> 2018 r.

2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2018 WÓJTA GMINY MASŁOWICE z
dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 1
czerwca 2018 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie
Gminy Masłowice
 
Zarządzenie.25.2018.2018-05-22...pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-05-22 13:29:44 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia
osoby do wykonywania wobec Wójta Gminy czynności
związanych ze stosunkiem pracy
 
Zarządzenie.24.2018.2018-04-30.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-05-10 09:24:31 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2018 r.
 
Zarz_Nr_23_2018_wraz_z_załącznikami.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-05-04 14:02:11 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2018
 
Zarz_Nr_22_2018_wraz_z_załącznikami.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-05-04 13:50:43 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok
 
Zarz_Nr_21_2018_wraz_z_załącznikami.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-05-04 13:49:34 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie planu
dochodów budżetu państwa związanych z
realizacją zadań zleconych gminie Masłowice na
2018 r. odrębnymi ustawami
 
Zarz_nr_20_2018_wraz_załącznikiem.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-04-27 10:20:53 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji
dla podległych jednostek o zmianie kwot wydatków
w 2018 roku
 
Zarz_nr_19_2018_wraz_z_załącznikami.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-04-27 10:17:19 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2018
 
Zarz_Nr_18_2018_wraz_z_załącznikami.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-04-27 10:15:08 . [wersja do druku]
Zarzadzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28 marca 2018 roku w sprawie planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
Masłowice na 2018 r. odrębnymi ustawami
 
Zarządzenie_nr_17_2018_wraz_z_załącznikami.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-04-09 11:51:13 . [wersja do druku]
Zarzadzenie nr 16 /2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28 marca 2018 roku w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2018 roku
 
Zarządzenie_nr_16_2018_wraz_z_załącznikami.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-04-09 11:48:49 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2018
 
Zarządzenie_nr_15_2018_wraz_z_załącznikami.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-04-09 11:46:49 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 280 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok
 
Zarządzenie_nr_14_2018_wraz_z_załącznikami.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-04-09 11:03:16 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 20 luty 2018 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2018 r.

Zarz_nr_13_2018.pdf

 
Zał_nr_1_do_Zarz_nr_13.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-03-01 14:52:12 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 20 luty 2018

Zarz_nr_12_2018.pdf

Zał_nr_1_do_Zarz_nr_12.pdf

 
Zał_nr_2_do_Zarz_nr_12.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-03-01 14:47:46 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 r.

Zarz_nr_11_2018.pdf

Zał_nr_1_do_Zarz._nr_11.pdf

 
Zał_nr_2_do_zarz_nr_11.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-03-01 14:45:45 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego do Publicznych
Przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
Publicznych Szkołach Podstawowych na rok szkolny
2018/2019, dla których Gmina Masłowice jest
organem prowadzącym
 
Zarz_Nr_10_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-16 13:14:53 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego do klas pierwszych
Szkół Podstawowych na rok szkolny 2018/2019 dla
których Gmina Masłowice jest organem
prowadzącym

Zarz_Nr_9_2018..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-16 13:08:36 | Data modyfikacji: 2018-02-16 13:21:36. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 5 luty 2018 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2018 r.

Zarz_nr_8_2018..pdf

 
Zał_nr_1_do_Zarz_nr_8_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-16 09:47:25 | Data modyfikacji: 2018-02-16 13:21:36. [wersja do druku]
Zarzadzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 5 luty 2018 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2018

Zarz_nr_7_2018.pdf

 
Zał_nr_1_do_Zarz_nr_7_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-16 09:44:24 | Data modyfikacji: 2018-02-16 13:21:36. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 5 luty 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 r.

Zarz_Nr_6_2018.pdf

Zał_nr_1_do_Zarz_nr_6_2018.pdf

 
Zał_nr_2_do_Zarz_nr_6_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-16 09:42:03 | Data modyfikacji: 2018-02-16 13:21:36. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru umowy
określającej warunki organizacyjno-finansowe
działalności oraz programu działania Gminnej
Biblioteki Publicznej w Strzelcach Małych

Zarz_Nr_5_2018.pdf

 
Zał_Nr_1_do_Zarz_5_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-02 10:58:13 | Data modyfikacji: 2018-02-16 13:21:36. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego
określenia odpisów aktualizujących wartość
należności

Zarządzenie_Nr_4_2018.pdf

Załącznik_Nr_1_do_Zarządzenia_4_2018.pdf

Załącznik_Nr_3_do_Zarz_4_2018.pdf

 
Załącznik_Nr_2_do_Zarz_Nr_4_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-02 10:54:23 | Data modyfikacji: 2018-02-16 13:21:36. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o ostatecznych kwotach
dochodów i wydatków w 2018 r. oraz wysokości
dotacji

Zarz_Nr_3_2018.pdf

Zał_nr_1a_do_Zarz_nr_3_2018.pdf

Zał_nr_1b_do_Zarz_nr_3_2018.pdf

Zał_nr_2a_do_Zarz_3_2018.pdf

Zał_nr_2b_do_Zarz_nr_3_2018.pdf

Zał_nr_3a_do_Zarz._nr_3_2018.pdf

Zał_nr_3b_do_Zarz._nr_3_2018.pdf

 
Zał_nr_4_do_Zarz._nr_3_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-01-11 09:07:41 | Data modyfikacji: 2018-02-16 13:21:36. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2018

Zarz_Nr_2_2018.pdf

Zał_nr_1_do_Zarz_Nr_2_2018.pdf

 
Zał_nr_2_do_Zarz_Nr_2_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-01-11 09:04:03 | Data modyfikacji: 2018-02-16 13:21:36. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy masłowice z
dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia
stałego zapasu gotówki na wydatki bieżące
 
Zarz_Nr_1_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-01-03 12:41:06 | Data modyfikacji: 2018-02-16 13:21:36. [wersja do druku]
Data wprowadzenia: 2018-01-03 12:41:06
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Masłowice
ul. Masłowice 4
97-515 Masłowice
Wójt Gminy
Bogusław Gontkowski
Kontakt:
Tel: (+48 44) 787-46-16
Fax: (+48 44) 787-46-15
e-mail: maslowice@zgwrp.org.pl