> 2017 r.

2017 r.

INFORMACJA Wójta Gminy Masłowice o obowiązkowym
zgłoszeniu do Gminnej ewidencji zbiorników
bezodpływowych (szamb) i przydomowych
oczyszczalni ścieków

ewidencja_zbiorow2017.pdf

ewidencja_zbiorow2017.doc

 
Zawiadomienie_o obowiązku złożenia zgłoszenia do GEZB i POŚ.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-09 14:03:00 . [wersja do druku]
Ogłoszenie z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie
konsultacji społecznych, dotyczących projektów
róznych typów kart do głosowania w wyborach
samorządowych w 2018 r.
 
Scan5.jpg

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-19 11:36:06 . [wersja do druku]
Artykuł zapewni bezpieczne wakacje najmłodszym -
Apel Prezesa KRUS
 
Bezpieczne wakacje - KRUS.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-26 14:17:21 . [wersja do druku]
ZK-I.68.38.2017

Pismo Wojewody Łódzkiego dotyczące bezpiecznego wypoczynku, jak również materiały z posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które poświęcone było analizie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w czasie tegorocznych wakacji na terenie województwa łódzkiego

Pismo Wojewody Łódzkiego dotyczące bezpiecznego wypoczynku

 
pismo Wojewody Łódzkiego dotyczące bezpiecznego wypoczynku.doc

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-07-05 08:21:45 . [wersja do druku]
INFORMACJA Wójta Gminy Masłowice

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Masłowice w 2017 roku

 
Azbest_2017 r..pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-10-18 10:12:41 . [wersja do druku]
Informacja o naborze kandydatów na ławników do
Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. poprzez ich
wybór w wyborach uzupełniających na kadencję
2016 - 2019

Informacje_o_naborze_ławników..pdf

 
Informacje_o_naborze_ławników..doc

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-11-30 08:52:25 . [wersja do druku]
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
 
scan.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-01-17 09:11:04 . [wersja do druku]
Data wprowadzenia: 2018-01-17 09:11:04
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Masłowice
ul. Masłowice 4
97-515 Masłowice
Wójt Gminy
Bogusław Gontkowski
Kontakt:
Tel: (+48 44) 787-46-16
Fax: (+48 44) 787-46-15
e-mail: maslowice@zgwrp.org.pl