> 2016 r.

2016 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej:
UG.6220.5.13.2016
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf

Opublikowane przez: Justyna Zięba | Data wprowadzenia: 2016-12-16 13:04:55 . [wersja do druku]
UG.6220.3.11.2016

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ("Przebudowa zespołu elektrowni wiatrowych będących w trakcie realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 403, 405, 406, 407, 408, 409 i 410 w obrębie geodezyjnym Granice (Nr 0004)")

UG_6220_3_11_2016_.pdf

 
UG_6220_3_11_2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-02 14:39:30 | Data modyfikacji: 2016-11-02 14:40:45. [wersja do druku]
UG.6220.5.9.2016

OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko („Zwiększenie hodowli trzody chlewnej o 52,16 DJP co daje łączną obsadę docelową 89,36 DJP”)

UG.6220.5.9.2016_.pdf

 
UG.6220.5.9.2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-05 14:43:44 | Data modyfikacji: 2016-10-05 14:45:26. [wersja do druku]
UG.6220.3.9.2016

OBWIESZCZENIE - zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji ("Przebudowa zespołu elektrowni wiatrowych będących w trakcie realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 403, 405, 406, 407, 408, 409 i 410 w obrębie geodezyjnym Granice (Nr 0004)")

UG.6220.3.9.2016_.pdf

 
UG.6220.3.9.2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-27 14:52:27 | Data modyfikacji: 2016-09-27 14:56:21. [wersja do druku]
UG.6220.7.4.2016

OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko - „Lokalizacja instalacji produkcji alkoholu etylowego w hali biogazowni oraz budowa obiektów towarzyszących w miejscowości Chełmo, gm. Masłowice na działce o numerze 825/7”

UG.6220.7.4.2016_.pdf

 
UG.6220.7.4.2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-26 13:28:06 | Data modyfikacji: 2016-09-26 13:29:22. [wersja do druku]
UG.6220.4.4.2016

O B W I E S Z C Z E N I E o rozpoczęciu przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko

 
UG.6220.4.4.2016_.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-22 14:31:51 | Data modyfikacji: 2016-09-26 13:31:45. [wersja do druku]
UG.6220.4.4.2016

O B W I E S Z C Z E N I E o rozpoczęciu przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko

 
UG.6220.4.4.2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-22 14:30:04 | Data modyfikacji: 2016-09-26 13:32:31. [wersja do druku]
UG. 6220.3.1.2016

OBWIESZCZENIE o wpłynięciu wniosku i wszczęciu postępowania administracyjnego

obwieszczenie_27_06_2016_.pdf

 
obwieszczenie_27_06_2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-27 14:04:00 | Data modyfikacji: 2016-06-27 14:05:35. [wersja do druku]
UG.6220.1.7.2016

Obwieszczenie z 10.06.2016 r. o wydaniu postanowienia

Obwieszczenie_UG.6220.1.7.2016.pdf

 
Obwieszczenie__UG.6220.1.7.2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-13 11:55:55 | Data modyfikacji: 2016-06-13 12:01:39. [wersja do druku]
UG.6220.1.5.2016

Obwieszczenie z 29.04.2016 r. o wydaniu postanowienia

obwieszczenie_29_04_2016.pdf

 
obwieszczenie_29_04_2016_.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:39:48 | Data modyfikacji: 2016-05-04 14:42:11. [wersja do druku]
UG.6220.7.9.2015

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej

obwieszczenie_18_03_2016_.pdf

 
obwieszczenie_18_03_2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-23 14:07:37 | Data modyfikacji: 2016-03-23 15:27:23. [wersja do druku]
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -
wiatraki w Granicach
 
UG.6220.1.1.2016.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2016-02-29 13:23:24 | Data modyfikacji: 2016-02-29 13:36:42. [wersja do druku]
Data wprowadzenia: 2016-02-29 13:23:24
Data modyfikacji: 2016-02-29 13:36:42
Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Masłowice
ul. Masłowice 4
97-515 Masłowice
Wójt Gminy
Bogusław Gontkowski
Kontakt:
Tel: (+48 44) 787-46-16
Fax: (+48 44) 787-46-15
e-mail: maslowice@zgwrp.org.pl