2019 rok

Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Strzelcach Małych

Zarządzenie.16.2019.2019-02-21.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-22 15:42:14.
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z
mieszkańcami konsultacji społecznych projektu
uchwały Rady Gminy Masłowice w sprawie
uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Masłowice

Treśc zarządzenia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-20 15:41:47.
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie: ogłoszenia
konkursu na wolne stanowisko urzednicze ds.
obsługi Rady Gminy jej organów, zdrowia,
pożytku publicznego w Urzędzie Gminy w
Masłowicach

Zarządzenie_nr_14_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-13 10:10:49.
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Gminy Masłowice

Zarządzenie_nr_13_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-13 10:09:08 | Data modyfikacji: 2019-02-13 10:09:19.
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 08.02.2019 rok w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Strzelcach
Małych

Zarządzenie_nr_12_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-13 10:06:09.
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2019 r.

Zarządzenie_nr_11_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-13 10:04:44.
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie_nr_10_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-13 10:03:19.
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok

Zarządzenie_nr_9_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-13 10:02:10.
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowychna rok szkolny 2019/2020 dla
których Gmina Masłowice jest organem
prowadzącym.

Zarządzenie_nr_8_2019..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-08 15:12:29.
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Masłowice w
sprawie terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
do klas I publicznych szkół podstawowych na rok
szkolny 2019/2020 dla których Gmina Masłowice
jest organem prowadzącym

Zarządzenie_nr_7_2019..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-08 15:10:06.
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwoty wydatków w
2019 r.

Zarządzenie_nr_6_2019..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-05 09:37:45.
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Masłowicez
dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie_nr_5_2019..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-05 09:36:52.
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie
przeprowadzenia konkursu na kandydata na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Strzelcach
Małych
 Zarządzenie_nr_4_2019.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-23 15:22:21.
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o ostatecznych kwotach
dochodów i wydatków w 2019 r. oraz wysokości
dotacji

Zarządzenie_Nr_3_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-15 09:59:03.
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2019

Zarządzenie_Nr_2_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-15 09:56:12.
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia
stałego zapasu gotówki na wydatki bieżące

Zarządzenie_Nr_1_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-08 10:47:46.
Data wprowadzenia: 2019-01-08 10:47:46
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo