Uchwały

Uchwała Nr XXII/101/2016 zmieniająca uchwałę w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości
 Uchwała Nr 101.2016.pdf

Opublikowane przez: Justyna Zięba | Data wprowadzenia: 2016-07-26 11:15:31.
Uchwała Nr XXI/93/2016 w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
 Uchwała Nr 93.2016.pdf

Opublikowane przez: Justyna Zięba | Data wprowadzenia: 2016-07-26 11:13:17.
UCHWAŁA NR XXI/92/2016 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Masłowice
 Uchwała Nr 92.2016.pdf

Opublikowane przez: Justyna Zięba | Data wprowadzenia: 2016-07-26 11:08:14.
Uchwała dot. szczegółowego sposobu i zakres
świadczeńa usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych
 u. 151.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-10 09:03:27 | Data modyfikacji: 2016-05-30 13:50:20.
Uchwała dot. czystości i trybu uiszczenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 u. 150.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-10 09:02:17 | Data modyfikacji: 2016-05-30 13:49:40.
Uchwała dot. ustalenia stawek
 135.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-10 08:56:34 | Data modyfikacji: 2016-05-30 13:48:35.
Data wprowadzenia: 2013-06-10 08:56:34
Data modyfikacji: 2016-05-30 13:48:35
Opublikowane przez: Paweł Olczyk