za 2017 rok

Wanda Kołodziejczyk - Skarbnik Gminy -
oświadczenie majątkowe
 Wanda_Kołodziejczyk_oświadczenie_majątkowe.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-06-12 12:38:43.
Edyta Majchrowska- Kierownik USC - oświadczenie
majątkowe
 Edyta_Majchrowska_oświadczenie_majątkowe.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-06-12 12:39:46.
Dorota Sambor - Kierownik Referatu - oświadczenie
majątkowe
 Dorota_Sambor_oświadczenie_majątkowe.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-06-12 12:43:29.
Zofia Jadowska - Sekretarz Gminy - oświadczenie
majątkowe
 Zofia_Jadowska_oświadczenie_majątkowe..pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:35:58.

Zobacz:
 Za 2009-2010 r. .  Za 2011 r. .  Korekty za 2011 r. .  Za 2012 r. .  Korekty za 2012 r. .  Za 2013 r. .  Korekty za 2013 r. .  Za 2014 r. .  Za 2015 r. .  Za 2016 r. .  za 2017 rok .  za 2018 rok . 
Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:35:58
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo