2017 r.

Informacja z wykonania budżetu za 2017 rok
 Informacja_o_wykonaniu_budżetu_za_2017_rok,.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-05-18 15:08:36 | Data modyfikacji: 2019-05-10 09:22:53.
Zarzadzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu
budżetu gminy Masłowice na 2018 rok orazbudżetu
gminy Masłowice na 2018 rok oraz budżetu gminy
Masłowice na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018-2023

Zarz_72_2017...pdf

Uzasadnienie_do_projektu_uchwały..pdf

Zał_Nr_1.1_do_zarz_Nr_72_2017. .pdf

Zał_Nr_1.2._do_Zarz_Nr_72_2017..pdf

Zał_Nr_1.3._do_Zarz_Nr_72_2017. .pdf

Zał_nr_1.4_do_Zarz_Nr_72_2017..pdf

Zał_nr_1.5._do_Zarz_nr-72_2017..pdf

Zał_Nr_1.6._do_Zarz_Nr_72_2017..pdf

Zał_Nr_1.7_do_Zarz_Nr_72_2017..pdf

Zał_Nr_1.8_do_Zarz_Nr_72_2017..pdf

Zał_Nr_1.9_do_Zarz_Nr_72_2017..pdf

Zał_Nr_2_do_Zarz_Nr_72_2017..pdf

Zał_nr_2.1_do_Zarz_nr_72..pdf

 Zał_nr_2.2_do_Zarz_nr_72..pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-12-18 09:35:04.
Uchwały Składu Orzekającego RIO (w sprawie
opinii dotyczącej projektu budżetu na 2018 rok
oraz w sprawie opinii do projektu uchwały o
wieloletniej prognozie finansowej oraz
możliwości sfinansowania planowanego deficytu)
 WA_PT_0031_243_17_1.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-12-18 09:16:09.
UCHWAŁA NR XXVIII/129/2016 RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalania
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2017-2020
 Uchwała.XXVIII.129.2016.2016-12-28..pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-12-18 09:13:14.
UCHWAŁA NR XXVIII/128/2016 RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Masłowice na rok 2017
 Uchwała.XXVIII.128.2016.2016-12-28..pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-12-18 09:11:25.
Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy
Masłowice za III kwartał 2017 r.
 Kwartalna_informacja_z_wykonania_budżetu_Gminy.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-12-06 09:53:32.
Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy
Masłowice za II kwartał 2017 r.
 kwartalna informacja z wykonania budzetu Gminy Masłowice za II kwartał 2017.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-07-27 10:10:33.
Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy
Masłowice za I kwartał 2017 r.
 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Masłowice za I kwartał 2017.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-24 15:19:58.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Masłowice
za 2016 rok
 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Masłowice za 2016 r.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-24 15:16:52.
Uchwały Składu Orzekającego RIO (w sprawie
opinii dotyczącej możliwości sfinansowania
deficytu budżetowego oraz prawidłowości
planowanej kwoty długu)
 uchwały__RIO.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-08 11:25:10.
Data wprowadzenia: 2017-02-08 11:25:10
Opublikowane przez: Paweł Olczyk