RODO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (przetwarzanie w
związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r.
Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17
października 2008 r. o zmianie imienia i
nazwiska)
 Klauzula_informacyna_dot._przetwarzania_danych_osobowych_Akty_Stanu_Cywilnego .pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-06-13 13:46:52 | Data modyfikacji: 2018-06-13 13:51:31.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (przetwarzanie w
związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o
ewidencji ludności)
 Klauzula_informacyjna_dot._przetwarzania_danych_osobowych_Ewidencja_Ludności.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-06-13 13:49:17 | Data modyfikacji: 2018-06-13 13:52:03.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (przetwarzanie w
związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o
dowodach osobistych)
 Klauzula_informacyjna_dot._przetwarzania_danych_osobowych_Dowody_osobiste.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-06-13 13:50:07 | Data modyfikacji: 2018-06-13 13:52:34.
Data wprowadzenia: 2018-06-13 13:50:07
Data modyfikacji: 2018-06-13 13:52:34
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo