2016 r.

Zarządzenie Nr 46 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzania przetargów na zbycie
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Masłowice
 zarz.46 - komisja przetargowa.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-06-21 13:07:51.
Zarzadzenie Nr 93/2016 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Masłowicach.

Zarządz_93_2016.pdf

Załącznik _nr_1_do_Zarz_Nr_93_2016.pdf

Załącznik_nr _2_do_Zarządzenie _Nr_93_2016.pdf

Załącznik_Nr_3_do_Zarządzenia_Nr_93_2016.pdf

Załącznik_Nr _4_do_Zarz_Nr_93_2016.pdf

Załącznik_nr _5_do_Zarz_Nr_93_2016.pdf

Załącznik_Nr _6 _do_Zarządz_Nr_93_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2017-08-31 08:18:26 | Data modyfikacji: 2017-08-31 08:25:31.
Zarządzenie Nr 92/2016 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 grudnia 2016 r. zmienające zarządzenie w
sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania
pracowników samorządowych zatrudnionych w
Urzędzie Gminy w Masłowicach na podstawie umowy
o pracę

załącznik_zarz_92.pdf

 zarządzenie_92.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-22 10:23:25.
Zarządzenie Nr 91/2016 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2016

załącznik_1_zarz_91.pdf

załącznik_2_zarz_91.pdf

 zarządzenie_91.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-16 15:04:31.
Zarządzenie Nr 90/2016 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2016-2019

załącznik_1_Wieloletnia_Prognoza_Finansowa.pdf

załącznik_2_Wykaz_przedsięwzięć_do_WPF.pdf

załącznik_3_objasnienia.pdf

 zarządzenie_90.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-16 14:54:10.
Zarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 r.

załącznik_1_zarz_89.pdf

załącznik_2_zarz_89.pdf

 zarządzenie_89.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-16 14:42:57.
Zarządzenie Nr 88/2016 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany
zarządzenia Nr 73/2016 z dnia 15 listopada 2016r.
dotyczącego projektu budżetu gminy Masłowice
na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2017-2020

załącznik_1_zarz_88.pdf

załącznik_2_zarz_88.pdf

załącznik_3_zarz_88.pdf

 zarządzenie_88.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-13 14:12:06.
Zarządzenie Nr 87/2016 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2016 r.

załącznik_1_zarz_87.pdf

 zarządzenie_87.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-12 12:29:42.
Zarządzenie Nr 86/2016 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2016

załącznik_1_zarz_86.pdf

załącznik_2_zarz_86.pdf

 zarządzenie_86.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-12 11:55:36.
Zarządzenie Nr 85/2016 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2016

załacznik_1_zarz_85.pdf

załacznik_2_zarz_85.pdf

 zarządzenie_85.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-23 12:42:15.
Zarządzenie Nr 84/2016 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 r.

załacznik_1_zarz_84.pdf

załacznik_2_zarz_84.pdf

 zarządzenie_84.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-23 12:37:35.
Zarządzenie Nr 83/2016 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji
 zarzadzenie_83.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-20 14:50:38.
Zarządzenie Nr 82/2016 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2016 r.

załacznik_1_zarz_82.pdf

 zarzadzenie_82.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-13 10:34:01.
Zarządzenie Nr 81/2016 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2016

załacznik_1_zarz_81.pdf

załacznik_2_zarz_81.pdf

 zarzadzenie_81.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-13 10:25:31.
Zarządzenie Nr 80/2016 w sprawie wartości
godziwej dla nieruchomości gminnych

załacznik_zarz_80.pdf

 Zarządzenie_80.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-08 12:23:22.
Zarządzenie Nr 79/2016 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2016 r.

załacznik_1_zarz_79.pdf

załacznik_2_zarz_79.pdf

 zarządzenie_79.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-07 15:13:10.
Zarządzenie Nr 78/2016 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2016

załacznik_1_zarz_78.pdf

załacznik_2_zarz_78.pdf

 zarządzenie_78.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-07 14:46:00.
Zarządzenie Nr 77/2016 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 r.

załacznik_2_zarz_77.pdf

załacznik_1_zarz_77.pdf

 zarządzenie_77.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-07 14:16:24.
Zarządzenie 76 w sprawie wprowadzenia zasad
centralizacji rozliczeń podatku od towarów i
usług w Gminie Masłowice

Załącznik_Zarz_76.pdf

 Zarządzenie_76.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-28 14:09:33 | Data modyfikacji: 2016-11-28 14:10:44.
Zarządzenie Nr 75 w sprawie wartości godziwej
dla nieruchomości gminnych

Załącznik_Zarz_75.pdf

 Zarzdzenie_75.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-28 14:03:23 | Data modyfikacji: 2016-11-28 14:04:14.
Zarządzenie Nr 74/2016 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2016

zalacznik_1_zarz_74.pdf

zalacznik_2_zarz__74.pdf

 Zarządzenie_74.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-25 09:06:45.
Zarządzenie Nr 73/2016 w sprawie projektu
budżetu gminy Masłowice na 2017 rok oraz
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020

Załącznik_1_Uchw_budżet_na_2017.pdf

Załącznik_1.1_Projekt_planu_dochodów.pdf

Załącznik_1.2Projekt_planu_wydatków.pdf

Załącznik_1.3_przychody_rozchody.pdf

Załącznik_1.4_zadania_inwestycyjne.pdf

Załącznik_1.5_dochody_zad_zlecone.pdf

Załącznik_1.6_wydatki_zad_zlecone.pdf

Załącznik_1.7_doch_wyd_adm_rzadowa.pdf

Załącznik_1.8_dotacje.pdf

Załącznik_1.9_plan_dochodow_budzetu_panstwa.pdf

Uzasadnienie_do_projektu_budzetu.pdf

Materiały_informacyjne.pdf

Załcznik_2_proj_uchw_wpf.pdf

Załącznik_2.1_Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf

Załącznik_2.2_Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

Załcznik_2.3_objaśnienia_do_WPF.pdf

 Zarządzenie_73.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-24 10:08:59 | Data modyfikacji: 2016-11-24 10:41:34.
Zarządzenie Nr 72 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2016.

załącznik_1_zarz_72.pdf

załącznik_2_zarz_72.pdf

 zarządzenie_72.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-09 12:53:29.
Zarządzenie Nr 71 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2016r.

załacznik_1_zarz_71.pdf

 zarządzenie_71.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-09 12:46:23.
Zarządzenie Nr 70 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 r.

załącznik_1_zarz_70.pdf

załącznik_2_zarz_70.pdf

 zarządzenie_70.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-09 12:27:19 | Data modyfikacji: 2016-11-09 12:32:40.
Zarządzenie Nr 69 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2016.

załacznik_1_zarz_69.pdf

załacznik_2_zarz_69.pdf

 zarzadzenie_69.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-03 09:37:27 | Data modyfikacji: 2016-11-03 09:38:54.
Zarządzenie Nr 68/2016 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2016 r.

załącznik_1_zarz_68.pdf

załącznik_2_zarz_68.pdf

 zarzadzenie_68.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-02 14:57:40 | Data modyfikacji: 2016-11-02 14:59:26.
Zarządzenie Nr 67/2016 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 r.

załącznik_1_zarz_67.pdf

załącznik_2_zarz_67.pdf

 zarzadzenie_67.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-02 14:48:23 | Data modyfikacji: 2016-11-02 14:51:28.
Zarządzenie Nr 66/2016 w sprawie ustalenia dnia
31 października 2016r. dniem wolnym od pracy w
Urzędzie Gminy w Masłowicach
 zarzadzenie_66.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-19 15:13:10.
Zarządzenie Nr 65 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2016 r.

załącznik_1_zarz_65.pdf

 zarz_65.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-13 15:21:34 | Data modyfikacji: 2016-10-13 15:22:58.
Zarządzenie Nr 64 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2016

załącznik_1_zarz_64.pdf

załącznik_2_zarz_64.pdf

 zarządzenie_64.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-13 15:11:43 | Data modyfikacji: 2016-10-13 15:18:10.
Zarządzenie Nr 63 w sprawie wartości godziwej
dla nieruchomości gminnych

załącznik__1.pdf

 ZARZĄDZENIE_63.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-12 09:43:27 | Data modyfikacji: 2016-10-12 09:46:00.
Zarządzenie Nr 62 w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2016r.

załącznik_1_2016.pdf

załącznik_2_2016.pdf

 zarządzenie_62.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-07 14:41:51 | Data modyfikacji: 2016-10-07 14:44:53.
Zarządzenie Nr 61/2016 z dnia 23 września 2016
r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu
Gminy Masłowice na rok 2016

zalacznik_1.pdf

zalacznik_2.pdf

 zarzadzenie_61.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-30 15:05:08 | Data modyfikacji: 2016-09-30 15:06:27.
ZARZĄDZENIE Nr 60/2016 z dnia 23 września
2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016
r.

załącznik_nr2.pdf

załącznik_nr1.pdf

 zarządzenie_60.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-30 14:57:40 | Data modyfikacji: 2016-09-30 15:02:04.
Zarządzenie Nr 59.2016 w sprawie powołania
Gminnej Komisji Urbanistycznno-Architektonicznej
oraz ustalenia w drodze regulaminu jej organizacji
i trybu działania
 ZARZĄDZENIE NR 59.2016.pdf

Opublikowane przez: Justyna Zięba | Data wprowadzenia: 2016-09-29 12:52:49.
Zarządzenie Nr 58 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2016r.

załącznik_1_zarz_58.pdf

załącznik_2_zarz_58.pdf

załącznik_2a_zarz_58.pdf

 zarzadzenie_58.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-05 13:34:02 | Data modyfikacji: 2016-09-05 13:35:59.
Zarządzenie Nr 57 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2016

załącznik_1_zarz_57.pdf

załącznik_2_zarz_57.pdf

 zarzadzenie_57.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-05 13:29:09 | Data modyfikacji: 2016-09-05 13:31:21.
Zarządzenie Nr 56 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych projektu Prognozy
Oddziaływania na Środowisko dla Strategii
Rozwoju Gminy Masłowice na lata 2015 – 2020

ZAłĄCZNIK_1_PROGNOZA_GMINA_MASŁOWICE.pdf

ZAłĄCZNIK_2_ankieta__konsultacyjnaprognoza.pdf

 Zarządzenie__56.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-05 13:22:42 | Data modyfikacji: 2016-09-05 13:25:00.
Zarządzenie Nr 55 w sprawie powołania zespołu
ds. konsultacji planów w ramach projektu
,,Partycypacja w planowaniu przestrzennym”
 zarzadzenie_55.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-23 15:02:52.
Zarządzenie Nr 54 w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2016

załacznik_1.pdf

załacznik_2.pdf

 zarz_54.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-11 14:11:31 | Data modyfikacji: 2016-08-11 14:17:47.
Zarządzenie Nr 53 w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2016r.

załącznik_1.pdf

 zarządzenie_53.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-11 14:06:04 | Data modyfikacji: 2016-08-11 14:08:07.
Zarządzenie Nr 52 w sprawie: zmian w budżecie
gminy na 2016 r.

załącznik_nr_1.pdf

załącznik_nr_2.pdf

 zarządzenie_52.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-11 13:28:33 | Data modyfikacji: 2016-08-11 13:32:02.
Zarządzenie Nr 51 w sprawie : powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się
o stopień nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE_Nr_51.2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-10 11:40:31.
Zaządzene Nr 50 w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2016 r.
 Zarządzenie Nr 50.2016.pdf

Opublikowane przez: Justyna Zięba | Data wprowadzenia: 2016-07-26 10:19:21.
Zarządzanie nr 49 w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2016
 Zarządzenie Nr 49.2016.pdf

Opublikowane przez: Justyna Zięba | Data wprowadzenia: 2016-07-26 10:18:04.
Zarządzenie nr 48 w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2016 r.
 Zarządzenie nr 48.2016.pdf

Opublikowane przez: Justyna Zięba | Data wprowadzenia: 2016-07-26 10:16:55.
Zarządzenie Nr 47 w sprawie : zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2016
 Zarządzenie nr 47.2016.pdf

Opublikowane przez: Justyna Zięba | Data wprowadzenia: 2016-07-26 10:15:49.
Zarządzenie Nr 45 w sprawie sprzedaży
nieruchomości użytkownikowi wieczystemu
 zarządzenie_45.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-11 12:49:16.
Zarządzenie Nr 44 w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2016-2019

zal_1_zarz_44_Wieloletnia_Prognoza_Finansowa.pdf

zal_2_zarz_44_Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

zal_3_zarz_44.pdf

 zarządzenie_44.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-11 12:04:03 | Data modyfikacji: 2016-07-11 12:08:29.
Zarządzenie Nr 43 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2016r.

załącznik_1_zarz_43.pdf

 zarządzenie_43.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-11 10:40:31 | Data modyfikacji: 2016-07-11 10:43:47.
Zarządzenie Nr 42 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2016

załącznik_1_zarz_42.pdf

 zarządzenie_42.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-11 10:17:17 | Data modyfikacji: 2016-07-11 10:22:32.
Zarządzenie Nr 41 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 r.

załącznik_1_zarz_41.pdf

załącznik_2_zarz_41.pdf

 zarzadzenie_41.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-11 09:33:35 | Data modyfikacji: 2016-07-11 09:35:34.
Zarządzenie Nr 40 w sprawie zatwierdzenia
rocznych sprawozdań finansowych za 2015r.
instytucji kultury podległych Radzie Gminy
Masłowice

załącznik_zarz_40.pdf

 zarządzenie_40.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-11 09:10:04.
Zarządzenie Nr 39 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2016r.

załącznik_1_zarz39.pdf

załącznik_1a__zarz39.pdf

załącznik_2_zarz39.pdf

 zarządzenie_39.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-07 15:07:19 | Data modyfikacji: 2016-07-07 15:09:49.
Zarządzenie Nr 38 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2016

załącznik_1_zarz_38.pdf

załącznik_2_zarz_38.pdf

 zarz_38.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-07 14:00:46 | Data modyfikacji: 2016-07-07 14:04:40.
Zarządzenie Nr 37 w sprawie określenia sposobu
postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu
działalności lobbingowej
 zarządzenie_37.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-30 09:03:37.
Zarządzenie Nr 36 w sprawie udziału w powiatowym
treningu Stałego Dyżuru
 zarządzenie__36.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-29 15:16:22.
Zarządzenie Nr 35 w sprawie: instrukcji obiegu i
kontroli dokumentów finansowo-księgowych

załącznik_zarz_35.pdf

 zarządzenie_35.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-27 15:20:15 | Data modyfikacji: 2016-06-27 15:23:10.
Zarządzenie Nr 34 w sprawie instrukcji
inwentaryzacyjnej i zasad odpowiedzialności za
powierzone mienie

załączniki_zarządzenie_34.pdf

 zarządzenie_34.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-27 15:08:14 | Data modyfikacji: 2016-06-27 15:11:04.
Zarządzenie Nr 33 w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2016r.

załącznik_nr_3_zarz_33.pdf

załącznik_nr_2_zarz_33.pdf

załącznik_nr_1_zarz_33.pdf

 zarządzenie_33.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-07 14:51:21 | Data modyfikacji: 2016-06-07 14:54:47.
Zarządzenie Nr 32 w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2016

załącznik_nr_1_zarz_32.pdf

załącznik_nr_2_zarz__32.pdf

 zarządzenie_32.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-07 13:20:12 | Data modyfikacji: 2016-06-07 13:30:36.
Zarządzenie Nr 31 w sprawie: zmian w budżecie
gminy na 2016 r.

załącznik_nr_1_zarz_31.pdf

załącznik_nr_2_zarz_31.pdf

załącznik_nr_3_zarz_31.pdf

 zarządzenie__31.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-07 11:32:44 | Data modyfikacji: 2016-06-07 11:37:34.
Zarządzenie Nr 30 w sprawie wprowadzenia Polityki
Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem
Informatycznym
 zarządzenie 30.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-11 11:20:31.
Zarządzenie Nr 29 w sprawie: powołania Komisji
Likwidacyjnej Środków Trwałych i pozostałych
przedmiotów w Urzędzie Gminy w Masłowicach

załącznik_zarz_29.pdf

 zarzadzenie_29.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-11 11:14:48 | Data modyfikacji: 2016-05-11 11:15:57.
Zarządzenie Nr 28 w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2016r.

załącznik_1_zarz_28.pdf

 zarządzenie_28.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-10 14:05:34 | Data modyfikacji: 2016-05-10 14:08:01.
Zarządzenie Nr 27 w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2016

załącznik_1_zarz_27.pdf

załącznik_2_zarz_27.pdf

 zarządzenie_27.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-10 13:12:51 | Data modyfikacji: 2016-05-10 13:14:35.
Zarządzenie Nr 26 w sprawie: zmian w budżecie
gminy na 2016 r.

załacznik_1_zarz_2016.pdf

załacznik_2_zarz_2016.pdf

 zarzadzenie_26.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-09 15:15:28 | Data modyfikacji: 2016-05-09 15:17:21.
Zarządzenie Nr 25 w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2016.

załącznik__1_zarz_25.pdf

załącznik_2_zarz_25.pdf

 zarzadzenie_25.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-09 12:53:57 | Data modyfikacji: 2016-05-09 13:05:48.
Zarządzenie Nr 24 w sprawie: zmian w budżecie
gminy na 2016 r.

załącznik_1_zarz_24.pdf

załącznik_2_zarz_24.pdf

 zarzadzenie_24.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-09 11:54:43 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:57:50.
Zarządzenie Nr 23 w sprawie: przeprowadzenia
konsultacji społecznych projektu Strategii
Rozwoju Gminy Masłowice na lata 2015 – 2020

Strategia Rozwoju Gminy Masłowice na lata2015-2020.pdf

Ankieta__konsultacyjna.doc

 Zarządzenie Nr 23.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-26 15:26:42 | Data modyfikacji: 2016-04-26 15:32:42.
Zarządzenie Nr 22 w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2016r.

załącznik_1_zarz_22.pdf

 zarządzenie_22.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-26 14:59:36 | Data modyfikacji: 2016-04-26 15:00:55.
Zarządzenie Nr 21 w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2016.

załącznik_1_zarz_21.pdf

załącznik_2_zarz_21.pdf

 zarzadzenie_21.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-26 14:53:38 | Data modyfikacji: 2016-04-26 14:55:04.
Zarządzenie Nr 20 w sprawie: zmian w budżecie
gminy na 2016 r.

załącznik_1_zarz_20.pdf

załącznik_2_zarz_20.pdf

załącznik_3_zarz_20.pdf

 zarzadzenie_20.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-26 14:47:17 | Data modyfikacji: 2016-04-26 14:50:40.
Zarządzenie Nr 19 w sprawie archiwizacji
dokumentacji z wyborów i Sejmu Rzeczpospolitej
Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
przeprowadzonego w dniu 25 października 2015r.
 zarządzenie_19.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-13 14:11:46.
Zarządzenie Nr 18 w sprawie: planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie Masłowice na 2016
r. odrębnymi ustawami

załącznik_1_zarz_18.pdf

załącznik_1a_zarz_18.pdf

załącznik_2_zarz_18.pdf

załącznik_2a_zarz_18.pdf

załącznik_3_zarz_18_2016.pdf

 zarządzenie_18.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-08 12:54:28 | Data modyfikacji: 2016-04-08 13:06:20.
Zarządzenie Nr 17 w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2016r.

załącznik_1_zarz_17.pdf

załącznik_2_zarz_17.pdf

 zarządzenie_17.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-08 10:33:09 | Data modyfikacji: 2016-04-08 10:35:42.
Zarządzenie Nr 16 w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2016.

załącznik_nr_1_zarz_16.pdf

załącznik_nr_2_zarz_16.pdf

 zarządzenie_16.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-08 09:47:02 | Data modyfikacji: 2016-04-08 10:00:46.
Zarządzenie Nr 15 zmieniające zarządzenie w
sprawie wyznaczenia Inspektora bezpieczeństwa
teleinformatycznego informacji niejawnych oraz
Administratora systemu teleinformatycznego
informacji niejawnych
 zarzadzenie_15.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-31 11:59:04.
Zarządzenie Nr 14 w sprawie wyznaczenia Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowicach do
realizacji zadań z zakresu świadczenia
wychowawczego
 zarzadzenie_14.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-31 11:54:41.
Zarządzenie Nr 13 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2016

zalacznik_nr_1_zarz_13_2016.pdf

zalacznik_nr_2_zarz_13_2016.pdf

 zarzadzenie_13.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-31 11:33:55 | Data modyfikacji: 2016-03-31 11:35:58.
Zarządzenie Nr 12 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2016r.

zalacznik_nr_1_zarz_12_2016.pdf

 zarzadzenie_12.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-31 10:27:04 | Data modyfikacji: 2016-03-31 10:28:23.
Zarządzenie Nr 11 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 r.

zalacznik_nr_1_zarz_11_2016.pdf

zalacznik_nr_2_zarz_11_2016.pdf

zalacznik_nr_3_zarz_11_2016.pdf

 zarzadzenie_11.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:02:02 | Data modyfikacji: 2016-03-31 09:03:06.
Zarządzenie Nr 10 w sprawie określenia sposobu
postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu
działalności lobbingowej
 zarzadzenie_10.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-10 11:48:34.
Zarządzenie Nr 9 zmieniające zarządzenie w
sprawie regulaminu zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy
Masłowice
 zarzadzenie_9.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-07 13:15:12.
Zarządzenie Nr 8 zmieniające zarządzenie w
sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
Masłowice
 zarzą. 8.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2016-02-22 13:13:28.
Zarządzenie Nr 7 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2016.
 zarzą. 7.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2016-02-01 08:19:44.
Zarządzenie Nr 6 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2016 r.
 zarzą. 6.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2016-02-01 08:18:38.
Zarządzenie Nr 5 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 r.
 zarzą. 5.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2016-02-01 08:17:17.
Zarządzenie Nr 4 w sprawie archiwizacji
dokumentacji z referendum ogólnokrajowego
przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r.

zarzą.4.pdf

 zarzą..4.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2016-01-12 14:45:57 | Data modyfikacji: 2016-01-12 14:48:16.
Zarządzenie Nr 3 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o ostatecznych kwotach
dochodów i wydatków w 2016 r. oraz wysokości
dotacji
 zarzą. 3.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2016-01-12 14:41:42.
Zarządzenie Nr 2 w sprawie planu finansowego
Urzędu Gminy Masłowice na rok 2016
 zarzą. 2.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2016-01-12 14:40:10.
Zarządzenie Nr 1 w sprawie ustalenia stałego
zapasu gotówki na wydatki bieżące.
 zarzą. 1.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2016-01-08 08:00:30.
Data wprowadzenia: 2016-01-08 08:00:30
Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske