2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/126/2016 RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy
Masłowice z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
 Uchwała.XXVIII.126.2016.2016-12-28_.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-14 15:03:36.
UCHWAŁA NR XXVI/120/2016 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia
programu współpracy Gminy Masłowice z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
 Uchwała.XXVI.120.2016.2016-11-15_.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-14 14:58:55.
WYNIKI KONSULTACJI

dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Masłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok”

 WYNIKI_KONSULTACJI_na2017.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-11 14:31:36.
Ogłoszenie

Projekt Programu Współpracy Gminy Masłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

 Ogłoszenie_OPP_na_2017.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-16 10:12:22.
Data wprowadzenia: 2016-09-16 10:12:22
Opublikowane przez: Paweł Olczyk