Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 55 obręb Łączkowice ( Nr 0013) w miejscowości Łączkowice, gm. Masłowice

Zawiadomienie o odwołaniu od decyzjiznak sprawy:
UG. 6236.4.8.2018 w sprawie usunięcia odpadów z
miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub
magazynowania na terenie działki nr ewid. 55,
obręb Łączkowice, gm. Masłowice

Zawiadomienie o odwołaniu od decyzji

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-27 09:29:02.
Decyzja nakazująca usunięcie odpadów

UG.6236.4.8.2018

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-05 15:33:52.
Zawiadomienie o zebranym materiale

Zawiadomienie o zebranym materiale

Zawiadomienie o zebranym materiale - skan

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-08-06 13:17:33.
Zawiadomienie o przeprowadzeniu oględzin

Zawiadomienie o przeprowadzeniu oględzin w dniu 18 lipca 2018 r. o godzinie 12:00 ( środa) nieruchomości dz. nr 55 obręb Łączkowice ( Nr 0013), gmina Masłowice

UG.6236.4.2018.2.pdf

Zawiadomienie o przeprowadzeniu oględzin

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-07-06 11:13:45.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego z urzedu w sprawie usunięcia
odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich
składowania lub magazynowania
 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-06-22 13:55:13.

Zobacz:
 Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 55 obręb Łączkowice ( Nr 0013) w miejscowości Łączkowice, gm. Masłowice .  Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 51/3/3 obręb Łączkowice ( Nr 0013) w miejscowości Łączkowice, gm. Masłowice  .   Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 163/2, 163/3 obręb Łączkowice ( Nr 0013) w miejscowości Łączkowice, gm. Masłowice . 
Data wprowadzenia: 2018-06-22 13:55:13
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo