2018 rok

P R O T O K Ó Ł NR XLVII/2018 z XLVII Sesji
Rady Gminy Masłowice odbytej w dniu 28 września
2018 r.
 protokoł XLVII.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-10-17 10:37:38.
P R O T O K Ó Ł NR XLVI/2018 z XLVI Sesji Rady
Gminy Masłowice odbytej w dniu 24 sierpnia 2018
r.
 P R O T O K Ó Ł NR XLVI.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-10-17 10:35:42.
Protokół Nr XLV/2018 z z XLV Sesji Rady Gminy
Masłowice odbytej w dniu 28 czerwca 2018 r.
 protokoł XLV.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-10-17 10:30:35.
Protokół Nr XLIV/2018 z XLIV Sesji Rady Gminy
Masłowice odbytej w dniu 25 maja 2018 roku
 Protokół_Nr_XLIV.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-06-29 14:39:41.
Protokół Nr XLIII/2018 z XLII Sesji Rady Gminy
Masłowice odbytej w dniu 12 kwietnia 2018 roku
 Protokół_Nr_XLIII.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-06-11 09:24:53 | Data modyfikacji: 2018-06-12 07:53:06.
P R O T O K Ó Ł NR XLII/2018 z XLII
Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Masłowice odbytej
w dniu 9 kwietnia 2018 r.
 P R O T O K Ó Ł NR XLII.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-04-30 11:35:40.
Protokół Nr XLI/2018 z XLI Sesji Rady Gminy
Masłowice odbytej w dniu 08 marca 2018 roku
 P R O T O K Ó Ł _NR _XLI.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-04-11 14:14:30 | Data modyfikacji: 2018-04-30 11:33:30.
P R O T O K Ó Ł NR XL/2018 z XL Sesji Rady
Gminy Masłowice odbytej w dniu 9 luty 2018 r.
 P R O T O K Ó Ł NR XL.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-03-15 11:12:00.
Data wprowadzenia: 2018-03-15 11:12:00
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo