Za 2016 r.

Dorota Sambor - oświadczenie majątkowe za 2016
r. (Kierownik IOŚZPRG)
 D_Sambor_za__2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-22 15:16:05.
Edyta Majchrowska - oświadczenie majątkowe za
2016 r. (Kierownik USC)
 E_Majchrowska_za_2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-22 15:18:12.
Wanda Kołodziejczyk - oświadczenie majątkowe za
2016 r. (Skarbnik Gminy)
 W_Kolodziejczyk_za_2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-22 15:20:13.
Zofia Jadowska - oświadczenie majątkowe za 2016
r. (Sekretarz Gminy)
 Z_Jadowska_za_2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-22 15:21:44.

Zobacz:
 Za 2009-2010 r. .  Za 2011 r. .  Korekty za 2011 r. .  Za 2012 r. .  Korekty za 2012 r. .  Za 2013 r. .  Korekty za 2013 r. .  Za 2014 r. .  Za 2015 r. .  Za 2016 r. .  za 2017 rok .  za 2018 rok .  Korekta za 2018 rok . 
Data wprowadzenia: 2017-05-22 15:21:44
Opublikowane przez: Paweł Olczyk