> Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR XXIX/132/2017 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w sołectwie Strzelce Małe w gminie
Masłowice

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego: http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2017/966/

Uchwała.XXIX.132.2017_2017-01-31.pdf

Zał. Nr 1 - rysunek planu Strzelce Małe.pdf

Zał. Nr 2 -rozpatrzenie uwag.pdf

Zał. Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie ralizacji zadań.pdf

 

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-11 15:18:50 . [wersja do druku]
Uchwała 218 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Masłowice dla terenu położonego w sołęctwach
Granice i Chełmo

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego: http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2014/4016/

 
uchwala218_2014.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-11 15:08:12 . [wersja do druku]
Uchwała Nr XL/175/2013 Rady Gminy Masłowice z
dnia 27 września 2013 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Masłowice dla terenu położonego w rejonie
miejscowości Strzelce Małe i Kraszewice

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego: http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2013/4890/

 
uchwala_175_2013.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-11 14:48:35 . [wersja do druku]
Uchwała Nr XXIV/106/2012 Rady Gminy Masłowice z
dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Masłowice
dla terenu w rejonie miejscowości Granice

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego: http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2012/2722/

 
uchwała106.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-11 14:33:05 | Data modyfikacji: 2017-05-11 14:36:01. [wersja do druku]
Data wprowadzenia: 2017-05-11 14:33:05
Data modyfikacji: 2017-05-11 14:36:01
Opublikowane przez: Paweł Olczyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Masłowice
ul. Masłowice 4
97-515 Masłowice
Wójt Gminy
Bogusław Gontkowski
Kontakt:
Tel: (+48 44) 787-46-16
Fax: (+48 44) 787-46-15
e-mail: maslowice@zgwrp.org.pl