> 2018 rok

2018 rok

P R O T O K Ó Ł NR XL/2018 z XL Sesji Rady
Gminy Masłowice odbytej w dniu 9 luty 2018 r.
 
P R O T O K Ó Ł NR XL.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-03-15 11:12:00 . [wersja do druku]
Protokół Nr XLI/2018 z XLI Sesji Rady Gminy
Masłowice odbytej w dniu 08 marca 2018 roku
 
P R O T O K Ó Ł _NR _XLI.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-04-11 14:14:30 | Data modyfikacji: 2018-04-30 11:33:30. [wersja do druku]
P R O T O K Ó Ł NR XLII/2018 z XLII
Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Masłowice odbytej
w dniu 9 kwietnia 2018 r.
 
P R O T O K Ó Ł NR XLII.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-04-30 11:35:40 | Data modyfikacji: 2018-04-30 11:33:30. [wersja do druku]
Data wprowadzenia: 2018-04-30 11:35:40
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Masłowice
ul. Masłowice 4
97-515 Masłowice
Wójt Gminy
Bogusław Gontkowski
Kontakt:
Tel: (+48 44) 787-46-16
Fax: (+48 44) 787-46-15
e-mail: maslowice@zgwrp.org.pl