Sesja XIX z dnia 4 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX /87/ 2016 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 4 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Masłowice w 2016 roku
 Uchwała_87.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-18 10:31:15.
Załącznik do Uchwały Nr XIX/87/2016 Rady Gminy
Masłowice z dnia 4 maja 2016 r.
 załącznik_uchw_87.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-18 10:35:21.
UCHWAŁA NR XIX/88/2016 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 4 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Masłowice na rzecz
użytkownika wieczystego
 uchwała_88.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-18 10:40:46.
UCHWAŁA NR XIX/89/2016 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 4 maja 2016 r. w sprawie nieodpłatnego
nabycia nieruchomości
 uchwała_89.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-18 10:43:57.

Zobacz:
 Sesja XVII z dnia 26 lutego 2016 r. .  Sesja XVIII z dnia 30 marca 2016 r. .   Sesja XIX z dnia 4 maja 2016 r. .  Sesja XX z dnia 10 czerwca 2016 r. .  Sesja XXI z dnia 28 czerwca 2016 r. .  Sesja XXII z dnia 12 lipca 2016 r. .  Sesja XXIII z dnia 20 lipca 2016 r. .  Sesja XXIV z dnia 30 sierpnia 2016 r. .  Sesja XXV z dnia 7 października 2016 r. .  Sesja XXVI z dnia 15 listopada 2016 r. .  Sesja XXVII z dnia 9 grudnia 2016 r. .  Sesja XXVIII z dnia 28 grudnia 2016 r. . 
Data wprowadzenia: 2016-05-18 10:43:57
Opublikowane przez: Paweł Olczyk