2018 r.

Obwieszczenie o przedłożeniu uzupełnień do
raportu oddziaływania na środowisko w tym
dokonanie zmiany
 GPI.6220.2.2017..pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-04-24 08:40:51.
Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku i wszczęciu
postepowania administracyjnego

Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku i wszczęciu postepowania administracyjnego dotyczącego zmiany decyzji środowiskowej z dnia 05.10.2012 r., znak: OŚ.6220.2.17.2012, wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na: „kompleksowej budowie biogazowni rolniczej do otrzymania biogazu na drodze fermentacji metanowej oraz urządzeń energetycznych przetwarzających biogaz na prąd elektryczny i ciepło w sposób skojarzony w kogeneratorach o łącznej mocy ok. 1,2 MW” w miejscowości Chełmo, obrębie geodezyjnym Chełmo, Gmina Masłowice, na działce ewidencyjnej nr 825/7 i 824/7. 

UG_6220_1_1_2018.pdf

 UG.6220.1.1.2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-04-10 13:10:31 | Data modyfikacji: 2018-04-10 13:28:35.
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE zawiadamiam strony postępowania że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał postanowienie z 22 stycznia 2018 r., znak: WOOŚ.4260.32.2017.AZi.13 (poprzedni znak: WOOŚ.4207.51.2017.AZi), prostujące inną oczywistą omyłkę w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Nr 66/2017 z 20 września 2017 r., znak: WOOŚ.4260.32.2017.AZi.7 (poprzedni znak: WOOŚ.4207.51.2017.AZi), stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w miejscowości Ochotnik

 KW_86985_RDO_S_plik1.doc

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-01-24 07:39:23 | Data modyfikacji: 2018-01-24 07:42:19.
UG.6220.7.29.2016
OBWIESZCZENIE o
wydaniu decyzji środowiskowej

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji środowiskowej uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „lokalizacja instalacji produkcji alkoholu etylowego w hali biogazowni oraz budowa obiektów towarzyszących w miejscowości Chełmo, gm. Masłowice na działce o numerze 825/7”.

 

UG.6220.7.29.2016.doc.pdf

 UG.6220.7.29.2016.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-01-08 10:45:28.
Data wprowadzenia: 2018-01-08 10:45:28
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo