2017 r.

INFORMACJA Wójta Gminy Masłowice o obowiązkowym
zgłoszeniu do Gminnej ewidencji zbiorników
bezodpływowych (szamb) i przydomowych
oczyszczalni ścieków

ewidencja_zbiorow2017.pdf

ewidencja_zbiorow2017.doc

 Zawiadomienie_o obowiązku złożenia zgłoszenia do GEZB i POŚ.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-09 14:03:00.
Ogłoszenie z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie
konsultacji społecznych, dotyczących projektów
róznych typów kart do głosowania w wyborach
samorządowych w 2018 r.
 Scan5.jpg

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-19 11:36:06.
Artykuł zapewni bezpieczne wakacje najmłodszym -
Apel Prezesa KRUS
 Bezpieczne wakacje - KRUS.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-26 14:17:21.
ZK-I.68.38.2017

Pismo Wojewody Łódzkiego dotyczące bezpiecznego wypoczynku, jak również materiały z posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które poświęcone było analizie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w czasie tegorocznych wakacji na terenie województwa łódzkiego

Pismo Wojewody Łódzkiego dotyczące bezpiecznego wypoczynku

 pismo Wojewody Łódzkiego dotyczące bezpiecznego wypoczynku.doc

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-07-05 08:21:45.
INFORMACJA Wójta Gminy Masłowice

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Masłowice w 2017 roku

 Azbest_2017 r..pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-10-18 10:12:41.
Informacja o naborze kandydatów na ławników do
Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. poprzez ich
wybór w wyborach uzupełniających na kadencję
2016 - 2019

Informacje_o_naborze_ławników..pdf

 Informacje_o_naborze_ławników..doc

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-11-30 08:52:25.
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
 scan.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-01-17 09:11:04.
Data wprowadzenia: 2018-01-17 09:11:04
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo