Za 2015 r.

Roman Janiec - oświadczenie majątkowe za 2015r.
 r_janiec_za_2015.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-17 14:05:45.
Sławomira Krawczyk-Ślusarczyk - oświadczenie
majątkowe za 2015r.
 s_krawczyk_slusarczyk.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-17 13:54:17.
Marta Gargula - oświadczenie majątkowe za 2015r.
 m_gargula_za_2015.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-17 13:48:11.
Krystyna Drzewowska - oświadczenie majątkowe za
2015r.
 k_drzewowska_za_2015.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-17 13:36:18.
Teresa Dąbrowska - oświadczenie majątkowe za
2015r.
 t_dabrowska_za_2015.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-17 13:32:38.
Elżbieta Bienias - oświadczenie majątkowe za
2015r.
 e_bienias_za_2015.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-17 13:28:24.

Zobacz:
 Za 2012 r. .  Za 2013 r. .  Za 2014 r. .  Korekty za 2014 r. .  Za 2015 r. .  Za 2016 r. .  za 2017 rok .  korekta za 2016-2017 .  za 2018 rok .  Korekta za 2018 rok . 
Data wprowadzenia: 2016-05-17 13:28:24
Opublikowane przez: Paweł Olczyk