Za 2016 r.

Roman Janiec - oświadczenie majątkowe za 2016 r.
(Dyrektor PZSG)
 R_Janiec_za_2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-22 10:22:35 | Data modyfikacji: 2017-05-22 10:35:26.
Elżbieta Bienias - oświadczenie majątkowe za
2016 r. (Dyrektor Przedszkola)
 E_Bienias_za_2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-22 10:42:27.
Sławomira Krawczyk-Ślusarczyk - oświadczenie
majątkowe za 2016 r. (Dyrektor SPZOZ)
 S_Krawczyk_Slusarczyk_za_2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-22 10:48:08.
Teresa Dąbrowska - oświadczenie majątkowe za
2016 r. (Kierownik Biblioteki)
 T_Dabrowska_za_2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-22 11:05:50.
Krystyna Drzewowska - oświadczenie majątkowe za
2016 r. (Kierownik GOPS)
 K_Drzewowska_za_2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-22 11:22:40.
Marta Gargula - oświadczenie majątkowe za 2016
r. (Pracownik GOPS)
 M_Gargula_za_2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-22 11:30:38.
Sławomira Krawczyk-Ślusarczyk -Wyjaśnienia do
oświadczenia majatkowego w 2016 roku
 korekta_oświadczenia_majątkowego_Krawczyk_-_Ślusarczyk_Sławomira.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-10-27 10:28:32.

Zobacz:
 Za 2012 r. .  Za 2013 r. .  Za 2014 r. .  Korekty za 2014 r. .  Za 2015 r. .  Za 2016 r. .  za 2017 rok .  korekta za 2016-2017 .  za 2018 rok .  Korekta za 2018 rok . 
Data wprowadzenia: 2017-10-27 10:28:32
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo