2018 r.

Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2018 r.

Zarządzenie_Nr_96_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-08 10:41:26.
Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta gminy masłowice z
dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie :zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2018

Zarządzenie_Nr_95_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-08 10:38:50.
Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2018 r.

Zarządzenie_Nr_94_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-08 10:37:39 | Data modyfikacji: 2019-01-08 10:37:53.
Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie_Nr_93_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-08 10:36:52 | Data modyfikacji: 2019-01-08 10:52:04.
Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2018 r.

Zarządzenie_Nr_92_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-12-20 10:15:45.
Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2018

Zarządzenie_Nr_91_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-12-20 10:11:57.
Zarządzenie nr 90/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania
Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej
w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w
Masłowicach

Zarządzenie_Nr_90_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-12-20 10:09:07 | Data modyfikacji: 2018-12-20 10:10:47.
Zarządzenie nr 89/2018 Wójt Gminy Masłowice z
dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji

Zarządzenie_nr_89_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-12-20 10:07:18.
Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2018 r.

Zarządzenie_Nr_87_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-12-19 08:33:25.
Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2018.

Zarządzenie_Nr_86_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-12-19 08:32:19.
Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 r.

Zarządzenie_Nr_85_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-12-19 08:30:06.
Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie w
sprawie wyznaczenia Inspektora bezpieczeństwa
teleinformatycznego informacji niejawnych oraz
Administratora systemu teleinformatycznego
informacji niejawnych

Zarządzenie_Nr_84_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-12-05 13:42:19.
Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie powołania
komisji naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie_Nr_83_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-12-05 13:40:18.
Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy masłowice z
dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2018 r.

Zarządzenie_Nr_82_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:27:13.
Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2018
 Zarządzenie_Nr_81_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:25:25.
Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 73/2018 z dnia 14 listopada 2018
r. dotyczącego projektu budżetu Gminy Masłowice
na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 20192023

Zarządzenie_Nr_80_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-11-28 08:17:26.
Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia
24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy w
Urzędzie Gminy w Masłowicach

Zarządzenie_nr_79_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-11-23 08:12:29.
Zarządzenie nr 78/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 22 listopada 2018 r. w srawie ogłoszenia
konkursu na wolne stanowisko urzędnicze referenta
ds. gospodarki odpadami, prowadzenie podatku VAT w
Urzędzie Gminy w Masłowicach

Zarządzenie_nr_78_2018_.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-11-23 08:11:44 | Data modyfikacji: 2018-11-23 08:13:22.
Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany
zarządzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Gminy Masłowice

Zarządzenie_nr_77_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-11-23 08:11:10.
Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2018 r.

Zarządzenie_nr_76_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-11-23 08:10:16.
Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2018

Zarządzenie_nr_75_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-11-23 08:09:29.
Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie_nr_74_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-11-23 08:08:28.
Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: projektu
budżetu gminy Masłowice na 2019 rok oraz
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2023

ZarzAdzenie_Nr_73_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-11-23 08:07:58.
Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 02 lustopada 2018 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2018

Zarządzenie_Nr_72_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-11-23 08:07:21.
Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie_Nr_71_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-11-23 08:06:47.
Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 26 października 2018 r. w sprawie:
informacji dl podległych jednostek o zmianie kwot
wydatków 2018 r.

Zarządzenie_Nr_70_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-11-23 08:06:10.
Zarządzenie nr 69/2018 Wójta Gminy Masłowice w
sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy
Masłowice na rok 2018

Zarządzenie_Nr_69_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-11-23 08:05:30.
Zarządzenie nr 68/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie_Nr_68_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-11-23 08:04:24.
Zarzadzenie nr 67/2018 Wójta gminy masłowice z
dnia 24 października 2018 r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki
ubiegającej sie o stopień nauczyciela
mianowanego

Zarz_Nr_67_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-10-30 13:12:18.
Zarzadzenie nr 66/2018 Wójta gminy masłowice z
dnia 19 października 2018 r. w sprawie: informCJI
DLA PODLEGŁYCH JEDNOSTEK O ZMIANIE KWOT WYDATKÓW
W 2018 R.

Zarz_Nr_66_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-10-30 13:11:15.
Zarzadzenie nr 65/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany
planu finanoswego Urzedu gminy Masłowice na rok
2018

Zarz_Nr_65_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-10-30 13:10:35.
Zarzadzenie nr 64/2018 Wójta gminy masłowice z
dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 r.

zarz_Nr_64_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-10-30 13:09:53.
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 17 października 2018 r. w sprawie informacji
dla podległych jednostek o zmanie kwot wydatków
w 2018 r.

Zarz_Nr_63_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-10-30 13:08:16.
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany
planu finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok
2018

zarządzenie nr 62_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-10-30 13:07:30.
Zarządzenie nr 61/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 1 października 2018 roku w sprawie
powołania operatorów informatycznej obsługi
obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy
Masłowice w wyborach do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic m.st.
Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast zarządzonych na dzień 21
października 2018 roku

Zarz_Nr_61_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-10-08 15:55:54.
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28 września 2018 r. w sprawie: informacji
dla podległych jednostek o zmianie kwot wydatków
w 2018 r.

Zarz_Nr_60_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-10-08 15:48:47.
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2018

Zarz_Nr_59_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-10-08 15:47:36.
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 26 września 2018 roku w sprawie:powołania
Komisji Likwidacyjnej Środków Trwałych i
pozostałych przedmiotów w Urzedzie Gminy w
Masłowicach

Zarzadzenie nr 58/2018 - skan

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-10-03 15:23:39 | Data modyfikacji: 2018-10-03 15:25:46.
Zarządzenie nr 57/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
208 r.

Zarządzenie nr 57/2018

Zarządzenie nr 57/2018-skan

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-25 09:33:52.
Zarzadzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 20 września 2018 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzedu Gminy Masłowice na rok 2018

Zarządzenie nr 56/2018

Zarządzenie nr 56/2018 - skan

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-25 09:31:20 | Data modyfikacji: 2018-09-25 09:32:42.
Zarządzenie nr 55/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie na 2018 r.

Zarządzenie nr 55/2018

Zarzadzenie nr 55/2018 - skan

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-25 09:29:30 | Data modyfikacji: 2018-09-25 09:31:35.
Zarzadzenie nr 54/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji dla
pdległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2018 r.

Zarzadzenie nr 54/2018

zarządzenie nr 54/2018 - skan

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-10 10:58:35.
Zarzadzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2018

Zarzadzenie nr 53/2018

Zarządzenie nr 53/2018 - skan

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-10 10:52:46.
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Masłowice w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie nr 52/2018

zarządzenie nr 52/2018 - skan

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-10 10:48:54 | Data modyfikacji: 2018-09-10 10:51:33.
Zarządzenie Nr 51 /2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2018

Zarządzenie nr 51/2018

Zarzadzenie nr 51/2018-skan

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-10 10:47:12 | Data modyfikacji: 2018-09-10 10:56:54.
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2018 r.

Zarządzenie Nr 50/2018

Zarządzenie Nr 50/2018 - skan

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-08-24 09:19:54.
Zarządzenie Nr 49 Wójta Gminy Masłowice z dnia
14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2018

Zarządzenie Nr 49/2018

Zarządzenie Nr 49/2018- skan

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-08-24 09:17:20.
Zarzadzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie nr 48/2018

Zarządzenie Nr 48/2018 - skan

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-08-24 09:14:56.
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania
Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Masłowice z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie nr 47/2018 - skan

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-08-24 09:12:06.
Zarzadzenie Nr 46/2018 Wójta gminy Masłowice z
dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wdrożenia Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji w
organizacji o nazwie: Urząd Gminy Masłowice

Zarządzenie Nr 46/2018

Zarządzenie Nr 46/2018-skan

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-08-09 12:21:52.
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 26 lipca 2018 r.

Zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2018

Zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2018

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-08-06 10:31:16.
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2018 rok

Zmiany w budżecie gminy na 2018 rok

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-08-06 10:29:15.
Zarządzenie nr 43/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie: wartości
godziwej dla nieruchomości gminnych

Zarządzenie nr 43/2018

Zarządzenie nr 43/2018

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-07-27 08:53:23.
Zarządzenie nr 42/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia
imiennego składu osobowego gminnej komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej
spowodowanych suszą na terenie gminy Masłowice

Zarządzenie nr 42/2018

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-07-19 12:05:12.
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2018 r.

Informacje dla podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w 2018 r.

Informacje dla podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w 2018 r.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-07-16 09:35:28.
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2018

Zmiany planu finansowego Urzędu gminy Masłowice na rok 2018

Zmiany planu finansowego Urzędu gminy Masłowice na rok 2018

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-07-16 09:34:32.
Zarządzenie Nr 39/20118 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-07-16 09:33:43.
Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2018-2023

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2018-2023

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-07-09 10:21:13.
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2018 roku

Informacja dla podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w 2018 r.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-07-09 10:18:38.
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 29 czerwca 2018 roku

Zmiany w planie finansowym Urzedu Gminy Masłowice na rok 2018

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-07-09 10:16:15.
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok
 Zarządzenie.35.2018.2018-06-29.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-07-09 10:12:48.
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2018

Zarządzenie Nr 34/2018

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-07-04 07:39:41.
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznych sprawozdań finansowych za 2017 r.
instytucji kultury podległych Radzie Gminy
Masłowice

Zarzadzenie Nr 33/2018

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-07-04 07:38:16.
Zarządzenie Nr 32/2018 Wojta gminy Masłowice z
dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania
komisji do odbioru robót budowlanych inwestycji
pn. „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Chełmie ze zmianą sposobu
użytkowania piętra z nieużytkowego na
świetlicę wiejską”

Zarządzenie Nr 32/2018

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-07-04 07:36:06.
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wartości godziwej
dla nieruchomości gminnych
 Zarz_Nr_31_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-06-21 13:13:37.
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 maja 2018 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2018 roku
 Zarz_Nr_30_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-06-12 15:06:03.
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2018
 Zarz_Nr_29_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-06-12 15:04:27.
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta gminy Masłowice z
dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 r.
 Zarz_Nr_28_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-06-12 15:02:11.
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 25 maja 2018 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2018 r.
 Zarz_Nr_27_2018_wraz_z_załącznikami.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-05-30 10:01:51.
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2018
 Zarz_Nr_26_2018_wraz_z_załącznikami.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-05-30 10:00:19.
ZARZĄDZENIE NR 25/2018 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z
dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 1
czerwca 2018 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie
Gminy Masłowice
 Zarządzenie.25.2018.2018-05-22...pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-05-22 13:29:44.
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia
osoby do wykonywania wobec Wójta Gminy czynności
związanych ze stosunkiem pracy
 Zarządzenie.24.2018.2018-04-30.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-05-10 09:24:31.
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2018 r.
 Zarz_Nr_23_2018_wraz_z_załącznikami.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-05-04 14:02:11.
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2018
 Zarz_Nr_22_2018_wraz_z_załącznikami.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-05-04 13:50:43.
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok
 Zarz_Nr_21_2018_wraz_z_załącznikami.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-05-04 13:49:34.
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie planu
dochodów budżetu państwa związanych z
realizacją zadań zleconych gminie Masłowice na
2018 r. odrębnymi ustawami
 Zarz_nr_20_2018_wraz_załącznikiem.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-04-27 10:20:53.
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji
dla podległych jednostek o zmianie kwot wydatków
w 2018 roku
 Zarz_nr_19_2018_wraz_z_załącznikami.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-04-27 10:17:19.
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2018
 Zarz_Nr_18_2018_wraz_z_załącznikami.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-04-27 10:15:08.
Zarzadzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28 marca 2018 roku w sprawie planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
Masłowice na 2018 r. odrębnymi ustawami
 Zarządzenie_nr_17_2018_wraz_z_załącznikami.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-04-09 11:51:13.
Zarzadzenie nr 16 /2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28 marca 2018 roku w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2018 roku
 Zarządzenie_nr_16_2018_wraz_z_załącznikami.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-04-09 11:48:49.
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2018
 Zarządzenie_nr_15_2018_wraz_z_załącznikami.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-04-09 11:46:49.
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 280 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok
 Zarządzenie_nr_14_2018_wraz_z_załącznikami.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-04-09 11:03:16.
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 20 luty 2018 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2018 r.

Zarz_nr_13_2018.pdf

 Zał_nr_1_do_Zarz_nr_13.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-03-01 14:52:12.
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 20 luty 2018

Zarz_nr_12_2018.pdf

Zał_nr_1_do_Zarz_nr_12.pdf

 Zał_nr_2_do_Zarz_nr_12.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-03-01 14:47:46.
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 r.

Zarz_nr_11_2018.pdf

Zał_nr_1_do_Zarz._nr_11.pdf

 Zał_nr_2_do_zarz_nr_11.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-03-01 14:45:45.
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego do Publicznych
Przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
Publicznych Szkołach Podstawowych na rok szkolny
2018/2019, dla których Gmina Masłowice jest
organem prowadzącym
 Zarz_Nr_10_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-16 13:14:53.
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego do klas pierwszych
Szkół Podstawowych na rok szkolny 2018/2019 dla
których Gmina Masłowice jest organem
prowadzącym

Zarz_Nr_9_2018..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-16 13:08:36 | Data modyfikacji: 2018-02-16 13:21:36.
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 5 luty 2018 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2018 r.

Zarz_nr_8_2018..pdf

 Zał_nr_1_do_Zarz_nr_8_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-16 09:47:25.
Zarzadzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 5 luty 2018 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2018

Zarz_nr_7_2018.pdf

 Zał_nr_1_do_Zarz_nr_7_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-16 09:44:24.
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 5 luty 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 r.

Zarz_Nr_6_2018.pdf

Zał_nr_1_do_Zarz_nr_6_2018.pdf

 Zał_nr_2_do_Zarz_nr_6_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-16 09:42:03.
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru umowy
określającej warunki organizacyjno-finansowe
działalności oraz programu działania Gminnej
Biblioteki Publicznej w Strzelcach Małych

Zarz_Nr_5_2018.pdf

 Zał_Nr_1_do_Zarz_5_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-02 10:58:13.
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego
określenia odpisów aktualizujących wartość
należności

Zarządzenie_Nr_4_2018.pdf

Załącznik_Nr_1_do_Zarządzenia_4_2018.pdf

Załącznik_Nr_3_do_Zarz_4_2018.pdf

 Załącznik_Nr_2_do_Zarz_Nr_4_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-02 10:54:23.
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o ostatecznych kwotach
dochodów i wydatków w 2018 r. oraz wysokości
dotacji

Zarz_Nr_3_2018.pdf

Zał_nr_1a_do_Zarz_nr_3_2018.pdf

Zał_nr_1b_do_Zarz_nr_3_2018.pdf

Zał_nr_2a_do_Zarz_3_2018.pdf

Zał_nr_2b_do_Zarz_nr_3_2018.pdf

Zał_nr_3a_do_Zarz._nr_3_2018.pdf

Zał_nr_3b_do_Zarz._nr_3_2018.pdf

 Zał_nr_4_do_Zarz._nr_3_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-01-11 09:07:41.
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2018

Zarz_Nr_2_2018.pdf

Zał_nr_1_do_Zarz_Nr_2_2018.pdf

 Zał_nr_2_do_Zarz_Nr_2_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-01-11 09:04:03.
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy masłowice z
dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia
stałego zapasu gotówki na wydatki bieżące
 Zarz_Nr_1_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-01-03 12:41:06.
Data wprowadzenia: 2018-01-03 12:41:06
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo