Informacje o środowisko - zawiadomienia

Decyzja nakazująca usunięcie odpadów

UG.6236.4.8.2018

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-05 15:33:52.
Zawiadomienie o zebranym materiale

Zawiadomienie o zebranym materiale

Zawiadomienie o zebranym materiale - skan

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-08-06 13:17:33.
Zawiadomienie o przeprowadzeniu oględzin

Zawiadomienie o przeprowadzeniu oględzin w dniu 18 lipca 2018 r. o godzinie 12:00 ( środa) nieruchomości dz. nr 55 obręb Łączkowice ( Nr 0013), gmina Masłowice

UG.6236.4.2018.2.pdf

Zawiadomienie o przeprowadzeniu oględzin

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-07-06 11:13:45.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego z urzedu w sprawie usunięcia
odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich
składowania lub magazynowania
 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-06-22 13:55:13.
Data wprowadzenia: 2018-06-22 13:55:13
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo