Deklaracja o wysokości opłaty

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

wzór__deklaracji.pdf

 wzór__deklaracji.doc

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-17 14:19:24.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na
których znajdują się domki letniskowe, lub
innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie
przez część roku

Deklaracja - domki letniskowe.pdf

 Deklaracja - domki letniskowe.doc

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-08 12:18:01 | Data modyfikacji: 2016-06-08 12:21:54.
Data wprowadzenia: 2016-06-08 12:18:01
Data modyfikacji: 2016-06-08 12:21:54
Opublikowane przez: Paweł Olczyk