2018 rok

UCHWAŁA NR XLV/220/2018 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2017 rok

UCHWAŁA NR XLV/220/2018 Rady gminy Masłowice z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-07-10 15:08:38.
Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy
Masłowice za I kwartał 2018 r.
 kwartalna informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-05-22 13:22:30.
Informacja z wykonania budżetu za 2017 rok
 Informacja_o_wykonaniu_budżetu_za_2017_rok,.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-05-18 15:08:36.
UCHWAŁA NR XXXIX/194/2017 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Masłowice na rok 2018
 Uchwała.XXXIX.194.2017.2017-12-28...pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-16 13:47:39.
Data wprowadzenia: 2018-02-16 13:47:39
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo