za 2017 rok

Krystyna Drzewowska - Kierownik GOPS -
oświadczenie majątkowe
 Krystyna_Drzewowska_oświadczenie_majątkowe.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-06-12 12:45:02.
Barbara Słowińska - oświadczenie mjątkowe
 Barbara_Słowińska_oświadczenie_majątkowe.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-06-12 12:47:07.
Elżbieta Bienias - Dyrektor Publicznego
Samorządowego Przedszkola - oświadczenie
majątkowe
 Elżbieta_Bienias_oświadczenie_majątkowe.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-06-12 12:48:40.
Sławomira Krawczyk - Ślusarczyk - Dyrektor SPZOZ
w Masłowicach - oświadczenie majątkowe
 Sławomira_Krawczyk_-_Ślusarczyk_oświadczenie_majątkowe.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-06-12 12:52:44.
Roman Janiec- Dyrektor PSP w Strzelcach Małych
 Roman_Janiec_oświadczenie_majątkowe.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-06-15 12:18:17.

Zobacz:
 Za 2012 r. .  Za 2013 r. .  Za 2014 r. .  Korekty za 2014 r. .  Za 2015 r. .  Za 2016 r. .  za 2017 rok .  korekta za 2016-2017 .  za 2018 rok .  Korekta za 2018 rok . 
Data wprowadzenia: 2018-06-15 12:18:17
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo