> 2016 r.

2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/126/2016 RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy
Masłowice z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
 
Uchwała.XXVIII.126.2016.2016-12-28_.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-14 15:03:36 . [wersja do druku]
UCHWAŁA NR XXVI/120/2016 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia
programu współpracy Gminy Masłowice z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
 
Uchwała.XXVI.120.2016.2016-11-15_.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-14 14:58:55 . [wersja do druku]
WYNIKI KONSULTACJI

dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Masłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok”

 
WYNIKI_KONSULTACJI_na2017.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-11 14:31:36 . [wersja do druku]
Ogłoszenie

Projekt Programu Współpracy Gminy Masłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

 
Ogłoszenie_OPP_na_2017.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-16 10:12:22 . [wersja do druku]
Data wprowadzenia: 2016-09-16 10:12:22
Opublikowane przez: Paweł Olczyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Masłowice
ul. Masłowice 4
97-515 Masłowice
Wójt Gminy
Bogusław Gontkowski
Kontakt:
Tel: (+48 44) 787-46-16
Fax: (+48 44) 787-46-15
e-mail: maslowice@zgwrp.org.pl