Sesja XXVI z dnia 15 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/112/2016 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 r.
 Uchwała.XXVI.112.2016.2016-11-18.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-09 15:09:38.
UCHWAŁA NR XXVI/113/2016 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2016-2019.
 Uchwała.XXVI.113.2016.2016-11-15.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-09 15:10:28.
UCHWAŁA NR XXVI/114/2016 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przekazania
dotacji z budżetu Gminy Masłowice dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Granicach
 Uchwała.XXVI.114.2016.2016-11-15.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-09 15:11:20.
UCHWAŁA NR XXVI/115/2016 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przekazania
dotacji z budżetu Gminy Masłowice dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewicach
 Uchwała.XXVI.115.2016.2016-11-15.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-09 15:12:09.
UCHWAŁA NR XXVI/116/2016 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wysokości
stawek podatku od nieruchomości
 Uchwała.XXVI.116.2016.2016-11-15.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-09 15:13:21.
UCHWAŁA NR XXVI/117/2016 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta
 Uchwała.XXVI.117.2016.2016-11-15.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-09 15:14:44.
UCHWAŁA NR XXVI/118/2016 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 15 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie podziału Gminy Masłowice na stałe
obwody głosowania
 Uchwała.XXVI.118.2016.2016-11-15.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-09 15:15:28.
UCHWAŁA NR XXVI/119/2016 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Gminy Masłowice na lata 2015 -
2020

Załacznik_Strategia_Rozwoju_Gminy_Masłowice_na_lata_2015-2020.pdf

PROGNOZA_oddziaływania_na_środowisko.pdf

 Uchwała.XXVI.119.2016.2016-11-15.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-09 15:18:51.
UCHWAŁA NR XXVI/120/2016 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia
programu współpracy Gminy Masłowice z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
 Uchwała.XXVI.120.2016.2016-11-15.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-09 15:20:21.

Zobacz:
 Sesja XVII z dnia 26 lutego 2016 r. .  Sesja XVIII z dnia 30 marca 2016 r. .   Sesja XIX z dnia 4 maja 2016 r. .  Sesja XX z dnia 10 czerwca 2016 r. .  Sesja XXI z dnia 28 czerwca 2016 r. .  Sesja XXII z dnia 12 lipca 2016 r. .  Sesja XXIII z dnia 20 lipca 2016 r. .  Sesja XXIV z dnia 30 sierpnia 2016 r. .  Sesja XXV z dnia 7 października 2016 r. .  Sesja XXVI z dnia 15 listopada 2016 r. .  Sesja XXVII z dnia 9 grudnia 2016 r. .  Sesja XXVIII z dnia 28 grudnia 2016 r. . 
Data wprowadzenia: 2016-12-09 15:20:21
Opublikowane przez: Paweł Olczyk