2018 rok

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy
Masłowice w latach 2019-2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia oferty

Pytania do treści SIWZ i odpowiedzi

Zmiana treści SIWZ i terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - nr 500287943-N-2018 z dnia 01-12-2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 6544-N-2018 z dnia 28.11.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załaczniki nr 1, 2, 3a, 3b, 3c, 4 do SIWZ

Załącznik nr 1 i 2 do SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz majatku

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-11-28 15:13:37.
Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby
Gminy Masłowice w 2019 r.”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia oferty

Ogłoszenie o zamówieniu nr 649843-N-2018 z dnia 19.11.2018 r..

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - paliwo

Projekt umowy- Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 1, 3 - 7 do SIWZ wersja pdf

Załącznik nr 1,3-7 do SIWZ - wersja doc

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-11-23 08:37:22.
Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy
OSP w Kraszewicach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

1.Ogloszenie o zamówieniu Nr 636010-N-2018 z dn. 15.10.2018 r.

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-Kraszewice

Projekt budowlany - załącznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 2 do SIWZ

Przedmiar - Załącznik nr 3 do SIWZ

Załacznik nr 4- Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI nr 5 - 10 do SIWZ w wersji edytowalne

Załącznik nr 5-10 do SIWZ w wersji pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-10-15 10:55:20.
Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy
OSP w Kraszewicach

Ogłoszenie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania.pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert-Kraszewice

Ogłoszenie o zamówieniu nr 614638-N-2018 zamieszczone w dn. 10.09.2018 r. na stronach BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2.Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar

ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ - Wzor projektu umowy

2.Załączniki nr 5 - 10 do SIWZ w wersji edytowalnej

2.Załączniki nr 5 - 10 do SIWZ w wersji PDF

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-10 09:49:23.
Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia Przerąb

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 611594-N-2018 z dnia 31-08-2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Kolonia Przerąb

Projekt budowlany

Specyfikacja techniczna

Przedmiar robót

Projek umowy

ZAŁĄCZNIKI nr 5 - 10 do SIWZ - wersja PDF-Kol. Przerąb.zip

ZAŁĄCZNIKI nr 5 -10 do SIWZ - wersja edytowalna - Kol. Przerąb.zip

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-08-31 14:08:47.
Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy
OSP w Kraszewicach

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie nr 604585-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar

ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ - Wzor projektu umowy

ZAŁĄCZNIK nr 5 - 10 do SIWZ - wresja PFF

Załączniki nr 5 - 10 do SIWZ - wersja edytowalna

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-08-14 13:55:03.
Przebudowa drogi w miejscowości Borki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert-Borki

Ogłoszenie nr 604310-N-2018 z dnia 2018-08-14 r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-Borki

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar

ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ - Wzor projektu umowy

ZAŁĄCZNIK nr 5 - 10 do SIWZ - wersja PDF

ZAŁĄCZNIK nr 5 - 10 do SIWZ - wersja edytowalna

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-08-14 11:18:16.
Budowa odcinka wodociągu w miejscowości
Korytno”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500196245-N-2018 z dnia 17-08-2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie nr 587051-N-2018 z dnia 2018-07-11 r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Korytno

Projekt budowlany - załącznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 2 do SIWZ

Przedmiar - Załącznik nr 4 do SIWZ

Projekt umowy- Załącznik nr 4 do SIWZ

Załaczniki nr 5 - 10 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-07-11 14:23:47.
Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w
Korytnie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500179142-N-2018 z dnia 30-07-2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert

ogłoszenie o zamówieniu-Korytno.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-Korytno..pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany-Korytno..pdf

ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna..zip

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiary robót..zip

 ZAŁĄCZNIKI Nr 4 - 10 do SIWZ..zip

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-06-12 15:14:25 | Data modyfikacji: 2018-07-10 14:40:04.
Przebudowa drogi w miejscowości Granice

ZAŁĄCZNIK nr 9 do SIWZ - Wzor wykazu osob

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500161955-N-2018 z dnia 11-07-2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu nr 565093-N-2018 z dnia 2018-05-29 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Projekt budowlany - opis.

Projekt budowlany - Rys D-1 - plan sytuacyjny

Projekt budowlany - Rys D-2 - plan sytuacyjny.

Projekt budowlany - Rys D-3 - przekrój poprzeczny jezdni

Specyfikacja Techniczna

Przedmiar

Projekt umowy

Wzor formularza ofertowego

Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu

Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Wzor informacji ze wykonawca nie należy-należy do grupy kapitalowej

 ZAŁĄCZNIK nr 9 do SIWZ - Wzor wykazu osob-Granice.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-05-29 14:21:54 | Data modyfikacji: 2018-07-10 14:40:46.
Przebudowa drogi w miejscowości Kraszewice

ogłoszenie o udzielenie zamówienia - Ogłoszenie nr 500160828-N-2018 z dnia 10-07-2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kraszewice.pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert-Kraszewice

ogłoszenie_o_zamówieniu_Kraszewice

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-Kraszewice

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - opis

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Rys D-1 - plan orientacyjny

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Rys D-2 - plan sytuacyjny

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Rys D-3 - przekrój poprzeczny

Specyfikacja techniczna

Przedmiar robót

Projekt umowy

Formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ - Wzor oświadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu-Kraszewice.pdf

Wzor oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia-Kraszewice

Wzor informacji, ze wykonawca nie należy-należy do grupy kapitalowej

 ZAŁĄCZNIK nr 9 do SIWZ - Wzor wykazu osob-Kraszewice.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-05-28 11:55:18 | Data modyfikacji: 2018-07-10 14:41:19.
Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w
Korytnie”

Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania przetargowego -Korytno

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Projekt budowlany

Specyfikacja techniczna

Przedmiar robót

Wzór projektu umowy

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załacznik nr 8 do SIWZ - Wzor informacji, ze wykonawca nie należy-należy do grupy kapitalowej.pdf

 Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzor wykazu osob.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-05-18 11:36:20 | Data modyfikacji: 2018-07-10 14:41:43.
Przebudowa drogi w miejscowości Ochotnik”

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia - Ogłoszenie nr 500136116-N-2018 z dnia 15-06-2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej

Informacja z sesji otwarcia ofert

1.Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronach BZP.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany-.zip

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna-.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiary robót dla I i II etapu-.zip

ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ - Projekt umowy-.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego-.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu-.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia-.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ - Wzor informacji, ze wykonawca nie należy-należy do grupy kapitalowej-.pdf

 ZAŁĄCZNIK nr 9 do SIWZ - Wzor wykazu osob-.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-04-16 15:18:27 | Data modyfikacji: 2018-07-10 14:42:25.
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Granicach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja budynku OSP w Granicach.pdf

7- Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronach BZP..pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia...pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany..pdf

Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna..pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar..pdf

ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ - Wzor projektu umowy..pdf

ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego..pdf

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu..pdf

ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia..pdf

ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ - Wzor informacji, ze wykonawca nie należy-należy do grupy kapitalowej..pdf

 ZAŁĄCZNIK nr 9 do SIWZ - Wzor wykazu osob...pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-20 14:40:42 | Data modyfikacji: 2018-07-10 14:42:52.
Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w
Bartodziejach”

Ogłszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont budynku OSP w Bartodziejach.pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf

Oogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia..pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja techniczna.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ - Wzor projektu umowy.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ - Wzor informacji, ze wykonawca nie należy-należy do grupy kapitalowej.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 9 do SIWZ - Wzor wykazu osob.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-16 14:03:13 | Data modyfikacji: 2018-07-10 14:43:12.
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości
Masłowice, gmina Masłowice

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert..pdf

ogłoszenie nr 517457-N-2018 z dnia 13.02.2018 r. na BZP.pdf

Zmiana treści SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, ze wykonawca nie należy-należy do grupy kapitalowej.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ - Wzor projektu umowy.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIARY.zip

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Tom X - Projektowana charakterystyka energetyczna.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Tom IX - Opinia geotechniczna.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Tom VIII - Informacja do planu BIOZ.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Tom VII - Instalacja elektryczna.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Tom VI - Drogi i place.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Tom V - Instalacje saniterne międzyobiektowe.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Tom IV - Instalacje sanitarne wewnetrzne.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Tom III - Architektura i konstrukcja.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Tom II - Technologia.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Tom I - Zagospodarowanie terenu.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob.pdf

Załącznik nr 9 do SIWZ - WYLOT - Projekt budowlany i przedmiar.zip

ZAŁĄCZNIK nr 10 do SIWZ - Opis i wykaz wymaganych parametrów urządzeń i materiałów równoważnych.pdf

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na BZP z dnia 15.02.2018 .pdf

Pytanie do treści SIWZ i odpowiedź na nie..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-14 09:59:33 | Data modyfikacji: 2018-07-10 14:43:35.

Zobacz:
 2018 rok .  2019 rok . 
Data wprowadzenia: 2018-02-14 09:59:33
Data modyfikacji: 2018-07-10 14:43:35
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo