Informacje, ogłoszenia

Informacja w sprawie zbiórki elektroodpadów i
baterii

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz Urząd Gminy Masłowice serdecznie zachęcają mieszkańców gminy Masłowice do udziału w zbiórce elektroodpadów w zamian za sadzonkę drzewa.


W dniu 20 maja 2019 r. w 3-ch punktach na terenie gminy mieszkańcy będą mogli wymienić zgromadzony zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych   na sadzonkę. Dokładne miejsca i godziny zbiórki wskazane są na plakacie promującym akcję. Dla mieszkańców jest to okazja do nieodpłatnego pozbycia się wszelkich elektroodpadów z gospodarstwa domowego np. dużego sprzętu AGD i RTV oraz drobnych elektroodpadów np.  żarówek energooszczędnych,  lamp jarzeniowych, kabli i przewodów elektrycznych,  opiekaczy, żelazek itp. oraz baterii.


Partnerami zbiórki są Remondis Electrorecycling, Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz Miejski Dom Kultury w Radomsku. Fundatorem sadzonek i wieloletnim partnerem akcji jest Nadleśnictwo Radomsko.


 


Serdecznie zachęcamy do udziału w zbiórce.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-05-15 15:02:38.
Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie
przedsięwzięcia, realizowanego w ramach programu
priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i
innych odpadów pochodzących z działalności
rolniczej” w 2019 roku na terenie Gminy
Masłowice.

Wójt Gminy Masłowice informuje, iż zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania z zakresu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z terenu gminy Masłowice w roku 2019, w imieniu zainteresowanych rolników, którzy posiadają w/w odpady rolnicze.


Informujemy, że wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Masłowice, w pokoju nr 6, I piętro w godzinach pracy urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2019 r. Planowany termin realizacji zadania to 2020 r.


Wnioski oraz załączniki można pobrać w Urzędzie Gminy Masłowice lub na stronie internetowej www.bip.maslowice.pl


Do wypełnienia wniosku będą potrzebne:


1) NIP lub PESEL


2) adres siedziby gospodarstwa rolnego


3) dokumenty potwierdzające otrzymanie pomocy de minimis


4) nr gospodarstwa rolnego


5) waga poszczególnych rodzajów odpadów wyrażona w kilogramach (kg)


Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji. Wyniesie 100% poniesionych kosztów pod warunkiem, że kwota odbioru i zagospodarowania odpadów za 1 tonę folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag nie przekroczy 500 zł. W przypadku, gdy kwota będzie wyższa różnicę ponosi rolnik.


Odpady będą odbierane z jednego miejsca wyznaczonego przez gminę.


Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Masłowice przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane.


Program priorytetowy NFOŚiGW nie przewiduje odbioru włókniny używanej przy produkcji warzyw, opakowań po środkach ochrony roślin, beczek, węży gumowych.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Masłowice w pokoju nr 6 oraz pod nr tel. 44 787-46-25


Więcej informacji o Programie:


http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/

1. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.odt

2. oswiadczenie-o-otrzymanej-pomocy-de-minimis..doc

3. oświadczenie-o-braku-pomocy-de-minimis.doc

4. wniosek-o-dofinansowanie.doc

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-12-04 16:16:58.

Zobacz:
 2017 r .  2018 r. . 
Data wprowadzenia: 2019-12-04 16:16:58
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo