2017 rok

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Masłowice ogłasza, że w terminie do dnia 25.10.2017 r.włącznie, można zgłaszać uwagi i wnioski do projektu Programu Współpracy Gminy Masłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 

 Ogłoszenie_OPP_na_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-10-10 12:13:12.
Data wprowadzenia: 2017-10-10 12:13:12
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo