projektu
"Odnawialne źródła energii w Gminie Masłowice"
dofinansowego w ramach Osi Priorytetowej IV
Gospodarka Niskoemisyjna, działania IV.1
Odnawialne źródła energii i poddziałania
IV.1.2 Odnawialne źródła energii objętego
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020

Zarządzenie.22.2019.2019-02-27..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-06 12:36:17.
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania
komisji naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie.21.2019.2019-02-27.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:41:55.
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Masłowice -
Szefa Obrony Cywilnej Gminy Masłowice z dnia 27
lutego 2019 r.

Zarządzenie.20.2019.2019-02-27.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:41:06.
Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Strzelcach
Małych

Zarządzenie.19.2019.2019-02-26.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-27 11:57:51.
Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2019 roku

Zarządzenie.18.2019.2019-02-25.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-27 11:35:43.
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie.17.2019.2019-02-25..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-27 11:34:44.
Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Strzelcach Małych

Zarządzenie.16.2019.2019-02-21.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-22 15:42:14.
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z
mieszkańcami konsultacji społecznych projektu
uchwały Rady Gminy Masłowice w sprawie
uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Masłowice

Treśc zarządzenia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-20 15:41:47.
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie: ogłoszenia
konkursu na wolne stanowisko urzednicze ds.
obsługi Rady Gminy jej organów, zdrowia,
pożytku publicznego w Urzędzie Gminy w
Masłowicach

Zarządzenie_nr_14_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-13 10:10:49.
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Gminy Masłowice

Zarządzenie_nr_13_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-13 10:09:08 | Data modyfikacji: 2019-02-13 10:09:19.
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 08.02.2019 rok w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Strzelcach
Małych

Zarządzenie_nr_12_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-13 10:06:09.
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2019 r.

Zarządzenie_nr_11_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-13 10:04:44.
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie_nr_10_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-13 10:03:19.
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok

Zarządzenie_nr_9_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-13 10:02:10.
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowychna rok szkolny 2019/2020 dla
których Gmina Masłowice jest organem
prowadzącym.

Zarządzenie_nr_8_2019..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-08 15:12:29.
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Masłowice w
sprawie terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
do klas I publicznych szkół podstawowych na rok
szkolny 2019/2020 dla których Gmina Masłowice
jest organem prowadzącym

Zarządzenie_nr_7_2019..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-08 15:10:06.
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwoty wydatków w
2019 r.

Zarządzenie_nr_6_2019..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-05 09:37:45.
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Masłowicez
dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie_nr_5_2019..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-05 09:36:52.
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie
przeprowadzenia konkursu na kandydata na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Strzelcach
Małych
 Zarządzenie_nr_4_2019.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-23 15:22:21.
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o ostatecznych kwotach
dochodów i wydatków w 2019 r. oraz wysokości
dotacji

Zarządzenie_Nr_3_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-15 09:59:03.
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie_Nr_2_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-15 09:56:12.
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia
stałego zapasu gotówki na wydatki bieżące

Zarządzenie_Nr_1_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-08 10:47:46.
Data wprowadzenia: 2019-01-08 10:47:46
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo