2018 rok

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI z dnia
5 listopada 2018 r.

uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-11-16 15:15:02.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie
Trybunalskim z dnia 13 listopada 2018 r.

o terminie składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze oraz miejscu i sposobie udostępniania do wglądu przedłożonch Komisarzowi Wyborczemu sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborcz

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-11-16 15:12:04.
Wyciąg z Obwieszczenia komisarza Wyborczego w
Łodzi z dnia 24 października 2018 roku

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-11-02 13:53:20.
Uchwała GKW o ponownym głosowaniu na Wójta
Gminy

uchwala_o_ponownym_glosowaniu-1.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-10-25 12:58:14.
WYNIKI WYBORÓW

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Masłowice

Protokół z wyborów do Rady Gminy Masłowice

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-10-25 12:54:44.
Informacja o aktualnych składach obwodowych
komisji wyborczych

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych oraz godzinach pracy

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-10-18 16:22:14.
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z
UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych.pdf

Informacja o uprwanieniach wyborców niepełnosprawnych.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-10-09 14:44:26.
Informacja dotyczaca spisu wyborców

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 15 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5) informuję, że w dniach od 01.10.2018 r. do 15.10.2018 r. każdy wyborca może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców uprawnionych do udziału w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Stanu Cywilnego, Masłowice 84A, w godzinach od 7:30 do 15:00.


Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

wniosek spis wyborców.pdf

wniosek spis wyborców - wersja edytowalna.doc

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-10-09 14:41:44 | Data modyfikacji: 2018-10-09 14:43:51.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 1
października 2018 r. o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych

20180928_1458_101210_Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_listach_kandydatow.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-10-09 14:39:40 | Data modyfikacji: 2018-10-09 14:40:49.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie
Trybunalskim z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie powołania pbwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-10-02 07:50:20.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Masłowicach z dnia 28 września 2018 roku

o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Masłowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-28 15:14:31.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Masłowicach z dnia 28 września 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Masłowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-28 15:14:04.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie
Trybunalskim z dnia 27 września 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Radomszczańskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-28 15:10:01 | Data modyfikacji: 2018-09-28 15:11:04.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Masłowicach z dnia 25 września 2018 roku

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Masłowice

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-27 10:37:18.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie
Trybunalskim z dnia 27 września 2018 r. o
zasadach losowania numerów dla list kandydatów
na radnych w wyborach do rad powiatów:
bełchatowskiego, piotrkowskiego i
radomszczańskiego zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.

20180927_komunikat_losowanie-sig-2.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-27 10:28:43.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi

o nieuzupełnianiu składu Sejmiku Województwa Łódzkiego

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-18 14:13:49.
OBWIESZCZENIE

w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Masłowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-18 13:30:32.
INFORMACJA

Urzędnik Wyborczy będzie pełnił dyżur w Urzędzie Gminy Masłowice, Masłowice 4, 97-515 Masłowice, pokój nr 6


- poniedziałek od 7:30 do 12:00


- piątek od 12:00 do 15:30

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-14 09:10:11.
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w
Masłowicach z dnia 12 września 2018 r.

o składzie komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Masłowice i kandydatów na Wójta Gminy Masłowice

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-14 09:00:28.
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Masłowicach
z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Masłowicach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Masłowicach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

w sprawie planu pracy Komisji w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Gminy Masłowice i kandydatów na Wójta Gminy Masłowice w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki gminnej/miejskiej komisji wyborczej, gwarantującego obsługę komisji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-12 12:55:34 | Data modyfikacji: 2018-09-12 13:03:15.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie
Trybunalskim z dnia 10 września 2018 r. w sprawie
powołania terytorialnych komisji wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-12 12:51:58 | Data modyfikacji: 2018-09-14 08:59:40.
Obwieszczenie Wójta Gminy Masłowice z dnia 07
września 2018 r.

podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-12 12:48:02.
Komunikaty - zarejestrowane komitety wyborcze

1. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.


http://kbw.gov.pl/pliki/1535612110_40-22-18komunikat.pdf


2. Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.


http://piotrkow-trybunalski.kbw.gov.pl/pliki_mce/useruploads10/files/wybory/2018_samorzad/20180828_komunikat_o_zarejestrowanych_komitetach-sig.pdf


3. Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 28 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

http://lodz.kbw.gov.pl/pliki/1535459627_komunikat_o_zarejestrowanych_komitetach_KW1-sig.pdf

4. Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 28 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

http://lodz.kbw.gov.pl/pliki/1535459685_komunikat_o_zarejestrowanych_komitetach_KW2-sig.pdf />5. Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 27 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

http://skierniewice.kbw.gov.pl/pliki/1535462976_komunikat_o_zarejestrowanych_komitetach_1-sig.pdf

6. Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

http://skierniewice.kbw.gov.pl/pliki/1535443632_komunikat_o_zarejestrowanych_komitetach_2-sig.pdf

7. Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 27 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

http://sieradz.kbw.gov.pl/pliki/1535379381_komunikat_o_zarejestrowanych_komitetach_I.pdf


8.  Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 27 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

http://sieradz.kbw.gov.pl/pliki/1535379439_komunikat_o_zarejestrowanych_komitetach_II.pdf


 

 

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-07 11:49:53 | Data modyfikacji: 2018-09-07 11:52:01.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Piotrkowie
Trybunalskim z dnia 6 września 2018 r.

informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-07 11:43:07.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie
Trybunalskimz dnia 31 sierpnia 2018 r.

o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-07 11:41:59.
Obwieszczenie Wójta Gminy Masłowice z dnia 24
sierpnia 2018 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Masłowice z dnia 24 sierpnia 2018 roku o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborvczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-03 15:36:02 | Data modyfikacji: 2018-09-07 11:48:46.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Masłowice z dnia 23
sierpnia 2018r.

obwieszczenie_o_okregu_101210-1 z dnia 23-08-2018 r..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-03 14:32:03.
Komunikatu Komisarza Wyborczego w Piotrkowie
Trybunalskim z dnia 22 sierpnia 2018 r.

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 sierpnia 2018 r.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-08-23 12:40:08.
Informacja

1. Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polsk

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym (Dz.U. 2018 poz. 1232)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych (Dz.U. 2018 poz. 1441)

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-08-23 12:35:01.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o
warunkach udziału obywateli polskich w wyborach
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki_1.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-08-23 12:31:45.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o
warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi w wyborach do
rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.

Załącznik_- .pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-08-23 12:30:09.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13
sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania
list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin
(rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do
20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.,

Załacznik nr 1

Załacznik nr 1 - wersja edytowalna

Załacznik nr 2

Załącznik nr 2

Oświadczenie - Załącznik nr 3

Oświadczenie - Załącznik nr 3

Załącznik_Nr_4.doc

Załącznik_Nr_4.pdf

Załącznik_Nr_5.doc

Załącznik_Nr_5.pdf

Załącznik_Nr_6.doc

Załącznik_Nr_6.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-08-23 12:14:54.
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13
sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania
kandydatów na członków obwodowych komisji
wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w
obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w
obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad
powoływania tych komisji, w tym trybu
przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin,
rad powiatów, sejmików województw i rad
dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała PKW z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powo

Załącznik

Załącznik(pdf)

Załącznik_2

Załącznik_2(pdf)

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-08-23 12:08:34.
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13
sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania
kandydatów na członków terytorialnych komisji
wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad
powoływania tych komisji, w tym trybu
przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin,
rad powiatów, sejmików województw i rad
dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast;

Uchwała PKW z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad p

Załacznik

Załacznik (pdf)

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-08-23 12:03:02.
UCHWAŁA NR XLII/203/2018 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy
Masłowice na stałe obwody głosowania

akt-4.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-08-23 11:51:02.
UCHWAŁY RADY GMINY MASŁOWICE w sprawie
podziału Gminy Masłowice na okręgi wyborcze
oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby

UCHWAŁA NR XLI/200/2018 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Masłowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby

UCHWAŁA NR XLIV/207/2018 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Masłowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-08-23 11:10:19 | Data modyfikacji: 2018-08-23 11:50:00.
Informacja

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2018 r. (sobota),  w godz. 900 – 1300  w siedzibie Delegatury, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sienkiewicza 16a (parter) organizowane jest spotkanie dla kandydatów chcących pełnić funkcję urzędnika wyborczego.


Więcej informacji w załącznikach do komunikatu.

zaproszenie.pdf

informacja_.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-08-23 10:52:48.
I n f o r m a c j a

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej są zamieszczone informacje dotyczące rejestracji komitetów wyborczych tj. m.in.:


Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie


Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców


Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie


http://pkw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-08-23 10:39:57 | Data modyfikacji: 2018-08-23 10:48:00.
K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w
Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w którym są przeprowadzane wybory

w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w którym są przeprowadzane wybory

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-08-23 10:23:16.
K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w
Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-08-23 10:11:20.
K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w
Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-08-23 10:06:18.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13
sierpnia 2018 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-08-23 10:03:29.
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zdnia 23
kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej
wiadomości zarządzenia nr 21/2018 Wojewody
Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie
ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku
Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad
gmin w województwie łódzkim
 Obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 212018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. .(5442795_4656829).pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-05-08 09:47:15.
Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22
lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w
poszczególnych gminach na obszarze właściwości
delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń
kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.


Informacja, wraz z edytowalnym wzorem zgłoszenia, dostępna jest także na stronie Delegatury


http://piotrkow-trybunalski.kbw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/24342_Nabor_na_urzednikow_wyborczych


 

 informacja_nabór_na_urzędników_wyborczych.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-22 15:24:39.

Zobacz:
 2014 rok .  2018 rok . 
Data wprowadzenia: 2018-02-22 15:24:39
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo