> 2018 r.

2018 r.

UG.6220.7.29.2016
OBWIESZCZENIE o
wydaniu decyzji środowiskowej

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji środowiskowej uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „lokalizacja instalacji produkcji alkoholu etylowego w hali biogazowni oraz budowa obiektów towarzyszących w miejscowości Chełmo, gm. Masłowice na działce o numerze 825/7”.

 

UG.6220.7.29.2016.doc.pdf

 
UG.6220.7.29.2016.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-01-08 10:45:28 . [wersja do druku]
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE zawiadamiam strony postępowania że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał postanowienie z 22 stycznia 2018 r., znak: WOOŚ.4260.32.2017.AZi.13 (poprzedni znak: WOOŚ.4207.51.2017.AZi), prostujące inną oczywistą omyłkę w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Nr 66/2017 z 20 września 2017 r., znak: WOOŚ.4260.32.2017.AZi.7 (poprzedni znak: WOOŚ.4207.51.2017.AZi), stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w miejscowości Ochotnik

 
KW_86985_RDO_S_plik1.doc

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-01-24 07:39:23 | Data modyfikacji: 2018-01-24 07:42:19. [wersja do druku]
Data wprowadzenia: 2018-01-24 07:39:23
Data modyfikacji: 2018-01-24 07:42:19
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Masłowice
ul. Masłowice 4
97-515 Masłowice
Wójt Gminy
Bogusław Gontkowski
Kontakt:
Tel: (+48 44) 787-46-16
Fax: (+48 44) 787-46-15
e-mail: maslowice@zgwrp.org.pl