Obwieszczenia, ogłoszenia, informacje

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Masłowice

obwieszczenie - zmiany Studium..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-08-09 19:01:22.
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w
sołectwie Strzelce Małe w gminie Masłowice

obwieszczenie - zmiana planu..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-08-09 18:59:47.

Zobacz:
 2016 r. .  2018 rok . 
Data wprowadzenia: 2019-08-09 18:59:47
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo