2017 r.

Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniające
Zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy
Masłowice

Zarządzenie Nr 91/2017

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-07-12 13:50:07 | Data modyfikacji: 2018-07-12 13:51:04.
Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarzadzenie w
sprawie wprowadzenia zasad centralizacji
rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie
Masłowice
 Zarządzenie_Nr_90.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-02 11:00:39.
Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28 grudnia 2017 r. - zmieniające
zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na
2017 r.
 Zarz_nr_89_2017.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-01-26 12:35:34.
Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie: zmiany
zarządzenia Nr 72/2017 z dnia 14 listopada 2017r.
dotyczącego projektu budżetu gminy Masłowice
na 2018 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2018-2023

Zarz_Nr_88_2017.pdf

Zał_nr_1_do_Zarz._88_2017.pdf

Zał_nr_2_do_Zarz._nr_88_2017.pdf

Zał_nr _3_do_Zarz_88_2017.pdf

 Zał_Nr_4_do_Zarz_Nr_88_2017.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-01-08 12:49:55.
Zarządzenie Nr 87*2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28 grudnia 2017 r/ w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2017 r.

Zarz._nr_87_2017_doc.pdf

Zał_nr_1_do_Zarz._nr_87_2017.pdf

 Zał_nr_2_do_Zarz._nr_87.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-01-08 12:47:10.
Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2017

Zarz._nr_86.pdf

Zał_nr_1_do_Zarz_nr_86.pdf

 Zał_nr_2_do_Zarz._nr_86.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-01-08 12:44:43.
Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2017

Zarz_nr_85_2017.pdf

 Zał_Nr_1_do_Zarz_2017.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-01-02 11:56:14.
Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok

Zarz_nr_84_2017.pdf

 Zał_Nr_1_do_Zarz._Nr_84_2017.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-01-02 11:53:58.
Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji
 zarzadzenie_83_2017.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-12-27 15:15:00.
Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta gminy masłowice z
dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia
Regulaminu wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych w Urzedzie Gminy w
Masłowicach

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 82..pdf

Zarz_Nr_82_2017...pdf

Załącznik_do_Zarządzenia_Nr_82_2017.pdf

Zał_Nr__1_do_Zarządzenia_Nr_82....pdf

Załącznik _Nr_2_do_Zarządzenia_Nr_82...pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-12-21 15:02:56 | Data modyfikacji: 2018-06-06 15:38:30.
Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2017 r.

Zarz_nr_81..pdf

Zał_nr_2_do-Zarz-nr_81_2017.pdf

 Zał_nr_1_do_Zarzadzenia_nr_81.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-12-21 10:24:22.
Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2017

Zarz_Nr_80_2017.pdf

Zał_nr 1_do_Zarz_nr_80.pdf

 Zał_nr_2_do_Zarz_nr_80.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-12-21 10:11:56.
Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2017 r.

Zarz_nr_79_2017.pdf

Zał_nr_1_do_Zarz_nr_79_2017.pdf

 Zał_nr_2_do_Zarz_nr_79_2017.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-12-18 08:38:05.
Zarządzenie Nr 78/2017 Wójt Gminy Masłowice z
dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2017

Zarz_nr_78_2017.pdf

Zał_nr_1_do_Zarz_nr_78.pdf

 Zał_nr_2_do_Zarz_nr_78.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-12-18 08:35:45.
Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w
budżecie gminy na 2017 r.

Zarz_Nr_77_2017.pdf

Zał_nr_1_ Zarz_nr_77_2017.pdf

 Zał_nr_2_do_Zarz_nr_77.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-12-18 08:31:23.
Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2017 r.

Zarzadzenie_nr_76_2017.pdf

Zał._nr_1_do_Zarz_nr_76_2017.pdf

 Zał_nr_2_do_Zarz_nr_76_2017.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-12-06 09:51:42.
Zarządzenie Nr 75/2017 Wótja Gminy Masłowice w
sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy
Masłowice na rok 2017

Zarzadzenie_nr_75_2017.pdf

Zał._nr_1_do_Zarz_nr_75_2017.pdf

 Zał._nr_2_do_Zarz._nr_75_2017..pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-12-06 09:49:44.
Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 r.

Zarz_Nr_74_2017.pdf

Zał_nr_1_do_Zarz_nr_74_2017.pdf

 Zał_nr_2_do_Zarzadzenia_nr_74_2017.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-12-06 09:46:02.
Zarządzenie Nr 73/2017 Wójt Gminy Masłowice z
dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2017

Zarzadzenie_nr_73.pdf

Zał_nr_1_do_Zarządzenie_Nr_73.pdf

 Zał_nr_2_do_Zarzadzenia_nr_73.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-11-30 08:35:41.
Zarzadzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu
budżetu gminy Masłowice na 2018 rok oraz
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023

Zarz_72_2017..pdf

Zał_Nr_1_do_Zarz_72_2017..pdf

Zał_Nr_1.1_do_zarz_Nr_72_2017 .pdf

Zał_Nr_1.2._do_Zarz_Nr_72_2017.pdf

Zał_Nr_1.3._do_Zarz_Nr_72_2017 .pdf

Zał_nr_1.4_do_Zarz_Nr_72_2017.pdf

Zał_nr_1.5._do_Zarz_nr-72_2017.pdf

Zał_Nr_1.6._do_Zarz_Nr_72_2017.pdf

Zał_Nr_1.7_do_Zarz_Nr_72_2017.pdf

Zał_Nr_1.8_do_Zarz_Nr_72_2017.pdf

Zał_Nr_1.9_do_Zarz_Nr_72_2017.pdf

Uzasadnienie_do_projektu_uchwały.pdf

Zał_Nr_2_do_Zarz_Nr_72_2017.pdf

Zał_nr_2.1_do_Zarz_nr_72.pdf

 Zał_nr_2.2_do_Zarz_nr_72.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-11-15 14:57:07.
Zarzadzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 13 listopada 2017 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych w Urzedzie Gminy
Masłowice
 Zarz_Nr_71_2017.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-11-15 14:54:57.
Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 07 listopada 2017 r. w sprawie: informacji
dla podległych jednostek o zmianie kwot wydatków
w 2017 r.

Zarz_Nr_70_2017.pdf

 Zał_Nr_1_do_Zarz_70_2017.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-11-15 13:20:06.
Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 07 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2017

Zarz_Nr_69_2017.pdf

Zał_Nr_1_do_Zarz_Nr_69_2017.pdf

 Zał_Nr_2_do_Zarz_Nr_69_2017..pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-11-15 13:17:59.
Zarządzenie Nr 68/2017 Wójt Gminy Masłowice z
dnia 07 listopada 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 roku

Zarz_Nr_68_2017.pdf

Zał_Nr_1_do_Zarz_Nr_68_2017.pdf

 Zał_Nr_2_do_Zarz_Nr_68_2017.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-11-15 13:09:30.
Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 25 października 2017 r. w sprawie:
informacji dla podległych jednostek o zmianie
kwot wydatków w 2017 r.

Zarz_Nr_67.doc

Zał_nr_1_do_Zarz_nr_67.xls

 Zał_nr_2_do_zarz_nr_67.xls

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-11-02 08:51:40.
Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 25 października 2017 r.w sprawie: zmiany
planu finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok
2017.

Zarz_nr_66.doc

Zał_nr_1_do_Zarz_nr_66.xls

 Zał_nr_2_do_zarz_nr_66.xls

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-11-02 08:25:17.
Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 24 października 2017 r. w sprawie informacji
dla podległych jednostek o zmianie kwot wydatków
w 2017 r.

Zarządzenie_nr_65_2017.pdf

 zał_nr_1_do_zarz_nr_65.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-10-26 08:58:54.
Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany
planu finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok
2017

Zarz_nr_64_2017.pdf

Zał_nr _1 _do_zarz_nr_64_2017 .pdf

 Zał_nr_2_do_zarz_nr_64_2017.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-10-26 08:56:39.
Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 r.

Zarz_Nr_63_2017.pdf

Zał_nr_1_do_Zarz_nr_63.pdf

 Zał_nr_2_do_Zarz_nr_63.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-10-26 08:54:03.
Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 20 października 2017 r. w sprawie ustalenia
dnia 31 października 2017 r. dniem wolnym od
pracy w Urzędzie Gminy w Masłowicach
 Zarządzenie_Nr_62_2017.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-10-24 09:48:29.
Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 13 października 2017 r. w sprawie:
informacji dla podległych jednostek o zmianie
kwot wydatków w 2017 r.

Zarządzenie_nr_61.pdf

 Zał_nr 1_do_Zarz_nr_61.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-10-23 15:11:55.
Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 13 października 2017 r. w sprawie: zmiany
planu finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok
2017

Zarządzenie_nr_60.pdf

Zał_nr_1_do_Zarz_60.pdf

 Zał_nr_2_do_Zarz._60.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-10-23 15:08:41 | Data modyfikacji: 2017-10-23 15:10:29.
Zarzadzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 r.

Zarządzenie_nr_59.pdf

Zał_nr_1_do_Zarz_59 .pdf

 Zał_nr_2_do_zarz _nr_59...pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-10-23 15:06:37.
Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 09 październik 2017 r.

w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w mieniu prywatnym oraz komunalnym spowodowanych przez zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej.

 Zarz_Nr_58.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-10-10 14:07:50.
Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 29 września 2017 r.

w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w Masłowicach

 Zarz_Nr_57_2017.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-10-10 14:06:06.
Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 29 września 2017 r.

 


w sprawie: informacji dla podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w 2017 r.


 

Zarz_Nr_56_2017.pdf

Zał_Nr_1_do_Zarz_Nr_56_2017.pdf

 Zał_Nr_2_do_Zarz_Nr_56_2017.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-10-03 14:39:09.
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Masłowicee z
dnia 29 września 2017 r.

 


w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2017.

Zarz_Nr_55_2017.pdf

Zał_nr_1_do_Zarz_Nr_55_2017.pdf

 Zał_Nr_2_do_Zarz_Nr_55_2017.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-10-03 14:36:39.
Zarądzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 29 września 2017 r.

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Zarz_Nr_54_2017.pdf

Zał_Nr_1_do_Zarz_nr_54.2017.pdf

 Zał_Nr_2_d0_Zarz_Nr_54.2017.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-10-03 14:33:59.
zarządzenie Nr 53/2017 Wója Gminy Masłowice z
dnia 12 września 2017 r.

w sprawie: informacji dla podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w 2017 r.

Zarz_Nr_53_2017.pdf

Zał_nr_1_do_Zarz_Nr_53.pdf

 Zał_Nr_2_do_Zarz_Nr_53.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-09-28 11:42:41.
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 12 września 2017 r.

w sprawie:  zmiany  planu finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2017.

Załącznik_Nr_1_do_Zarz_52.pdf

Zarz_Nr_52_2017.pdf

 Załącznik_Nr_2_do_Zarz_52.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-09-28 11:24:54.
Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 01 września 2017 r.

w sprawie: informacji dla podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w 2017 r.

zarządzenie nr 51.pdf

załącznik nr 1 do zarz. 51.pdf

 załącznik nr 2 do zarządzenia 51.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-09-12 08:02:47.
Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 21 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na roboty budowlane, usługi i dostawy zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nadania regulaminu pracy komisji.

ZARZĄDZENIE Nr 50-2017 z dn. 21 sierpnia 2017 r. -powołanie komisji przetargowej..pdf

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-08-22 13:46:27.
Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 16 sierpnia 2017 r.

w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Masłowice na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa

ZARZĄDZENIE NR 49. 2017.pdf

 Załącznik do Zarządzenia Nr 49.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-08-22 13:44:27.
Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 09 sierpnia 2017 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2017

zarządzenie nr 48.pdf

załącznik nr 1 do zarz. nr 48.pdf

 załącznik nr 2 do zarządz nr 48.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-08-16 13:12:36.
Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta gminy Masłowice z
dnia 09 sierpnia 2017 r.

w sprawie: smian w budżecie gminy na 2017 r.

zarzadzenie nr 47.pdf

załącznik nr 1 do zarz.. nr 47.pdf

 załącznik nr 2 do zarzadzenia nr 47.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-08-16 13:09:19.
Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta gminy Masłowice z
dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania
projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
łódzkiego ograniczeń w zakresie eeksploataacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw
 UG.0050.46.2017.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-08-09 09:54:50.
Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie: informacji dla podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w 2017 r.

zarządzenie nr 45.pdf

 załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-08-07 11:02:22.
Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego Urzedu Gminy Masłowice na rok 2017

zarządzenie nr 44.pdf

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 44.pdf

 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 44.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-08-07 10:58:55.
Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora ośmioletniej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Strzelcach Małych
 Zarządzenie Nr 43.2017.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-07-19 11:12:36 | Data modyfikacji: 2017-07-19 11:14:46.
Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2017 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42.2017.pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 42.2017..pdf

 Zarządzenie nr 42.2017..pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-07-18 11:28:37.
Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2017

Zarządzenie nr 41.2017.pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41.2017.pdf

 Załącznik nr 2 do Zarządzenia 41.2017.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-07-18 11:20:44.
Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 r.

Załacznik nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2017 Wójta Gminy Masłowice z dnia 12 lipca 2017 r.

Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Masłowice z dnia 12 lipca 2017 r.

 Załącznik nr 2 do Zarządzenia 40.2017.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-07-18 11:13:52.
Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Masłowice w
sprawie: wartości godziwej dla nieruchomości
gminnych

Zarzadzenie Nr 39/2017

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 39.2017.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-07-05 13:40:04.
Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Masłowice w
sprawie: zmiany finansowego Urzedu Gminy
Masłowice na rok 2017

Zarządzenie Nr 38/2017

 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38.2017.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-07-05 13:37:23.
Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia
rocznych sprawozdań finansowych za 2016 r.
instytucji kultury podległych Radzie Gminy
masłowice

Zarządzenie Nr 37/2017

 Załączniki do Zarządzenia Nr 37.2017.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-07-05 13:13:43.
Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta gminy Masłowice z
dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie : informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2017 r.

załącznik_1_zarz._36_2017

 Zarządzenie_36_2017.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-22 10:26:18.
Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany planu
finasowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2017

Załącznik_1_zarz_35_2017

Załacznik_2_zarz_35_2017

 Zarządzenie_35_2017.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-22 10:21:04.
Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 maja 2017 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2017 r.

zarzadzenie_34_2017.pdf

załącznik_1_zarz_34__2017.pdf

załącznik_2_zarz_34_2017.pdf

załącznik_3_zarz_34_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-02 12:52:19.
Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2017

zarzadzenie_33_2017.pdf

załącznik_1_zarz_33_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-02 12:49:43.
Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 r.

zarządzenie_32_2017.pdf

załącznik_1_zarz_32_2017.pdf

załącznik_2_zarz_32_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-02 12:43:05.
Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2017

załącznik_1_zarz_31_2017.pdf

 zarządzenie_31_2017.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-01 15:11:24.
Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 r.

załącznik_1_zarz_30_2017.pdf

załącznik_2_zarz_30_2017.pdf

 zarządzenie_30_2017.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-01 15:05:59.
Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 5 maja 2017 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot dochodów i
wydatków w 2017 r.

załącznik_1_zarz_29_2017.pdf

załącznik_2_zarz_29_2017.pdf

 zarządzenie_29_2017.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-10 13:29:58.
Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2017

załącznik_1_zarz_28_2017.pdf

załącznik_2_zarz_28_2017.pdf

 zarządzenie_28_2017.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-10 13:19:17.
Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2017 r.

załącznik_1_zarz__27.pdf

 zarządzenie__27.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-05 13:44:37.
Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2017

załącznik_1_zarz_26.pdf

załącznik_2_zarz_26.pdf

 Zarządzenie_26.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-05 13:22:39.
Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 r.

załącznik_1_zarz_25.pdf

załącznik_2_zarz__25.pdf

załącznik_3_zarz__25.pdf

 zarządzenie_25.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-05 13:05:36.
Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 marca 2017 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2017 r.

załącznik_1_zarz_24_2017.pdf

załącznik_2_zarz_24_2017.pdf

załącznik_3_zarz_24.pdf

 zarządzenie_24.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-07 14:51:42.
Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2017

załącznik_1_zarz_23_2017.pdf

załącznik_2_zarz_23_2017.pdf

 zarządzenie_23_2017.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-07 14:44:30.
Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 r.

załącznik_1_zarz_22_2017.pdf

załącznik_2_zarz_22_2017.pdf

 zarządzenie_22_2017.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-07 14:16:25.
Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 27 marca 2017 r. w sprawie terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do
klas pierwszych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Masłowice

załącznik_zarz_21_2017.pdf

 zarządzenie_21_2017.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-31 15:19:07.
Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 27 marca 2017 r. w sprawie terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego do Publicznego
Samorządowego Przedszkola w Masłowicach i do
oddziałów przedszkolnych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Masłowice

zalacznik_zarz_20_2017.pdf

 zarządzenie_20_2017.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-31 15:08:16.
Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 22 marca 2017 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot dochodów w
2017 r.

załącznik_1_zarz__19.pdf

 zarządzenie__19.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-31 14:52:49.
Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2017

załącznik_1_zarz__18.pdf

załącznik_2_zarz__18.pdf

 zarządzenie_18_2017.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-31 14:35:08.
Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 7 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie regulaminu zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy
Masłowice
 Zarządzenie_17.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-16 14:42:54.
Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 6 marca 2017 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2017 r.

załącznik_1_zarz_16.pdf

 zarzadzenie_16.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-13 14:29:41.
Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2017

załącznik_1_zarz_15.pdf

załącznik_2_zarz_15.pdf

 zarządzenie_15.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-13 14:21:19.
Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 r.

załącznik_1_zarz_14.pdf

załącznik_2_zarz_14.pdf

 zarządzenie_14.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-13 14:14:50.
Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
Masłowice na 2017 r. odrębnymi ustawami

załączniki_zarz_13.pdf

 zarządzenie_13.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-01 09:51:14.
Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2017 r.

załącznik_1_zarz_12.pdf

 zarządzenie_12.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-28 11:21:29.
Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2017

załącznik_1_zarz_11.pdf

 zarządzenie_11.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-28 10:48:11.
Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 r.

załącznik_1_zarz_10.pdf

załącznik_2_zarz_10.pdf

 zarządzenie_10.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-28 10:32:46.
Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia
zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów
i usług w Gminie Masłowice.

Załącznik_1_Zarza_9.pdf

Załącznik_2_Zarza_9.pdf

 Zarzadzenie_9.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-15 11:50:04.
Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2017 r.

załącznik_1_zarz_8.pdf

 zarządzenie_8.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-06 13:48:21.
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

załącznik_1_zarz_7.pdf

 zarządzenie_7.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-06 13:21:30.
Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2017

załącznik_1_zarz_6.pdf

 zarządzenie_6.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-31 11:46:08.
Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2017 r.

załącznik_1_zarz_5.pdf

 zarządzenie_5.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-31 11:12:26.
Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 r.

załącznik_1_zarz_4.pdf

 zarządzenie__4_2017.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-31 10:47:06.
Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie informacji
dla podległych jednostek o ostatecznych kwotach
dochodów i wydatków w 2017 r. oraz wysokości
dotacji

załącznik_1_zarz_3.pdf

załącznik_1a_zarz_3.pdf

załącznik_2_zarz_3.pdf

załącznik_2a_zarz_3.pdf

załącznik_3_zarz_3.pdf

załącznik_3a_zarz_3.pdf

załącznik_4_zarz_3.pdf

 zarządzenie_3.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-26 13:35:59.
Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2017

załącznik_1_zarz_2.pdf

załącznik_2_zarz_2.pdf

 zarządzenie_2_2017.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-26 13:19:14.
Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia
stałego zapasu gotówki na wydatki bieżace
 zarządzenie_1_2017.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-26 12:34:50.
Data wprowadzenia: 2017-01-26 12:34:50
Opublikowane przez: Paweł Olczyk