2018 rok

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedsięwzięcia polegającego na: Budowie linii
kablowej średniego napięcia SN, budowie linii
kablowych niskiego napięcia nn 0,4 kV, budowie
przepustu drogowego"do realizacji na dz. nr 90 i
132, ob. 0013 Łączkowice

UG.6733.8.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-08 15:04:30.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie linii kablowej średniego napięcia SN 15kV, budowie linii kablowych niskiego napięcia nn 0,4kV, budowie przepustu drogowego do realizacji na działkach numer ewid. 90,132, ob. Łączkowice, m. Łączkowic

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-12-28 11:11:24.
Obwieszczenie owydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej 88322/107510 WPI_MASŁOWICE_CHEŁMO" do realizacji w m. Chełmo, gm. Masłowice dz. nr ewid. 374 ( obręb Chełmo)

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-12-11 07:57:52.
Obwieszczenie Wójta Gminy Masłowice w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla przedsięwzięcia
polegającego na:

" Budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej 88322/107510 WPI_MASLOWICE_CHEŁMO" do realizacji na działce numer ewidencyjny gruntów 374, obręb 0003 Chełmo, w m. Chełmo, g. Masłowice

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-11-28 15:18:38.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

Budowie urządzenia melioracyjnego - zbiornika retencyjnego o powierzchni zabudowy do 0,4999 ha wraz z niezbędną infrastrukturą w tym remont istniejącej zastawki na rzece Luciąża, zastawka lub mnich wpustowy i spustowy oraz kanał doprowadzający i

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-11-27 15:03:09.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej 88322/107510 WPI_MASLOWICE_CHELMO do realizacji na dz. n

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-11-07 13:06:48.
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Budowie urządzenia melioracyjnego - zbiornika retencyjnego o powierzchni zabudowy do 0,4999 ha wraz z niezbędną infrastrukturą w tym remont istniejącej zastawki na rzece Luciąża, zastawka lub mnich wpustowy i spustowy oraz kanał doprowadzający i

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-10-16 15:38:01.
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zmodyfikowanego przedsięwzięcia
polegającego na: "Budowie urządzenia
melioracyjnego - zbiornika retencyjnego o
powierzchni zabudowy do 0,4999 ha wraz z
niezbedną infrastrukturą w tym: remont
istniejącej zastawki na rzece Luciąża, zastawki
lub mnich wpustowy i spustowy oraz kanał
doprowadzający i odprowadzający wodę do
zbiornika retencyjnego i przebudowa przepustu
drogowego
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-10-16 15:36:03.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla przedsięwzięcia
polegającego na: " Budowie urządzenia
melioracyjnego - zbiornika retencyjnego o pow.
zabu. do 0,4999 ha wraz z niezbędną
infrastrukturą do realizacji na działkach numer
ewid. gruntów 1011, 1008, 660 o. Tworowice, gm.
Tworowice

UG.B 6733.6.2018. pdf

UG.6733.6.2018.doc

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-07 13:05:17.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia ulicznego" do realizacji w miejscowości Granice, gm. Masłowice dz. nr ewid. 204 ( obręb Nr 0004 Granice) oraz w miejscowości Tworowice, gm. Masłowice, dz. nr ewid. 235 ( obręb Nr 0018 Tworowice)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-08-10 12:30:55 | Data modyfikacji: 2018-08-10 12:38:38.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedsięwzięcia polegającego na: "budowie
odcinka wodociągu" na działce numer ewidencyjny
gruntów 123/1 w miejscowości i obrębie
geodezyjnym Łączkwice ( Nr 0013), gmina
Masłowice

UG.B.6733.4.2018.pdf

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa odcinka wodociągu w Łączkowicach

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-07-11 14:44:31.
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia polegającego na: " Budowie
linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia ulicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: " Budowie linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia ulicznego" do realizacji:


- w miejscowości Granice, gmina Masłowice działka nr ew. 204, obręb 0004 Granice, gmina Masłowice


- w miejscowości Tworowice, gmina Masłowice działka nr ew. 235, obręb 0018 Tworowice, gmina Masłowice

UG.6733.5.2018...pdf

UG.B 6733.5.2018..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-06-26 15:01:50.
Obwieszczenie o sprostowaniu błędu do wszczęcia
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Obwieszczenie o sprostowaniu błędu do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: " budowie odcinka wodociągu o średnicy 110 mm i długości 421 mb" przewidzianego do realizacji w miejscowości Łączkowice, gm. Masłowice po działce numer ewid. 123/1 ( obręb Łączkowice Nr 0013)

Obwieszczenie

 UG.B 6733.4.2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-05-29 13:10:39.
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia polegającego na: " budowie odcinka wodociągu o średnicy 110 mm i długości 421 mb" przewidzianego do realizacji w miejscowości Łączkowice, gm. Masłowice po działce numer ewid. 123/1 ( obręb Łączkowice Nr 0013)

BIP Owbwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf

 UG.B.67334.2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-05-28 14:04:30.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
 UG_6733_3_2018..pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-05-23 13:29:44.
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
 UG_6733_2_2018..pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-05-23 12:31:07.
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

decyzja Nr 1/2018, znak: UG.B.6733.1.2018 dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:


budowie i przebudowie elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia polegającej na:


- budowie i przebudowie linii napowietrznej średniego napięcia,


- budowie i przebudowie linii kablowych średniego napięcia,


- budowie napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN,


- budowie i przebudowie linii kablowych niskiego napięcia,


- budowie i przebudowie linii napowietrznych niskiego napięcia,


przewidzianego do realizacji: Huta Przerębska, gm. Masłowice działki Nr ewid. 154/1, 30, 598/1 (obręb 5, Huta Przerębska).

 UG.B.6733.1.2018..pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-05-22 13:17:53.
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie
wniesienia odwołania od decyzji Wojewody
Łódzkiego Nr 39/18 z dnia 05 marca 2018 r.
udzielającej Generalnemu Dyrktorowi Dróg
Krajowych i Autostrad, reprezentowanemu przez
Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Łodzi, ul. Irysowa 2 w
Łodzi zezwolenia na realizację inwestycji
drogowej, polegającej na budowie zatok
autobusowych wraz z ciągami pieszymi w ciągu
drogi krajowej nr 42 na odcinku od km 141+225 do
km 167+500 Radomsko - Strzelce
 IR_II_7820_16_2017_SA_RP.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-04-25 07:58:38.
Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku i wszczęciu
postepowania administracyjnego

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie i przebudowie elektroenergetycznej sieci średniego  napięcia polegającej na:                                                                                                                - budowie i przebudowie linii napowietrznej średniego napięcia,                                                                                                               - budowie i przebudowie linii kablowych średniego napięcia,                                                                                                                    - budowie napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN,                                                                                                                       - budowie i przebudowie linii kablowych niskiego napięcia,                                                                                                                      - budowie i przebudowie linii napowietrznych niskiego napięcia wraz z przyłączami,                                                               przewidzianych do realizacji w miejscowości Tworowice (Chylczów),  gm. Masłowice, po działkach numer ewid. 263/2, 263/1, 281, 264, 267, 265/1, 265/2, 266, 280, 279, 278, 277, 273, 274, 276, 584, 235, 3 (obręb 0018 Tworowice).

 UG_6733_3_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-04-11 14:25:08.
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodla przedsięwzięcia polegającego na: budowie i przebudowie elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia polegającej na:                - budowie i przebudowie linii napowietrznej średniego napięcia,                                                                                                               - budowie i przebudowie linii kablowych średniego napięcia,                                                                                                              -budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN,                                                                                                                               - budowie i przebudowie linii kablowych niskiego napięcia,                                                                                                                      - budowie i przebudowie linii napowietrznych niskiego napięcia,                                                                                                     przewidzianego do realizacji: Borki, gm. Masłowice działki Nr ewid. 481, 1244, 566, 460/1, 483, 482, 567 (obręb Borki).


 

 UG_6733_2_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-04-10 13:49:42 | Data modyfikacji: 2018-04-10 14:27:03.
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie i przebudowie elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia polegającej na:

- budowie i przebudowie linii napowietrznej średniego napięcia,
- budowie i przebudowie linii kablowych średniego napięcia,
- budowie napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN,
- budowie i przebudowie linii kablowych niskiego napięcia,
- budowie i przebudowie linii napowietrznych niskiego napięcia, 
przewidzianych do realizacji w miejscowości Huta Przerębska, gm. Masłowice, po działkach numer ewid. 154/1, 30, 598/1 (obręb 0005 Huta Przerębska).

UG.B.6733.1.2018.pdf

 UG_6733_1_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-04-10 13:39:16.

Zobacz:
 2016 .  2017 .  2018 rok .  2019 rok . 
Data wprowadzenia: 2018-04-10 13:39:16
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo