> Uchwały

Uchwały

Uchwała Nr XXII/101/2016 zmieniająca uchwałę w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości
 
Uchwała Nr 101.2016.pdf

Opublikowane przez: Justyna Zięba | Data wprowadzenia: 2016-07-26 11:15:31 . [wersja do druku]
Uchwała Nr XXI/93/2016 w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
 
Uchwała Nr 93.2016.pdf

Opublikowane przez: Justyna Zięba | Data wprowadzenia: 2016-07-26 11:13:17 . [wersja do druku]
UCHWAŁA NR XXI/92/2016 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Masłowice
 
Uchwała Nr 92.2016.pdf

Opublikowane przez: Justyna Zięba | Data wprowadzenia: 2016-07-26 11:08:14 . [wersja do druku]
Uchwała dot. szczegółowego sposobu i zakres
świadczeńa usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych
 
u. 151.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-10 09:03:27 | Data modyfikacji: 2016-05-30 13:50:20. [wersja do druku]
Uchwała dot. czystości i trybu uiszczenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
u. 150.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-10 09:02:17 | Data modyfikacji: 2016-05-30 13:49:40. [wersja do druku]
Uchwała dot. ustalenia stawek
 
135.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-10 08:56:34 | Data modyfikacji: 2016-05-30 13:48:35. [wersja do druku]
Data wprowadzenia: 2013-06-10 08:56:34
Data modyfikacji: 2016-05-30 13:48:35
Opublikowane przez: Paweł Olczyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Masłowice
ul. Masłowice 4
97-515 Masłowice
Wójt Gminy
Bogusław Gontkowski
Kontakt:
Tel: (+48 44) 787-46-16
Fax: (+48 44) 787-46-15
e-mail: maslowice@zgwrp.org.pl