> 2017 rok

2017 rok

P R O T O K Ó Ł NR XXXV/2017 z XXXV Sesji Rady
Gminy Masłowice odbytej w dniu 12 września 2017
r.
 
Protokół_Nr_XXXV.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-11-03 12:24:31 . [wersja do druku]
P R O T O K Ó Ł NR XXXIV/2017 z XXXIV Sesji
Rady Gminy Masłowice odbytej w dniu 31 lipca 2017
r.
 
Protokół_Nr_XXXIV.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-11-03 12:21:41 . [wersja do druku]
P R O T O K Ó Ł NR XXXIII/2017 z XXXIII Sesji
Rady Gminy Masłowice odbytej w dniu 30 czerwca
2017 r.
 
Protokół_Nr_ XXXIII.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-11-03 12:20:29 . [wersja do druku]
P R O T O K Ó Ł NR XXXII/2017 z XXXII Sesji
Rady Gminy Masłowice odbytej w dniu 9 czerwca
2017 r.
 
P R O T O K Ó Ł _NR_XXXII.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-07-18 12:59:11 . [wersja do druku]
P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2017 z XXXI Sesji Rady
Gminy Masłowice odbytej w dniu 5 maja 2017 r.
 
P R O T O K Ó Ł _N_XXXI.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-07-18 12:58:05 . [wersja do druku]
P R O T O K Ó Ł NR XXX/2017 z XXX Sesji Rady
Gminy Masłowice odbytej w dniu 22 marca 2017 r.
 
P R O T O K Ó Ł _NR_XXX.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-07-18 12:56:12 . [wersja do druku]
P R O T O K Ó Ł NR XXIX/2017 z XXIX Sesji Rady
Gminy Masłowice odbytej w dniu 31 stycznia 2017
r.
 
P R O T O K Ó Ł _NR_XXIX.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-07-18 12:54:51 . [wersja do druku]
Data wprowadzenia: 2017-07-18 12:54:51
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Masłowice
ul. Masłowice 4
97-515 Masłowice
Wójt Gminy
Bogusław Gontkowski
Kontakt:
Tel: (+48 44) 787-46-16
Fax: (+48 44) 787-46-15
e-mail: maslowice@zgwrp.org.pl