2018 rok

„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Masłowice w
2018 roku ”

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Masłowice w 2017 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-10-30 13:14:16.
INFORMACJA

Urząd gminy w Masłowicch uprzejmie informuje mieszkańxów gminy, iż w dniach 02 - 04 października 2018 roku odbędą się ćwiczenia obronne powiatowe, zgodnie z Zarządzeniem Nr 34/2018 Starosty Radomszczańskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym pk. "JESIEŃ - 2018".


Nadmieniam, że dnia 03 października 2018 roku bedzie rozwinięty System Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy oraz przeprowadzenie ewakuacji placówek oświatowych.


Bogusław Gontkowski


Wójt Gminy Masłowice


 

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-10-01 15:35:07.
Stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019

Stypendia szkolne przyznawane są dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Masłowice


znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie występuje:  bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka i długotrwała choroba, wielodzietność.


Termin składania wniosków:   od 1 do 15 września  2018r. w Urzędzie Gminy


Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej


rodziny, w której miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać


kwoty : 514 zł.


Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego


miesiąc złożenia  wniosku t.j. z sierpnia 2018 r.


Druki wniosków do pobrania w Urzędzie Gminy w Masłowicach lub na stronie internetowej www.bip.maslowice.pl

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-08-06 07:43:48.
Informacja dla mieszkańców - Susza 2018 rok

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW GMINY MASŁOWICE.pdf

Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję

Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach

Przykład wypełnienia oświadczenia nr 1

Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzecej towarowej ( sprzedanej) i poniesionych szkodach

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-07-12 08:38:01.
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 20
 ostrzeżenie..pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-06-02 13:03:34 | Data modyfikacji: 2018-06-02 13:08:47.
SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE DLA
MIESZKAŃCÓW OBSZARU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „BUD-UJ RAZEM”
 plakat na spotkania informacyjno konsultacyjne.11.jpg

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-05-18 15:20:39.
Konkurs dla mieszkańców województwa łódzkiego
- "Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie
łódzkim"

trasa_rowerowa_lodzkie.jpg

 TrasaRowerowa_lodzkie.doc

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-04-25 08:13:28.
Informacja o możliwości skorzystania z turnusów
rehabilitacyjnych dla dzieci rolników i osób
ubezpieczonych w KRUS

rehabilitacja krus TM.pdf

 pismo przewodnie.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-04-12 13:03:04.
Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych w Gminie Masłowice w roku szkolnym
2018/2019
 Inf_dot_rekrutacji_do_przedszkoli.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-21 14:06:55.
Informacja dotycząca rekrutacji do klas
pierwszych szkół podstawowych w Gminie
Masłowice w roku szkolnym 2018/2019
 Inf_dot_rekrutacji_do_klas_pierwszych.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-21 14:06:11.
Główne założenia LSR na lata 2014-2020 oraz
dalsze możliwości aplikowania
 ARTYKUŁ-STRONY WWW.odt

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-01-24 15:18:29.
Data wprowadzenia: 2018-01-24 15:18:29
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo