2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/155/2017 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 9 czerwca 2017 r.w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2016 r.
 Informacja obejmująca wykonanie budżetu Gminy Masłowice za rok 2016.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-07-27 10:08:31.
Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy
Masłowice za III kwartał 2016 r.
 3 kwartał 2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-24 15:13:45.
Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy
Masłowice za II kwartał 2016 r.
 2 kwartał 2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-24 15:12:37.
Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy
Masłowice za I kwartał 2016r.
 1 kwartał 2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-24 15:09:05.
Uchwały Składu Orzekającego RIO (w sprawie
opinii dotyczącej projektu budżetu na 2017 rok
oraz w sprawie opinii do projektu uchwały o
wieloletniej prognozie finansowej oraz
możliwości sfinansowania planowanego deficytu)
 uchwały_RIO_2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-23 12:21:58 | Data modyfikacji: 2017-01-23 12:23:11.
Data wprowadzenia: 2017-01-23 12:21:58
Data modyfikacji: 2017-01-23 12:23:11
Opublikowane przez: Paweł Olczyk