Sesja XXVIII z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/123/2016 RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 r.
 Uchwała.XXVIII.123.2016.2016-12-28.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-13 15:04:52.
UCHWAŁA NR XXVIII/124/2016 RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2016-2019
 Uchwała.XXVIII.124.2016.2016-12-28.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-13 15:05:55.
UCHWAŁA NR XXVIII/125/2016 RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2017
 Uchwała.XXVIII.125.2016.2016-12-28.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-13 15:07:47.
UCHWAŁA NR XXVIII/126/2016 RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy
Masłowice z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
 Uchwała.XXVIII.126.2016.2016-12-28.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-13 15:10:29.
UCHWAŁA NR XXVIII/127/2016 RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w
Publicznym Samorządowym Przedszkolu prowadzonym
przez Gminę Masłowice
 Uchwała.XXVIII.127.2016.2016-12-28.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-13 15:11:35.
UCHWAŁA NR XXVIII/128/2016 RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Masłowice na rok 2017
 Uchwała.XXVIII.128.2016.2016-12-28.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-13 15:13:15.
UCHWAŁA NR XXVIII/129/2016 RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalania
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2017-2020
 Uchwała.XXVIII.129.2016.2016-12-28.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-13 15:14:33.

Zobacz:
 Sesja XVII z dnia 26 lutego 2016 r. .  Sesja XVIII z dnia 30 marca 2016 r. .   Sesja XIX z dnia 4 maja 2016 r. .  Sesja XX z dnia 10 czerwca 2016 r. .  Sesja XXI z dnia 28 czerwca 2016 r. .  Sesja XXII z dnia 12 lipca 2016 r. .  Sesja XXIII z dnia 20 lipca 2016 r. .  Sesja XXIV z dnia 30 sierpnia 2016 r. .  Sesja XXV z dnia 7 października 2016 r. .  Sesja XXVI z dnia 15 listopada 2016 r. .  Sesja XXVII z dnia 9 grudnia 2016 r. .  Sesja XXVIII z dnia 28 grudnia 2016 r. . 
Data wprowadzenia: 2017-02-13 15:14:33
Opublikowane przez: Paweł Olczyk