2017 rok

P R O T O K Ó Ł NR XXXIX/2017 z XXXIX Sesji
Rady Gminy Masłowice odbytej w dniu 28 grudnia
2017 r.
 P R O T O K Ó Ł _NR_XXXIX.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-16 13:25:32.
P R O T O K Ó Ł NR XXXVIII/2017 z XXXVIII
Sesji Rady Gminy Masłowice odbytej w dniu 14
grudnia 2017 r.
 P R O T O K Ó Ł NR XXXVIII.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-16 13:23:41.
P R O T O K Ó Ł NR XXXVII/2017 z XXXVII Sesji
Rady Gminy Masłowice odbytej w dniu 15 listopada
2017 r.
 Protokół_Nr_ XXXVII_2017.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-07 12:41:09.
P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/2017 z XXXVI Sesji
Rady Gminy Masłowice odbytej w dniu 25
października 2017 r.
 Protokół _nr_ XXXVI_2017.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-07 12:39:36.
P R O T O K Ó Ł NR XXXV/2017 z XXXV Sesji Rady
Gminy Masłowice odbytej w dniu 12 września 2017
r.
 Protokół_Nr_XXXV.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-11-03 12:24:31.
P R O T O K Ó Ł NR XXXIV/2017 z XXXIV Sesji
Rady Gminy Masłowice odbytej w dniu 31 lipca 2017
r.
 Protokół_Nr_XXXIV.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-11-03 12:21:41.
P R O T O K Ó Ł NR XXXIII/2017 z XXXIII Sesji
Rady Gminy Masłowice odbytej w dniu 30 czerwca
2017 r.
 Protokół_Nr_ XXXIII.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-11-03 12:20:29.
P R O T O K Ó Ł NR XXXII/2017 z XXXII Sesji
Rady Gminy Masłowice odbytej w dniu 9 czerwca
2017 r.
 P R O T O K Ó Ł _NR_XXXII.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-07-18 12:59:11.
P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2017 z XXXI Sesji Rady
Gminy Masłowice odbytej w dniu 5 maja 2017 r.
 P R O T O K Ó Ł _N_XXXI.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-07-18 12:58:05.
P R O T O K Ó Ł NR XXX/2017 z XXX Sesji Rady
Gminy Masłowice odbytej w dniu 22 marca 2017 r.
 P R O T O K Ó Ł _NR_XXX.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-07-18 12:56:12.
P R O T O K Ó Ł NR XXIX/2017 z XXIX Sesji Rady
Gminy Masłowice odbytej w dniu 31 stycznia 2017
r.
 P R O T O K Ó Ł _NR_XXIX.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-07-18 12:54:51.
Data wprowadzenia: 2017-07-18 12:54:51
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo