2018 rok

Wyniki konsultacji

dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Masłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (Dz. U. z 2018 r.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-15 09:18:23.
O G Ł O S Z E N I E
 Ogłoszenie OPP na 2019.odt

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-13 15:48:20.
Data wprowadzenia: 2018-09-13 15:48:20
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo