> 2016 r.

2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/155/2017 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 9 czerwca 2017 r.w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2016 r.
 
Informacja obejmująca wykonanie budżetu Gminy Masłowice za rok 2016.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-07-27 10:08:31 . [wersja do druku]
Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy
Masłowice za III kwartał 2016 r.
 
3 kwartał 2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-24 15:13:45 . [wersja do druku]
Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy
Masłowice za II kwartał 2016 r.
 
2 kwartał 2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-24 15:12:37 . [wersja do druku]
Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy
Masłowice za I kwartał 2016r.
 
1 kwartał 2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-24 15:09:05 . [wersja do druku]
Uchwały Składu Orzekającego RIO (w sprawie
opinii dotyczącej projektu budżetu na 2017 rok
oraz w sprawie opinii do projektu uchwały o
wieloletniej prognozie finansowej oraz
możliwości sfinansowania planowanego deficytu)
 
uchwały_RIO_2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-23 12:21:58 | Data modyfikacji: 2017-01-23 12:23:11. [wersja do druku]
Data wprowadzenia: 2017-01-23 12:21:58
Data modyfikacji: 2017-01-23 12:23:11
Opublikowane przez: Paweł Olczyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Masłowice
ul. Masłowice 4
97-515 Masłowice
Wójt Gminy
Bogusław Gontkowski
Kontakt:
Tel: (+48 44) 787-46-16
Fax: (+48 44) 787-46-15
e-mail: maslowice@zgwrp.org.pl