korekta za 2016-2017

Korekta za okres 2016-2017 - Sławomir
Krawczyk-Ślusarczyk
 Krekta do oświadczenia majątkowego za 2016 r. oraz 2017 r.-Pani sławomiry_krawczyk-Ślusarczyk.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-10-26 16:11:44.

Zobacz:
 Za 2012 r. .  Za 2013 r. .  Za 2014 r. .  Korekty za 2014 r. .  Za 2015 r. .  Za 2016 r. .  za 2017 rok .  korekta za 2016-2017 .  za 2018 rok .  Korekta za 2018 rok . 
Data wprowadzenia: 2018-10-26 16:11:44
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo